Film "Sylwan- duma polskiego leśnictwa"
Opublikowano: 15.09.2021

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego z okazji 200- lecia SYLWANA- organu Polskiego Towarzystwa Leśnego- najstarszego czasopisma leśnego na świecie.
 
Film można obejrzeć klikając TUTAJSesja naukowa z okazji 120 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL
Opublikowano: 11.08.2021

Polskie Towarzystwo Leśne przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach organizuje pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Sesję naukową: "Sylwan- dwa wieku historii leśnego czasopisma naukowego" oraz "Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku".

Sesji towarzyszyć będzie również 120 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wydarzenie to odbędzie się w Katowicach w dniach 9 - 11 września 2021 r.


Główne tezy referatów, które zostaną wygłoszone podczas Sesji naukowej w dniu 09 września 2021 r.:

  1. Dwa wieki działalności leśnego czasopisma naukowego Sylwan- Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
  2. Czasopismo Sylwan i jego rozwój w ostatnim 30- leciu- Prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald
  3. Sylwan w służbie obecnej i przyszłej nauki i praktyki leśnej w Polsce- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
  4. Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na ekosystemy leśne- Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
  5. Rola lasu w obiegu węgla w przyrodzie, perspektywa globalna i regionalna na najbliższe dziesięciolecia- Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
  6. Zmiany produkcyjności lasów i ich konsekwencje dla gospodarki leśnej- Prof. dr hab. Jarosław Socha
  7. Nowe wyzwania dla ochrony lasu w warunkach globalnych zmian w środowisku- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki, Prof. dr hab. Piotr Łakomy
  8. Wyzwania dla hodowli lasu w warunkach dynamicznych zmian klimatu- Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, Mgr inż. Krzysztof Rostek
  9. Wyzwania dla urządzania lasu w warunkach dynamicznych zmian cywilizacyjnych- Prof. dr hab. Roman Jaszczak, Mgr inż. Janusz Bańkowski
  10. Lasy i gospodarka leśna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach- Mgr inż. Damian Siebier


Część terenowa Sesji naukowej (10 września 2021 r.)

Trasa nr 1
"Katowice zielone serce Górnego Śląska"- Nadleśnictwo Katowice
Zabytkowe osiedle robotnicze Nikiszowiec, zwiedzanie Muzeum Śląska i ścieżki "Skond my som? Czyli historia i kultura Górnego Śląska w pigułce", lasy największej aglomeracji przemysłowej Polski (w tym Katowicki Park Leśny), przebudowa drzewostanów (w tym restytucja jodły) szkody górnicze, rekultywacja terenów, Rezerwat "Las Murckowski", Hamerla- trutowisko w Murckach.

Trasa nr 2
"Skarbniki i inne Duchy Kopalni" - Nadleśnictwo Świerklaniec
Szkoła w barokowym Pałacu otoczonym parkiem czyli Technikum Leśne w Brynku, zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach wpisana na listę UNESCO, Zatopiona Kopalnia rud żelaza Bibiela-Pasieki, szkody powstałe wskutek działalności Huty Cynku w Miasteczku Śląskim, piaskownia w leśnictwie Truszczyca.

Trasa nr 3
"Śląskie księżycowe krajobrazy" - Nadleśnictwo Rybnik
Centralne zwałowisko górnicze- największa hałda w Europie, śląskie morze- zalewiska poupadowe ze słonoroślami, Górnicza Sztolnia Ćwiczebna w Wodzisławiu Śląskim, baszta rycerska zwana również Wieżą Romantyczną, grodzisko z VII wieku w leśnictwie Syrynia.

Trasa nr 4
"Cysterskim i Piastowskim Szlakiem" - Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Zespół Klasztorno- Pałacowy w Rudach zwany starym Opactwem Cystersów, odrodzony las po największym w powojennej historii Polski pożarze lasu z 1992 roku, oraz po trąbie powietrznej z lipca 2017 r., Szkółka Kontenerowa w Nędzy, Zamek Piastowski w Raciborzu.

Trasa nr 5
"W krainie pszczyńskiego żubra" - Nadleśnictwo Kobiór
Gospodarstwo Szkółkarskie Królówka, mała retencja nizinna na przykładzie zbiorników Piasek Mały i Piasek Duży wraz z utworzonym obszarem mokradłowym, zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Zbiornik Goczałkowicki i zwiedzanie Uzdrowiska, Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach i Gajówka Osowiec (gospodarka łowiecka).Konferencja "Sustainable forestry and forests – opportunities and constraints under climate change"
Opublikowano: 10.08.2021

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza na międzynarodową konferencję: Sustainable forestry and forests – opportunities and constraints under climate change.

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia związane z wpływem zmian środowiska na skutek obserwowanych zmian klimatycznych na ekosystemy leśne, gospodarkę leśną jak i na otoczenie gospodarcze leśnictwa. Konferencja odbędzie się 7- 8 października 2021 r. w formie hybrydowej (on-line i bezpośrednio na miejscu) w Poznaniu. Oprócz sesji referatowej i posterowej uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w sesji terenowej kończącej konferencję, natomiast w przeddzień konferencji, 6 października, zapraszamy uczestników na warsztaty Effective Scientific Presentation, prowadzone przez jednego z gości.

Serdecznie zapraszamy! Zapisy trwają!

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: https://sparrow.up.poznan.pl/conference2021/homeII Konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”
Opublikowano: 23.07.2021

Serdecznie zapraszamy na II Konferencję naukową „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”,  która odbędzie się w dniach 11-13 października 2021 r.. Konferencję organizuje Instytut Dendrologii PAN oraz Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, wydarzenie to przeprowadzone zostanie w trybie on-line.
 
Celem Konferencji będzie omówienie wyników badań z zakresu ekologii lasu z uwzględnieniem przemian ekosystemów leśnych w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym, a także nakreślenie kierunków i perspektyw nowych badań, w tym interdyscyplinarnych, oraz nawiązanie współpracy między ośrodkami naukowymi. W załączeniu przedstawiam szczegółowy opis i plan wydarzenia.

Szczegółowy komunikat można pobrać TUTAJ.

Komunikat nr 2 można pobrać TUTAJ (aktualizacja z dnia 19.08.2021)Nowelizacja polskich norm systemu certyfikacji PEFC
Opublikowano: 22.06.2021

Rozpoczyna się proces nowelizacji polskich norm systemu certyfikacji PEFC. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Leśnego w pracach grupy roboczej uczestniczyć będzie Pani dr Ewa Referowska-Chodak (Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie).

Informacje o procesie nowelizacji dostępne są na stronie https://www.pefc.pl.

Uwagi i propozycje dotyczące opracowywanych norm można przesyłać na adres e-mail dr Ewy Referowskiej-Chodak: ewa_referowska_chodak@sggw.edu.pl.