Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota.

 
         
Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

(źródło: Statut PTL §16)

Listy osób uhonorowanych powyższymi odznakami znajdziesz na stronach poszczególnych Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego.