Wydawnictwa PTL opublikowane techniką małej poligrafii
Opublikowano: 30.08.2019

Na tej stronie znajdą Państwo listę wydawnictw Polskiego Towarzystwa Leśnego opublikowanych techniką małej poligrafii w latach 1946 - 2019.


 1. Rok 1863 w dziejach lasów Kielecczyzny. Praca zbiorowa, Warszawa 1964.
 2. Podstawowe problemy rozwoju leśnictwa i drzewnictwa w Polskiej Rzeczypospolite Ludowej, praca zbiorowa, Warszawa 1965.
 3. Doświadczenia nad uprawą topoli na plantacjach., cz. I. i II. Praca zbiorowa, Warszawa 1970.
 4. Destrukcyjne procesy w zabytkach. Działanie środków do ochrony drewna, autor H. Jędrzejewska, Warszawa 1970.
 5. Zbliżenie społeczeństwa do problematyki leśnictwa, praca zbiorowa, Warszawa 1970.
 6. Sylwan w służbie leśnictwa polskiego, autor S. Tyszkiewicz, Warszawa 1970
 7. Polskie Towarzystwo Leśne w Polsce Ludowej (Działalność i kierunki rozwoju), praca zbiorowa, Warszawa 1972.
 8. Osady mgielne w górach, autor K. Ermich, Warszawa 1972.
 9. Żubr a Puszcza Białowieska, autor W. Szczerbiński, Warszawa 1972.
 10. Wpływ zmiany sposobów uprawy gleby na rozwój topoli na plantacjach cz. II praca zbiorowa, Warszawa 1973.
 11. Stan i przewidywany rozwój integracji leśnictwa, przemysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego w Polsce, autorzy E. Kamiński i W. Fabiszewski Warszawa 1976.
 12. Ochronne i społeczne funkcje lasów jako główne zadania w dobie narastającej konieczności ochrony środowiska, autor M. Czuraj, Warszawa 1976.
 13. Jodła olbrzymia  (Abies grandis Lindl.) – gatunek perspektywiczny w gospodarstwie leśnym, autor J. Tumiłowicz, Warszawa 1977.
 14. 30 lat działalności Oddziału PTL w Radomiu, PTL Radom.1978.
 15. Rola Polskiego Towarzystwa leśnego w reaktywowaniu Wydziału Leśnego w Krakowie, autor K. Heymanowski, Warszawa 1980.
 16. Raport o stanie lasów i gospodarstwa leśnego w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa  1982.
 17. Księga pamiątkowa absolwentów i wychowanków wydziału leśnego i nauczycieli byłej państwowej średniej szkoły rolniczo-leśnej w Żydowicach k. Słonima, woj. nowogródzkie t. I i II. Pod. red. S. Morawskiego i M. Saramowicza, PTL, OKL , NZLP, Gołuchów-Kielce, 1990.
 18. Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 roku. Zespół PTL pod kierunkiem i redakcją  A. Grzywacza, Warszawa, 2014 r.
 19. Udział leśników w obronie ojczyzny, Toruń 2015Publikacje książkowe PTL
Opublikowano: 30.08.2019


Na tej stronie znajdą Państwo listę publikacji książkowych Polskiego Towarzystwa Leśnego z lat 1946 - 2019.


