Mija 140 lat od założenia Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 30.06.2022

Polskie Towarzystwo Leśne jest kontynuatorem tradycji Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego założonego we Lwowie dokładnie 140 lat temu. Tworzyli go właściciele dóbr ziemskich, zacni leśnicy, wykładowcy lwowskich uczelni.  Wielu z nich spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim. Ich groby w ostatnich latach odnawiane były dzięki inicjatywom płynącym z naszego kraju, a lista spoczywających tu wciąż jest uzupełniana. Obecnie liczy 33 nazwiska.


W roku 2002 staraniem działaczy Polskiego Towarzystwa Leśnego odrestaurowany został nagrobek Henryka Strzeleckiego, założyciela i wieloletniego wiceprezesa Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Wśród leśników to postać znana, o wielokrotnie przypominanej biografii. Niewielu jednak wie, że Strzelecki był organizatorem pierwszej szkoły dla leśniczych. Założył ją w 1857 roku w Hołubli koło Przemyśla, w czasie, gdy pełnił funkcję dyrektora w lasach sapieżyńskich w Krasiczynie. W ciągu kilku lat działalności wykształciła ona kilkudziesięciu leśniczych, którzy znaleźli pracę głównie na terenie obecnego Podkarpacia. Szkoła zakończyła swą działalność, gdy Henryk Strzelecki w 1864 roku przeniósł się do Lwowa, gdzie objął kierownictwo lasów miejskich. Tam też pracował na polu edukacji leśników – zorganizował kursy dla leśniczych, które cieszyły się sporym powodzeniem. W 1874 roku doprowadził do utworzenia Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego. Był też faktycznym twórcą Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Po jego śmierci leśnicy wznieśli na Cmentarzu Łyczakowskim okazały pomnik nagrobny z motywami leśnymi, rzeźbionymi przez słynnego rzeźbiarza Henryka Periera.


Do niedawna zaniedbany pozostawał grób Emila Hołowkiewicza w kwaterze nr 57 Cmentarza Łyczakowskiego. To sztandarowa postać z okresu tworzenia się Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, człowiek, który wniósł ogromny wkład w dzieło szkolnictwa leśnego, redagowania podręczników zawodowych i „Sylwana”. W 1875 roku powołano go na stanowisko c.k. komisarza inspekcji leśnej, co dało mu możność nieskrępowanego poznawania niemal całej Galicji. W ciągu kolejnych 11 lat zwiedził wszystkie regiony „Kraju”, jak nazywano wówczas tereny polskie pozostające pod zaborem austriackim i nabył podziwu godną wiedzę o jego lasach. Wyniki swych obserwacji spisywał i w postaci artykułów publikował głównie w „Sylwanie”, którego był jednym z najaktywniejszych współpracowników w czasach, gdy pismo ukazywało się we Lwowie. Obliczono kiedyś, że przez kilka lat on sam dostarczał aż trzecią część tekstów do kolejnych numerów.
Jego nagrobny pomnik (również autorstwa H. Periera) liczy sobie już ponad 120 lat i znać na nim upływ czasu. W 2009 roku został on oczyszczony z roślinności przez działaczy Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a następnie doczekał się gruntownej renowacji i konserwacji, której koszty pokrył Oddział Krośnieński SITLiD przy udziale finansowym Zarządu Głównego PTL.
Zaledwie kilkanaście metrów od niego zobaczyć można przyniszczony zębem czasu grobowiec rodziny Hirschów, na którym widnieje tablica nagrobna Piotra Hirscha (1845-1923), „radcy dworu i dyrektora lasów”.

 

Ten zapomniany dziś leśnik znajdował się wśród założycieli GTL i działał w Towarzystwie aż do śmierci. Winniśmy pamiętać, że był on pierwszym kierownikiem powstałej w 1883 roku w Bolechowie Niższej ck. Szkoły Lasowej, przekształconej kilka lat późnej na Szkołę Leśniczych. Spadkobiercą jej tradycji jest dziś Technikum Leśne w Lesku.
W ostatnich latach, dzięki poszukiwaniom prowadzonym przez Edwarda Orłowskiego, leśnika  z Komańczy, udało się zidentyfikować kolejne groby, kryjące szczątki lwowskich leśników sprzed lat. Lista ich urosła już do 33 nazwisk. Warto ją przeanalizować, by w razie wyjazdu do Lwowa móc schylić czoło nad grobami naszych poprzedników.

Tekst i zdjęcia: Edward MarszałekNowa strona redakcyjna SYLWANA
Opublikowano: 14.06.2022

Zapraszamy na nową stronę leśnego czasopisma SYLWAN. Nowa strona znajduje się pod adresem https://sylwan-journal.pl, Do systemu redakcyjnego można również przejść z menu głównego naszej strony! Stronę można przeglądać w języku polskim oraz angielskimKomisja współpracy z zagranicą PTL
Opublikowano: 12.03.2022

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Komisji współpracy z zagranicą dzałąjącej przy naszym Towarzystwie. Na stronach Komisji znajduje się wiele aktualnych treści co do zrealizowanych jak i planowanych w najbliższym czasie działań. Podstrona Komisji znajduje się w menu "O NAS- KOMISJE", można do niej również przejść BEZPOŚREDNIO Z TEGO LINKU.LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „AMOR PLANTARUM NOS UNIT- ŁĄCZY NAS UMIŁOWANIE ROŚLIN"
Opublikowano: 20.12.2021

Serdecznie zapraszamy botaników i innych miłośników roślin do udziału w organizowanej cyklicznie od 1922 r. konferencji naukowej, której motywem przewodnim w roku 2022 jest dewiza Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Amor plantarum nos unit”. LIX Zjazd będzie miał wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na świętowanie jubileuszu stulecia powstania naszego Towarzystwa. 
 
Organizowane wydarzenie stanowi również kulminację obchodów Roku Botaniki, którym Senat RP ogłosił rok 2022 honorując w ten sposób polskich botaników i ich osiągnięcia, a także doceniając cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki.
 
WAŻNE TERMINY:
17 stycznia 2022 r .- planowany początek rejestracji
31 marca 2022 r. - koniec rejestracji wczesnej
30 kwietnia 2022 r.- termin nadsyłania streszczeń i koniec rejestracji późnej

Pobierz szczegółowy komunikat


RAMOWY PROGRAM

26 czerwca 2022 (niedziela)
17.00- 19.00 Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
 
27 czerwca 2022 (poniedziałek)
9.30- 18.00 Posiedzenie Zarządu Głównego PTB i Walne Zgromadzenie Delegatów
 
28 czerwca 2022 (wtorek)
10.00- 15.00 Uroczyste obchody Jubileuszu Stulecia PTB pod hasłem „Łączy nas umiłowanie roślin” w Auli im. Adama Mickiewicza Uniwersytetu Warszawskiego
17.00- 18.00 Odsłonięcie kamienia upamiętniającego założycieli Towarzystwa i otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej w Ogrodzie Botanicznym UW
18.00- ... Wieczór z kolacją w plenerze OB UW
 
29 czerwca 2022 (środa)
9.30- 10.00 Uroczystość otwarcia LIX Zjazdu PTB pod hasłem „Amor plantarum nos unit” w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
10.00- 17.00 Sesje plenarne wykłady zaproszonych prelegentów, gości zagranicznych oraz laureatów nagród PTB
 
30 czerwca- 1 lipca 2022 (czwartek piątek)
8:00- 18:00 Tematyczne sesje referatowe i posterowe w sekcjach: Aerobiologicznej, Briologicznej, Dendrologicznej, Fizjologii i Biochemii, Roślin, Fykologicznej Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Historii Botaniki, Kultur Tkankowych, Lichenologicznej, Mykologicznej Ogrodów Botanicznych i Arboretów, Paleobotanicznej, Pteridologicznej Struktury i Rozwoju Roślin, Taksonomii Roślin Naczyniowych
 
2-3 lipca 2022 (sobota niedziela)
Sesje terenowe
 

PATRONAT HONOROWY
JM Rektor SGGW w Warszawie prof. dr hab. Michał J. Zasada
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel
 
KOMITET HONOROWY
Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych prof. dr hab. I. Hofman
Przewodniczący Komitetu Biologii Organizmalnej PAN prof. dr hab. B. Jackowiak
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. K. Spalik
Dyrektor Instytutu Biologii SGGW prof. dr hab. A. Gniazdowska Piekarska
Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW dr hab. R. Wójcik
Dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych dr hab. D. Wrona, prof. SGGW
Dyrektor Ogrodu Botanicznego UW dr hab. M. Zych, prof. UW
Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie prof. dr hab. A. Nowak
Przewodnicząca Rady M. St. Warszawy E. Malinowska Grupińska
 
KONTAKT
Sekretariat Zjazdu:
 
ORGANIZATORZY LIX ZJAZDU
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski i Ogród Botaniczny UW
PAN
Ogród Botaniczny CZRB w Powsinie
 
 
Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” DNK/SP/512054/2021)Komitety PAN wspólnie o unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030
Opublikowano: 25.11.2021

3 listopada 2021 r. odbyła się debata Komitetów Polskiej Akademii Nauk zorganizowana przez Komitet Nauk Leśnych i Drzewnych PAN, pt. Przyszłość i funkcje lasów w kontekście zmian klimatycznych i ochrony bioróżnorodności”.
Czy ochronę przyrody da się pogodzić z gospodarką leśną? Odpowiedzi na to pytanie szukali biolodzy i leśnicy zrzeszeni w komitetach PAN. Za nami pierwsza debata, która zaowocowała konkretną propozycją. Ma powstać wspólny dokument precyzujący pojęcia zawarte w strategii, a także lista konkretnych postulatów adresowanych do władz.

Uczestnicy debaty podkreślali, że: rolą nauki jest sprowadzenie dyskusji o lasach na grunt merytoryczny, należy unikać emocjonalnych wypowiedzi oraz medialnego żargonu w tekstach naukowych, trzeba ukierunkować badania przyrodnicze na rozwiązywanie ważnych i aktualnych problemów. W spotkaniu wzięli udział członkowie obu komitetów i goście zgromadzeni w Pałacu Staszica, a także ok. 200 osób, które dołączyły zdalnie do wydarzenia.

Nagranie wideo jest dostępne na kanale PAN w serwisie YouTube.

źródło: https://informacje.pan.pl/