118 Walne Zebranie Delegatów Oddziałów PTL w Supraślu
Opublikowano: 04.05.2018

W dniach 13-16 czerwca 2018 w Supraślu odbędzie się 118 Walne Zebranie Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Jak co roku  temu wydarzeniu towarzyszyć będzie Konferencja. W bieżącym roku tematem Konferencji jest  "Gospodarka w lasach na gruntach porolnych".

Organizatorami tego wydarzenia są: Zarząd Główny PTL, Oddział PTL w Białymstoku oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.
 Statut Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 13.03.2018


W zakładce "O nas" znajdą Państwo aktualny Statut naszego towarzystwa. Statut ten został uchwalony na 116 Zjeździe Delegatów PTL w Cetniewie w dniu 09 września 2016 r. Można go pobrać również TUTAJ.Znowelizowany komentarz do Ustawy o ochronie przyrody
Opublikowano: 11.03.2018

Obecne piąte wydanie ukazuje się po dwóch latach od poprzedniego. Ustawa o ochronie przyrody była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Zmiany te dotknęły przede wszystkim rozdziału 4 „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”, który był zmieniany kolejno ustawami z 16 grudnia 2016 r., 11 maja 2017 r. oraz 22 czerwca 2017 r.

Nowelizacje dotyczyły również kilku przepisów o parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a także niezwykle ważnych przepisów art. 118-118b znowelizowanych nowym Prawem wodnym z 20 lipca 2017 r. Komentarz uwzględnia także najnowszą zmianę dokonaną ustawą z dnia 24 listopada 2017 r., o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.
Książkę znajdziesz TUTAJ.
Nowości w strukturze naszej witryny
Opublikowano: 06.03.2018

W Zakładce "O nas"- Komisje pojawił się link do podstrony Komisji Współpracy z Zagranicą. Zarząd Główny PTL podjął decyzję o reaktywacji  ww. Komisji Funkcjonalnej 21 czerwca 2017, powierzając tę misję prof. dr. hab. Jerzemu Modrzyńskiemu. Podstronę Komisji Współpracy z Zagranicą znajdziesz również TUTAJ.Wyjazd na Ukrainę z Oddziałem PTL w Łodzi
Opublikowano: 13.12.2017

Autor: Janusz Witkowski

Zarząd Oddziału PTL w Łodzi, w uzgodnieniu w Zarządem Głównym PTL informuje, że w ramach obchodów 100 rocznicy odrodzenie się Polski, w dn. 24-27 maja 2018 r. organizowany jest wyjazd dla członków PTL z całego Kraju do Kostiuchnówki (Wołyń, Ukraina) – miejsca gdzie rozpoczęła się nasza droga do niepodległość.


Ilość osób mogących wziąć udział w wyjeździe – 40, koszt wyjazdu od osoby - 500 zł, który obejmuje: 3 noclegi i wyżywienie na terenie Ukrainy (w Centrum Dialogu Kostiuchnówka, link: http://kostiuchnowka.eu ), ubezpieczenie, transport (autokar).

Wiązanki kwiatów oraz znicze, które zostaną złożone na cmentarzach zostaną zakupione ze środków własnych PTL. Posiłek na terenie Polski (najprawdopodobniej w Karczmie „Bida” koło Lublina) na własny koszt uczestników.

Udział swój należy zgłaszać na adres: janusz.witkowski@lodz.lasy.gov.pl.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, oddział PTL, nr tel. kontaktowego, nr paszportu oraz datę jego ważności (zalecane jest, aby w momencie wjazdu na Ukrainę legitymować się paszportem ważnym przez co najmniej 3 miesiące).
 
Wpłaty w wysokości 500 zł/osobę należy dokonać w terminie do 16 lutego 2018 r. na konto bankowe Oddziału PTL w Łodzi nr:  19 1540 1245 2056 4801 1181 0002, adres: 91-402 Łódź, ul. J. Matejki 16, tytuł wpłaty: „imię i nazwisko – wyjazd na Ukrainę”

Odpowiedzi na pytania udziela Janusz Witkowski – tel. 695 589 077.


PROGRAM WYJAZDU

24 maja 2018 r.
9.00
Wyjazd z Warszawy (lub Łodzi) – dokładne miejsce wyjazdu zostanie podane w terminie późniejszym.
Podczas przejazdu na terenie Ukrainy wizyta na cmentarzu rzezi wołyńskiej z 1943 r., w nieistniejących polskich wsiach Wola Ostrwiecka, Ostrówki. Złożenie wiązanki kwiatów, zapalenie zniczy.

 
21.00
przyjazd do Centrum Dialogu w Kostiuchnówce, zakwaterowanie, kolacja.

25 maja 2018 r.
Zwiedzanie Izby Pamięci w Centrum Dialogu, gdzie znajdują się eksponaty z wykopalisk i ekshumacji żołnierzy z okresu I wojny światowej,  przemarsz szlakiem bitwy legionistów pod Kostiuchnówką: 4-6 lipca 1916 r. - „Polska Góra”, „Polski Lasek”, „Reduta Piłsudskiego”. Legiony Polskie rozpoczęły pod Kostiuchnówką na Wołyniu walkę z przeważającymi liczebnie wojskami rosyjskimi. Była to jedna z najkrwawszych bitew Legionów, w której poległo lub zostało rannych ok. 2 tys. polskich żołnierzy  - zapalenie zniczy, złożenie wiązanki kwiatów na cmentarzu w „Polskim Lasku”.
 
    

26 maja 2018 r.
Pobyt i wykonanie prac porządkowych na cmentarzu wojennym w Przebrażu (obecnie Hajowe), gdzie spoczywają na nim żołnierze Armii Krajowej oraz ludność cywilna, która zginęła z rąk ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Przybliżenie sylwetki Henryka Cybulskiego – leśnika, komendanta wojskowego samoobrony Przebraża w latach 1943-44. Zapalenie zniczy, złożenie wiązanki kwiatów. Zwiedzanie Łucka – m.in. Zameku Lubarta.


Henryk Cybulski („Harry”)

27 maja 2018 r.
9.00
Wyjazd do Polski. Po drodze wizyta na cmentarzu legionistów w Maniewiczach, gdzie  ZG PTL ufundował tablice, upamiętniające poległych żołnierzy oraz wizytę w dn. 22.06.1929 r., w tym miejscu Prezydenta RP. Omówienie planu odrestaurowania przez PTL obelisku – obłożenie obelisku bazaltem.

 
22.00
Przyjazd do Warszawy (lub Łodzi).