zmarł prof. dr hab. Andrzej Klocek
Opublikowano: 31.10.2023

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24 października 2023 odszedł w wieku 87 lat  Pan prof. dr hab. Andrzej Klocek, wieloletni Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Leśnego i laureat zaszczytnego medalu PTL – Pro Bono Silvae. Sylwetkę Profesora przybliża artykuł wspomnieniowy, który ukazał się na łamach Leśnych Prac Badawczych.

Zapraszamy do przeczytania wspomnień o śp. Profesorze Andrzeju Klocku, które ukazały się na łamach Leśnych Prac Badawczych.Rocznik statystyczny - leśnictwo 2022
Opublikowano: 23.10.2023

Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego zawiera kompleksowe informacje o leśnictwie w 2021 r. prezentowane na tle lat poprzednich. Ujęto w niej szeroki zakres danych dotyczących charakterystyki stanu zasobów leśnych, zachodzących w nich zmian, zagospodarowania i gospodarczego wykorzystania lasu, zagrożeń i ochrony środowiska leśnego, łowiectwa oraz działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze leśno-drzewnym. Ponadto, w oparciu o źródła międzynarodowe, zaprezentowano problematykę dotyczącą leśnictwa w Polsce w relacji do krajów członkowskich Unii Europejskiej i wybranych państw świata.

Rocznik zawierający dane do końca 2021 roku opublikowano 30.11.2022 więc na aktualizację o rok 2022 roku będziemy musieli poczekać około miesiąca.

POBIERZ ROCZNIK STATYSTYCZNY- LEŚNICTWO 2022Panel dyskusyjny z tegorocznej sesji naukowej już na naszym kanale Youtube
Opublikowano: 16.10.2023

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia panelu dyskusyjnego, który był częścią sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna dla realizacji współczesnych potrzeb ochrony środowiska i oczekiwań społecznych". Wydarzenie to odbyło się w dniu 07 września 2023 w Wałbrzychu z okazji 122 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego.

KLIKNIJ I OGLĄDAJPublikacja "Europejski Zielony Ład- zamierzenia i problemy realizacyjne w leśnictwie"
Opublikowano: 09.10.2023

"...Prezentowane materiały nie są stanowiskiem PTL a wstępem do dyskusji o doskonaleniu form i sposobów ochrony różnorodności biologicznej w lasach w połączeniu z użytkowaniem leśnych zasobów. Dyskusja ta nabiera obecnie dużego znaczenia nie tylko w obliczu zmian klimatycznych i prognozowanych skutków tych zmian ale także wobec trwającego procesu legislacyjnego, dotyczącego ogólnie Zielonego Ładu w UE, przedstawianego często jako zagrożenie dla polskiej przyrody, a zwłaszcza gospodarki.
 
Walka o statyczne zachowanie w leśnictwie „obecnego stanu” też nie ma racjonalnego uzasadnienia. Polski model leśnictwa oparty na wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, modyfikowany a nie zastępowany, może stanowić dobry przykład rozwiązywania celów EZŁ w leśnictwie. Dlatego rewolucyjne zmiany prawne proponowane przez Komisję Europejską, a zmierzające do zielonej transformacji całej gospodarki w celu zatrzymania zmian klimatycznych, traktujące często lasy przedmiotowo a nie podmiotowo, powinny być przedmiotem szerokiej, merytorycznej i rzeczowej dyskusji w celu osiągnięcia kompromisu. PTL, kierując się interesami nie tylko naszego pokolenia, widzi potrzebę ogólnonarodowej dyskusji o przyszłości narodowego dobra, jakim są polskie lasy, celach i sposobach zarządzania nimi w warunkach postępujących zmian środowiskowych, społecznych, prawnych i gospodarczych..."
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz,
Dr inż. Janusz Dawidziuk
POBIERZ PUBLIKACJĘ (plik pdf, 15MB)
Dostępna do pobrania również w menu O NAS- WYDAWNICTWA- Publikacje książkowe PTLWnioski ze 122 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 13.09.2023

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami ze 122 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbył się w dniu 09 września 2023 r. w Wałbrzychu.

Znajdziesz je w menu O NAS - WNIOSKI ZJAZDÓW KRAJOWYCH,  lub bezpośrednio TUTAJ