Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w seminarium naukowym
Opublikowano: 05.04.2023

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w seminarium naukowym pt. „Biologia rozmnażania i genetyka drzew leśnych a współczesne wyzwania szkółkarstwa i nasiennictwa leśnego”.

Proponowana tematyka jest pochodną naszych licznych doświadczeń naukowo-badawczych i praktycznych, a także potrzeb wskazywanych przez leśników-praktyków, z którymi nasi pracownicy mają styczność prowadząc badania na terenie Lasów Państwowych. Zespół zaangażowany w przygotowanie seminarium składa się z pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w przedmiotowym zakresie, publikując ich wyniki w najlepszych czasopismach na świecie.

W ramach seminarium wygłoszone zostaną wykłady poszerzone o aspekty praktyczne, przy czym zajęcia praktyczne odbędą się w laboratoriach zakładów naukowych Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Proponujemy cztery terminy takich seminariów, w każdym terminie zakładamy udział maksymalnie 40 osób, co umożliwi podział na cztery mniejsze grupy w przypadku zajęć praktycznych.

W organizację seminarium, poza Instytutem Dendrologii PAN, włączą się również Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Seminarium odbędzie się w czterech terminach: 15-17 maja, 22-24 maja, 29-31 maja,  5-7 czerwca.

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia, w tym program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na https://www.idpan.poznan.pl/„Wielofunkcyjne leśnictwo gwarantem bioróżnorodności”
Opublikowano: 21.01.2023

W dniu 19 stycznia 2023 r. w Berlinie, w ramach Międzynarodowego Zielonego Tygodnia (20-29  stycznia 2023) odbyło się sympozjum UE pt. „Wielofunkcyjne leśnictwo gwarantem bioróżnorodności”. Sympozjum zorganizowała Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR), której przewodniczy Georg Schrimbeck, przy udziale PEFC.


DFWR - Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej reprezentuje wszystkie podmioty zaangażowane w leśnictwo i lasy w Republice Federalnej Niemiec i jest zaangażowana w interesy i troski zrównoważonego leśnictwa. Organizacje członkowskie DFWR reprezentują lasy prywatne, państwowe i korporacyjne z około dwoma milionami prywatnych i publicznych właścicieli lasów, stowarzyszeniami zawodowymi związanymi z leśnictwem, leśnictwem i leśnictwem Instytucje badawcze i inne organizacje zaangażowane w ochronę i promocję lasów i leśnictwa.


Do udziału w dyskusji zaproszono: Svena-Erika Hammara Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów (CEPF), minister Marię Patek z austriackiego Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Regionów i Gospodarki Wodnej, prof. Tomasza Zawiła-Niedźwieckiego z Polskiego Towarzystwa Leśnego, Kai’a Lintunena z Fińskiego Stowarzyszenia Leśnictwa, Maję Drča z biura PEFC przy UE oraz Rudolfa Rosenstattera z Austriackiego Stowarzyszenia Leśnego.

Podsumowując wystąpienia prelegentów, rzecznik prasowy DFWR stwierdził, że minister Maria Patek podkreśliła, iż skutki "Zielonego Ładu" nie uwzględniają pozytywnej roli zrównoważonego leśnictwa i że w bardzo krótkim czasie otrzymali dużą liczbę regulacji.

Sven-Erik Hammar sygnalizował, że zasada pomocniczości musi być rozpatrywana w całej Unii Europejskiej, a zatem na tle różnych warunków krajowych. Pozytywnie podkreślił silną spójność UE, która stała się widoczna w ostatnich miesiącach.

Vice Prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki krytycznie ustosunkował się do ignorowania przez "Zielony Ład" pozytywnych aspektów zrównoważonego leśnictwa oraz wskazywał na możliwe negatywne skutki wprowadzenia niektórych rozwiązań proponowanych przez UE zarówno w aspekcie przyrodniczym, jak i ekonomicznym.

Z punktu widzenia bogatej w lasy Finlandii, Kai Lintunen podkreślał możliwości wykorzystania drewna do transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, na przykład w sektorze budowlanym. Maja Drča natomiast opowiedziała o funkcjonowaniu uznanego systemu certyfikacji zrównoważonego wykorzystania drewna, a także przedstawiła starania PEFC o uznanie przez Komisję jej roli i potencjału w kontekście planowanego unijnego systemu certyfikacji lasów.


Zdjęcia: DFWR

    

Uczestnicy debaty (od lewej): Rudolf Rosenstatter, Sven-Erik Hammar, min. Maria Patek, Georg Schrimbeck, Maja Drča, Axel Heider, Kai Lintunen, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.
 IV Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae”
Opublikowano: 16.11.2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, którą Polskie Towarzystwo Leśne objęło Patronatem Honorowym.

Wydarzenie to odbędzie się 9 grudnia 2022 roku w formie stacjonarnej w Lublinie i zdalnej. Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych to cieszące się uznaniem wydarzenie naukowe i doskonała okazja do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a także szansa do nawiązania nowych kontaktów w branży, czego efektem może być owocna współpraca.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: https://konferencja-przyrodnicza.pl/.Kanał PTL w serwisie Youtube.pl
Opublikowano: 16.11.2022

Zapraszamy do subskypcji naszego kanału w serwisie Youtube.pl. Niebawem w menu głównym dodamy aktywny link przez ikonę serwisu Youtube.Film "Leśnictwo przyszłości"
Opublikowano: 24.10.2022

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego z okazji 121- Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego i towarzyszącej temu wydarzeniu sesji naukowej "Leśnictwo przyszości"
 
Film można obejrzeć klikając TUTAJ