Referaty z sesji naukowej w Darłówku z 12.09.2019 r.
Opublikowano: 08.10.2019

Referaty z sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody" która odbyła się w dniu 12 września 2019 w Darłówku z okazji 119 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego dostępne są do pobrania na naszej stronie w menu O NAS- KONFERENCJE NAUKOWEWydział Leśny Uniwersytetu im. H. Kołłątaja w Krakowie zaprasza na Konferencję
Opublikowano: 25.09.2019


Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zaprasza na Konferencję pt.: Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej.

Wydarzenie to odbędzie się w Krakowie w dniach 25- 26 marca 2020 r. (środa- czwartek)


W przyszłym roku minie sześć lat od ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych”, która miała miejsce w marcu 2014 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Od tamtego czasu nasza wiedza o martwych pniach i innych szczątkach drzew oraz o starych i zamierających drzewach znacznie się powiększyła. Wiemy coraz więcej o tym, jak bardzo są one ważne dla różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Każdego roku w literaturze światowej pojawia się na ich temat kilkaset publikacji. Również polscy naukowcy poświęcili im blisko 100 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych i ponad 130 prac w języku polskim w ciągu ostatnich pięciu latach. Coraz powszechniejsze jest także przekonanie, że same parki narodowe i rezerwaty przyrody nie zapewnią sukcesu w zachowaniu bogactwa przyrodniczego naszych lasów. Dlatego ochronie przyrody coraz lepiej powinno służyć zrównoważone i wielofunkcyjne leśnictwo.

Powodzenie w tym ważnym i trudnym dziele zależy jednak nie tylko od leśników. Dla osiągnięcia sukcesu konieczna jest współpraca gospodarzy lasów ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami: przede wszystkim z przyrodnikami – biologami i reprezentantami nauk leśnych oraz członkami organizacji ekologicznych, a także pracownikami administracji ochrony przyrody, dyrekcji parków narodowych i parków krajobrazowych. Uważamy, że wszystkim przyświeca ten sam cel, którym jest ochrona przyrody polskich lasów, a dla jego realizacji konieczne jest współdziałanie wymienionych środowisk.

Dlatego zapraszamy wszystkie wymienione społeczności do zaprezentowania rezultatów własnych badań, przedstawienia swoich poglądów i poddania ich pod dyskusję w ramach Konferencji pt. Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej.


Prosimy o przygotowanie referatów lub plakatów nawiązujących między innymi do następujących zagadnień:
 1. Aktualny stan zasobów starych, zamierających i martwych drzew oraz jego zmiany w lasach gospodarczych i na obszarach wyłączonych z użytkowania;
 2. Znaczenie ilości, jakości i rozmieszczenia starych, zamierających i martwych drzew dla różnych grup organizmów;
 3. Lasy zagospodarowane i wyłączone z użytkowania – znaczenie ich wzajemnego usytuowania dla kształtowania zasobów starych, zamierających i martwych drzew;
 4. Przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne uwarunkowania w kształtowaniu zasobów starych, zamierających i martwych drzew – ich ilości, jakości i rozmieszczenia – w ramach prowadzenia gospodarki leśnej.

Efekt końcowy:
 1. Jeszcze przed Konferencją planowane jest wydanie specjalnego zeszytu czasopisma Fragmenta Floristica et Geobotanica, w którym po uzyskaniu pozytywnych recenzji zamieszczone zostaną, w postaci artykułów naukowych, materiały zaprezentowane w czasie Konferencji jako referaty lub plakaty.
 2. Zgłoszone prezentacje będą kwalifikowane do udziału w sesjach referatowych lub plakatowych przez Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych streszczeń. Ostateczne decyzje o wynikach ewaluacji wystąpień zostaną przekazane autorom do dnia 15 listopada 2019 roku.
 3. Streszczenie, przygotowane zgodnie z załączonymi wskazówkami, należy zamieścić w formularzu zgłoszenia na Konferencję.
 4. Strona internetowa Konferencji: https://www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020/

