Komisja współpracy z zagranicą PTL
Opublikowano: 12.03.2022

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Komisji współpracy z zagranicą dzałąjącej przy naszym Towarzystwie. Na stronach Komisji znajduje się wiele aktualnych treści co do zrealizowanych jak i planowanych w najbliższym czasie działań. Podstrona Komisji znajduje się w menu "O NAS- KOMISJE", można do niej również przejść BEZPOŚREDNIO Z TEGO LINKU.LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „AMOR PLANTARUM NOS UNIT- ŁĄCZY NAS UMIŁOWANIE ROŚLIN"
Opublikowano: 20.12.2021

Serdecznie zapraszamy botaników i innych miłośników roślin do udziału w organizowanej cyklicznie od 1922 r. konferencji naukowej, której motywem przewodnim w roku 2022 jest dewiza Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Amor plantarum nos unit”. LIX Zjazd będzie miał wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na świętowanie jubileuszu stulecia powstania naszego Towarzystwa. 
 
Organizowane wydarzenie stanowi również kulminację obchodów Roku Botaniki, którym Senat RP ogłosił rok 2022 honorując w ten sposób polskich botaników i ich osiągnięcia, a także doceniając cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki.
 
WAŻNE TERMINY:
17 stycznia 2022 r .- planowany początek rejestracji
31 marca 2022 r. - koniec rejestracji wczesnej
30 kwietnia 2022 r.- termin nadsyłania streszczeń i koniec rejestracji późnej

Pobierz szczegółowy komunikat


RAMOWY PROGRAM

26 czerwca 2022 (niedziela)
17.00- 19.00 Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
 
27 czerwca 2022 (poniedziałek)
9.30- 18.00 Posiedzenie Zarządu Głównego PTB i Walne Zgromadzenie Delegatów
 
28 czerwca 2022 (wtorek)
10.00- 15.00 Uroczyste obchody Jubileuszu Stulecia PTB pod hasłem „Łączy nas umiłowanie roślin” w Auli im. Adama Mickiewicza Uniwersytetu Warszawskiego
17.00- 18.00 Odsłonięcie kamienia upamiętniającego założycieli Towarzystwa i otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej w Ogrodzie Botanicznym UW
18.00- ... Wieczór z kolacją w plenerze OB UW
 
29 czerwca 2022 (środa)
9.30- 10.00 Uroczystość otwarcia LIX Zjazdu PTB pod hasłem „Amor plantarum nos unit” w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
10.00- 17.00 Sesje plenarne wykłady zaproszonych prelegentów, gości zagranicznych oraz laureatów nagród PTB
 
30 czerwca- 1 lipca 2022 (czwartek piątek)
8:00- 18:00 Tematyczne sesje referatowe i posterowe w sekcjach: Aerobiologicznej, Briologicznej, Dendrologicznej, Fizjologii i Biochemii, Roślin, Fykologicznej Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Historii Botaniki, Kultur Tkankowych, Lichenologicznej, Mykologicznej Ogrodów Botanicznych i Arboretów, Paleobotanicznej, Pteridologicznej Struktury i Rozwoju Roślin, Taksonomii Roślin Naczyniowych
 
2-3 lipca 2022 (sobota niedziela)
Sesje terenowe
 

PATRONAT HONOROWY
JM Rektor SGGW w Warszawie prof. dr hab. Michał J. Zasada
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel
 
KOMITET HONOROWY
Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych prof. dr hab. I. Hofman
Przewodniczący Komitetu Biologii Organizmalnej PAN prof. dr hab. B. Jackowiak
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. K. Spalik
Dyrektor Instytutu Biologii SGGW prof. dr hab. A. Gniazdowska Piekarska
Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW dr hab. R. Wójcik
Dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych dr hab. D. Wrona, prof. SGGW
Dyrektor Ogrodu Botanicznego UW dr hab. M. Zych, prof. UW
Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie prof. dr hab. A. Nowak
Przewodnicząca Rady M. St. Warszawy E. Malinowska Grupińska
 