 1. Słownik encyklopedyczny dla leśników, drzewiarzy i myśliwych, Praca zbiorowa, Warszawa 1959
 2. Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. Praca zbiorowa, Warszawa 1965. Wydawnictwo przygotowane przez PTL i SITLiD.
 3. Wykaz stopni i tytułów naukowych nadanych w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa polskiego w latach 1918-1964, Szymański B., Markowski S., Warszawa 1967.
 4. Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej, Praca zbiorowa. Warszawa 1967.
 5. Mały słownik ochrony lasu. Koehler W.,  Burzyński J., Łukomski S. Warszawa 1967.
 6. Ścieżka wiedzie przez las, Koehler W., Warszawa 1971.
 7. Z zagadnień zwiększenia produkcyjności lasów w Polsce, Praca zbiorowa. Warszawa 1971.
 8. Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju, Praca zbiorowa. Warszawa 1974.
 9. Wstępne wiadomości o badaniach statystycznych metodą reprezentacyjną w leśnictwie, Kędzierski Z., Warszawa 1975.
 10. Mała Encyklopedia Leśna . Praca zbiorowa, Warszawa 1980.
 11. Dzieje Polskiego Towarzystwa Leśnego 1882 - 1982, Kasprzyk S., Warszawa 1984
 12. W głąb lasu. Las w polskiej literaturze i sztuce. Praca zbiorowa, Warszawa 1985
 13. Wykaz stopni i tytułów naukowych nadanych w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa polskiego w latach 1965-1976, Szymański B, Denis B., Warszawa 1989.
 14. Mikołaja Hussowskiego  Pieśń o żubrze, jego postaci, dzikości i o polowaniu na niego w przekładzie Jana Kasprowicza, Warszawa 1994.
 15. Zielona twierdza. Wspomnienia leśników z pracy zawodowej i działalności niepodległościowej w okresie II wojny światowej, Praca zbiorowa. Warszawa 1995.
 16. Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonej gospodarce leśnej, Praca zbiorowa ,Warszawa 1995.
 17. Fakty i Ludzie, Zarzyński P., Warszawa 2000.
 18. Nie zapomnieli….Działalność leśników w niemieckich oficerskich obozach jenieckich w czasie II wojny światowej. Skowronek T., Warszawa 2004.
 19. Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach, prac.  pod. red. K. Pieńkosa, PTL, AWF, SGGW, LP, Warszawa, 2004.
 20. Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt, praca zbiorowa, Poznań 2004
 21. Ochrona przyrody w lasach. II. Ochrona szaty roślinnej, praca zbiorowa, Poznań 2005
 22. Dzieje najnowsze leśnictwa w Polsce 1918-2006. t. I i II . Broda  J., PTL,Warszawa 2007
 23. Referaty z I Zjazdu Leśników Polskich, Kraków 1907. PTL. Warszawa 2007
 24. Reprint - Ignacy Szczerbowski „Pamiętnik dwudziestopięciolecia działalności Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1882-1907. PTL, Warszawa 2007.
 25. O roli twórczości w życiu człowieka, T. J. Wodzicki,  PTL, Warszawa 2009
 26. Reprint Słownika Wiktora Kozłowskiego z roku 1846 r.” Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski, Warszawa, 2009
 27. Adam Loret  pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych. PTL, CILP. Warszawa, 2010
 28. Mój Las, moje leśnictwo (zbiorowy pamiętnik absolwentów Wydziału Leśnego SGGW, rocznik 1965), red. K. Rykowski, A. Sobotko, PTL, Warszawa, 2010
 29. Reprint - Henryk Strzelecki - Gospodarstwo lasowe (Las w stanie natury; cięcie lasu) Warszawa - Krosno, 2011
 30. O  twórczości naukowej przy spotkaniu z lasem, T. J. Wodzicki,  PTL, Warszawa , 2012.
 31. Reprint - Kalendarz Myśliwski 2007. Warszawa - Krosno 2012r
 32. Reprint - Adam Kozłowiecki - Gawędy leśne 1933 , 2013r.
 33. Drzewa - pomniki przyrody. A. Grzywacz, J. Pietrzak, 2013r.
 34. Twórczość  naukowa warunkiem rozwoju gospodarki leśnej. T.J. Wodzicki, Warszawa 2014.
 35. Poczet przewodniczących, członków honorowych i kawalerów Medalu Pro Bono Silvae Polskiego Towarzystwa Leśnego w latach 1882 - 2014. P. Zarzyński, Warszawa, 2014.
 36. Dwunastu z listy katyńskiej. Toruń ,2014, Oddział PTL wspólnie z RDLP w Toruniu
 37. Kraina jak liść dębu. A. Milnik  - 2015, tłumaczenie z j. niemieckiego C. Panka)
 38. Reprint – Skorowidz leśny 1909, I. Szczerbowski, J. Miklaszewski, wyd. na zlecenie Oddziału PTL w Lublinie, 2015.
 39. Szczególna Szkoła Leśnictwa w Warszawie 1816-1836, 2016 , pod red. A. Grzywacza, Warszawa 2016, PTL, SGGW Wydz. Leśny
 40. Św. Jan Gwalbert (995-1073) patron pracowników leśnych. J. Wiśniewski, Warszawa ,2017r.
 41. Dzieje Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w Poznaniu  w latach 1866 - 2017,  red. W. Chałupka, Poznań 2017r.
 42. Dąbrowy krotoszyńskie - monografia przyrodniczo-gospodarcza, pod red. W. Danielewicz, Poznań 2017 r. Oddz. Wielkopolski
 43. Nadleśniczy i nie tylko…B. Ważyński,  2018 r., II wyd. PTL
 44. Polskie Towarzystwo Leśne 1882-2019 – Kronika , autor Paweł Zarzyński, Wyd. PTL, Warszawa
 45. Z wielkopolskiego raptularza leśnego , autor Władysław Chałupka, Wyd.  Oddział Wielkopolski PTL, RDLP w Poznaniu
 46. Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody, materiały referatowe z sesji naukowej, Darłówko 12-13.09. 2019 r. , Wyd. PTL