Ważne terminy:
 • 9 września 2019 r. – Otwarcie rejestracji (prosimy wypełnić formularz dostępny na stronie Konferencji
 • 9 września 2019 r. – Otwarcie przyjmowania opłat konferencyjnych
 • 8 listopada 2019 r. – Koniec I terminu rejestracji
 • 8 listopada 2019 r. – Ostateczny termin przesłania streszczeń (formularz na stronie Konferencji
 • 15 listopada 2019 r. – Przekazanie decyzji o zakwalifikowaniu streszczeń
 • 30 listopada 2019 r. – Koniec I terminu realizacji opłaty konferencyjnej
 • 29 lutego 2020 r. – Koniec II terminu rejestracji
 • 20 stycznia 2020 r. – Ostateczny termin nadsyłania prac do specjalnego zeszytu Fragmenta Floristica et Geobotanica
 • 15 marca 2020 r. – Koniec II terminu realizacji opłaty konferencyjnej

Koszty Uczestnictwa:
 • I termin: 450 zł (doktoranci 350 zł)
 • II termin: 600 zł (doktoranci 500 zł)
 • Uroczysta kolacja (25 marca 2020 r.): 80 zł
 • Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, publikacji i cateringu. Noclegi uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Komitet Naukowy Konferencji:
 1. prof. dr hab. Jan Holeksa (UAM Poznań)- Przewodniczący- Członek
 2. prof. dr hab. Jerzy Gutowski (IBL Białowieża)- Członek
 3. prof. dr hab. Jacek Hilszczański (IBL Sękocin)- Członek
 4. prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz (UW Białowieża)- Członek
 5. prof. dr hab. Piotr Łakomy (UP Poznań)- Członek
 6. prof. dr hab. Stanisław Miścicki (SGGW Warszawa)- Członek
 7. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (IBL Sękocin)- Członek
 8. prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (UR Kraków)- Członek

Komitet Organizacyjny Konferencji:
 1. dr hab. inż. Anna Gazda (UR Kraków)- Przewodniczący
 2. dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska (IB PAN Kraków)- Sekretarz
 3. dr hab. inż. Jan Bodziarczyk (UR Kraków)- Członek
 4. mgr Magdalena Ciupińska (UAM Poznań)- Członek
 5. mgr inż. Łukasz Piechnik (IB PAN Kraków)- Członek
 6. dr hab. inż. Janusz Szewczyk (UR Kraków)- Członek
 7. dr hab. inż. Tomasz Zielonka (UP Kraków)- Członek
 8. dr hab. Magdalena Żywiec (IB PAN Kraków)- Członek

Organizatorzy Konferencji:
 1. Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 3. Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 4. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych119 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 22.08.2019

Z okazji 119 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego Zarząd Główny PTL przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku organizuje sesję naukową na temat "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody"

Wydarzenie to odbędzie się w dniach 12-14 września 2019 roku w Darłówku

Podczas sesji naukowej w dniu 12 września 2019 (czwartek) wygłoszone zostaną następujące referaty:
 1. Wielofunkcyjna gospodarka leśna- mit czy rzeczywistość - Prof. dr hab. Jan Holeksa
 2. Polski model leśnictwa wobec nowych wyzwań w szybko zmieniającym się świecie - Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 3. Stan i perspektywy rozwoju sektora leśno- drzewnego - Prof. dr hab. Ewa Ratajczak
 4. Oczekiwania przemysłu drzewnego wobec gospodarki leśnej - Dr inż. Robert J. Motała
 5. Oczekiwania organizacji przyrodniczych wobec gospodarki leśnej - Dr Andrzej Kepel
 6. Szacunek kosztów ochrony przyrody w lasach w stosunku do przyszłych propozycji i oczekiwań  Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 7. Propozycje regulacji użytkowania w wielofunkcyjnym gospodarstwie leśnym - Prof. dr hab. Tomasz Borecki
 8. Prognoza rozwoju zasobów drzewnych w lasach polskich oraz potencjalne możliwości ich użytkowania - Dr inż. Stanisław Zajączkowski, Dr inż. Bożydar Neroj
 9. Czemu służy certyfikacja gospodarki leśnej - Mgr inż. Damian Zieliński
 10. Działalność Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku stan i perspektywy wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody - mgr inż. Andrzej Modrzejewski


W dniu 13 września 2019 (piątek) w części terenowe Sesji uczestnicy będą mieć do wyboru 5 tras:

 1. Trasa 1- Nadleśnictwo Ustka i Słowiński Park Narodowy
  Ochrona walorów przyrodniczych Słowińskiego Parku Narodowego zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego i przedstawienie realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Leśnego, przejście przez Wydmę Czołpińską, obserwacje przyrodnicze  z wieży widokowej w Klukach, zwiedzanie skansenu Muzeum Wsi Słowińskiej i Doliny Charlotty.
   