KONTAKT
Sekretariat Zjazdu:
 
ORGANIZATORZY LIX ZJAZDU
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski i Ogród Botaniczny UW
PAN
Ogród Botaniczny CZRB w Powsinie
 
 
Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” DNK/SP/512054/2021)Komitety PAN wspólnie o unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030
Opublikowano: 25.11.2021

3 listopada 2021 r. odbyła się debata Komitetów Polskiej Akademii Nauk zorganizowana przez Komitet Nauk Leśnych i Drzewnych PAN, pt. Przyszłość i funkcje lasów w kontekście zmian klimatycznych i ochrony bioróżnorodności”.
Czy ochronę przyrody da się pogodzić z gospodarką leśną? Odpowiedzi na to pytanie szukali biolodzy i leśnicy zrzeszeni w komitetach PAN. Za nami pierwsza debata, która zaowocowała konkretną propozycją. Ma powstać wspólny dokument precyzujący pojęcia zawarte w strategii, a także lista konkretnych postulatów adresowanych do władz.

Uczestnicy debaty podkreślali, że: rolą nauki jest sprowadzenie dyskusji o lasach na grunt merytoryczny, należy unikać emocjonalnych wypowiedzi oraz medialnego żargonu w tekstach naukowych, trzeba ukierunkować badania przyrodnicze na rozwiązywanie ważnych i aktualnych problemów. W spotkaniu wzięli udział członkowie obu komitetów i goście zgromadzeni w Pałacu Staszica, a także ok. 200 osób, które dołączyły zdalnie do wydarzenia.

Nagranie wideo jest dostępne na kanale PAN w serwisie YouTube.

źródło: https://informacje.pan.pl/Międzynarodowa konferencja na temat strategii bioróżnorodności 2030
Opublikowano: 25.11.2021

8 października 2021 r.  w Warszawie miała miejsce Międzynarodowa Konferencja „Przyszłość modelu ochrony środowiska leśnego w kontekście komunikatu Komisji Europejskiej na temat Strategii bioróżnorodności 2030” zorganizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska,  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz  KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”. Patronat honorowy nad Konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.
 
Zaproszenie na nią przyjęli goście z Brukseli, Estonii, Niemiec i Włoch. Naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, urzędnicy i leśnicy. Główne tezy referatów wygłosili: Franziska Schier - Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics, dr inż. Konrad Tomaszewski, dr inż. Marian Krzaklewski - eksperci KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”, prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki - Przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, prof. Jarosław Socha - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydz. Leśnego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Georg Schirmbeck - Przewodniczący Niemieckiej Rady Leśnictwa, Aigar Kallas - Vice- Prezydent European State Forest Association (EUSTAFOR), Jarosław Kuczaj - vice Prezydent, doradca w European Federation for Hunting and Conservation (FACE), Silvia Melegari - Secretary General- European Organization of the Sawmill Industry (EOS), Rafał Gruszczyński - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Tadeusz Majchrowicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), ks. prof. Stanisław Ormanty.

Link do wydarzenia (video):
Międzynarodowa konferencja na temat strategii bioróżnorodności 2030 - Lasy Państwowe.
 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach
Opublikowano: 20.09.2021

W dniach 9 – 11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”.

Podczas  otwarcia sesji zaprezentowano film o czasopiśmie „Sylwan”, który w ubiegłym roku obchodził 200. lecie swojego istnienia. Film pt. "SYLWAN- DUMA POLSKIEGO LEŚNICTWA", można obejrzeć na naszym portalu klikając TUTAJ.

Wygłoszone podczas obu sesji referaty są dostępne w menu "O NAS- KONFERENCJE NAUKOWE", można zapoznać się z nimi TUTAJ.

W menu "O NAS- WNIOSKI ZJAZDÓW KRAJOWYCH" można zapoznać się z uchwałą dot. Wniosków 120 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego z dnia 11 września 2021 roku, znajdziesz je TUTAJ.