 2. Trasa 2- Nadleśnictwo Niedźwiady i Osusznica od Krzyżaków w Człuchowie d zamku w Bytowie
  Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Człuchowie. pamiątkowa aleja i wspomnienia zdarzeń z 1920 r. nazywanych potocznie wojną palikową. Zwiedzanie zakładu produkcji galanterii ogrodowej i jedynego czynnego traku wodnego Hamer-Młyn. Buczyna pomorska w Rezerwacie Bukowa Góra z cmentarzem leśników niemieckich. Zamek krzyżacki w  Bytowie
 1. Trasa 3- Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Szczecinek i Czarne Człuchowskie
  Prezentacja rezerwatu Diabelskie Pustacie, Wrzosowiska Kłomińskie. Historia niemieckiego obozu jenieckiego dla oficerów Oflag II D Gross Born. Zwiedzanie zakładu materiałów drewnopochodnych Kronospan Szczecinek. Rezerwat Cisy w Czarnem i realizacja programu ochrony i restytucji cisa pospolitego
 1. Trasa 4- Nadleśnictwo Sławno i „Kraina w kratę”
  Prezentacja szkółki leśnej, plantacji nasiennej olszy czarnej, wyłączonych drzewostanów nasiennych daglezji i świerka sitkajskiego. Swołowo stolica „Krainy w kratę”, zwiedzanie skansenu Muzeum Kultury Ludowej Pomorza. Galeria rybacka w Jezierzanach. Latarnia morska w Jarosławcu i drzewostan z  wiciokrzewem pomorskim
 1. Trasa 5- Nadleśnictwo Warcino i Polanów
  Trasa prowadzi przez malownicze tereny LKP Lasy Środkowopomorskie. Zwiedzanie ekologicznej kotłowni na zrębki i elektrowni wodnej z 1908 roku. Ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych. Prezentacja odnowień naturalnych, zwiedzanie zabytkowego kościoła szachulcowego z 1698 roku. Wizyta w franciszkańskiej pustelni- Święta Góra Polanowska.

Informacja dla uczestników Sesji i 119 Zjazdu PTL
 1. Punkt informacyjny czynny w Hotelu "Jan" w Darłówku, ul. Słowiańska 24, od dnia 11 września 2019 r. od godz. 15.00 do dnia 14 września 2019 r. do godz. 13.00, tel. +48 94 314 28 27.
 2. Noclegi i wyżywienie w Hotelu "Jan" w Darłówku ul. Słowiańska 24.
 3. Obrady Sesji Naukowej i 119 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL odbywać się będą w sali konferencyjnej Hotelu "Jan" w Darłówku, ul. Słowiańska 24.
 4. Informacji na temat organizacji Sesji i Zjazdu do dnia 10 września 2019 r. do godz. 12.00 udzielają: Kol. Anna Stachowiak tel. +48 94 372 63 45, e-mail: anna.stachowiak@szczecinek.lasy.gov.pl oraz Kol. Elżbieta Murat tel. +48 94 372 63 41, tel. kom. +48 668 317 911, e-mail: elzbieta.murat@szczecinek.lasy.gov.plFunpage Polskiego Towarzystwa Leśnego na Facebook'u
Opublikowano: 13.08.2019

Od miesiąca sierpnia znajdzecie nas również na Facebook'u. Link do Funpage Polskiego Towarzystwa Leśnego znajdziecie w głównym menu na stronach Zarządu Głównego dostępnych pod adresem ptl.pl oraz- już niebawem- na stronach wszystkich Oddziałów naszego towarzystwa dostępnych w sieci internet! Zapraszamy!Konferencja "Aktualne problemy ochrony lasu"
Opublikowano: 08.08.2019

Zgodnie z długoletnią tradycją w październiku 2019 roku Instytut Badawczy Leśnictwa organizuje konferencję "Aktualne problemy ochrony lasu", której współorganizatorem, po dłuższej przerwie, ponownie jest Komisja Ochrony Lasu PTL.

Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej IBL (www.ibles.pl/web/konfochr/informacje-ogólne). Zachęcamy członków Towarzystwa do zainteresowania i udziału w tej konferencji.