W wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko
Opublikowano: 14.10.2019

W wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko, leśnik, naukowiec, trzykrotny minister środowiska, poseł na Sejm RP. O jego śmierci poinformował prezydent Andrzej Duda.

Jan Feliks Szyszko urodził się 19 kwietnia 1944 w Starej Miłośnie, polski leśnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk leśnych (2001) oraz polityk.

W latach 1997 - 1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005 - 2007 minister środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2015–2018 minister środowiska w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.
W 1966 ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na której uzyskał następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych. W 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Zobacz ostatni wywiad z Prof. Janem Szyszko https://www.youtube.com/watch?v=FpI0GOKKHV4


W latach 1993–1994 pełnił funkcję dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Został pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW i kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, współtwórcą i kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Wykłada także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Założył i prowadził prywatną stację naukowo-badawczą dla studentów krajowych i zagranicznych, w której prowadzone są badania nad podnoszeniem zdrowotności lasów i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego. Jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

W działalności naukowej zajmował się dynamiką liczebności populacji regeneracją systemów leśnych. W swoich badaniach jako wskaźniki (bioindykatory) zmian zachodzących w środowisku wykorzystywał chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Carabidae). Był dostarczycielem okazu, na podstawie którego opisano dla nauki jeden z gatunków z rodzaju Trechusa. Posiadał w swojej prywatnej kolekcji ponad 50 tys. egzemplarzy owadów, w tym ponad tysiąc gatunków z rodziny biegaczowatych. Okazy te pochodzą z wielu wypraw i podróży po Europie (m.in. z Turcji, Bułgarii, również z Polski).
Źródło: fot. Ministerstwo Środowiska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_SzyszkoReferaty z sesji naukowej w Darłówku z 12.09.2019 r.
Opublikowano: 08.10.2019

Referaty z sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody" która odbyła się w dniu 12 września 2019 w Darłówku z okazji 119 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego dostępne są do pobrania na naszej stronie w menu O NAS- KONFERENCJE NAUKOWEWydział Leśny Uniwersytetu im. H. Kołłątaja w Krakowie zaprasza na Konferencję
Opublikowano: 25.09.2019


Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zaprasza na Konferencję pt.: Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej.

Wydarzenie to odbędzie się w Krakowie w dniach 25- 26 marca 2020 r. (środa- czwartek)


W przyszłym roku minie sześć lat od ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych”, która miała miejsce w marcu 2014 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Od tamtego czasu nasza wiedza o martwych pniach i innych szczątkach drzew oraz o starych i zamierających drzewach znacznie się powiększyła. Wiemy coraz więcej o tym, jak bardzo są one ważne dla różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Każdego roku w literaturze światowej pojawia się na ich temat kilkaset publikacji. Również polscy naukowcy poświęcili im blisko 100 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych i ponad 130 prac w języku polskim w ciągu ostatnich pięciu latach. Coraz powszechniejsze jest także przekonanie, że same parki narodowe i rezerwaty przyrody nie zapewnią sukcesu w zachowaniu bogactwa przyrodniczego naszych lasów. Dlatego ochronie przyrody coraz lepiej powinno służyć zrównoważone i wielofunkcyjne leśnictwo.

Powodzenie w tym ważnym i trudnym dziele zależy jednak nie tylko od leśników. Dla osiągnięcia sukcesu konieczna jest współpraca gospodarzy lasów ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami: przede wszystkim z przyrodnikami – biologami i reprezentantami nauk leśnych oraz członkami organizacji ekologicznych, a także pracownikami administracji ochrony przyrody, dyrekcji parków narodowych i parków krajobrazowych. Uważamy, że wszystkim przyświeca ten sam cel, którym jest ochrona przyrody polskich lasów, a dla jego realizacji konieczne jest współdziałanie wymienionych środowisk.

Dlatego zapraszamy wszystkie wymienione społeczności do zaprezentowania rezultatów własnych badań, przedstawienia swoich poglądów i poddania ich pod dyskusję w ramach Konferencji pt. Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej.


Prosimy o przygotowanie referatów lub plakatów nawiązujących między innymi do następujących zagadnień:
 1. Aktualny stan zasobów starych, zamierających i martwych drzew oraz jego zmiany w lasach gospodarczych i na obszarach wyłączonych z użytkowania;
 2. Znaczenie ilości, jakości i rozmieszczenia starych, zamierających i martwych drzew dla różnych grup organizmów;
 3. Lasy zagospodarowane i wyłączone z użytkowania – znaczenie ich wzajemnego usytuowania dla kształtowania zasobów starych, zamierających i martwych drzew;
 4. Przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne uwarunkowania w kształtowaniu zasobów starych, zamierających i martwych drzew – ich ilości, jakości i rozmieszczenia – w ramach prowadzenia gospodarki leśnej.

Efekt końcowy:
 1. Jeszcze przed Konferencją planowane jest wydanie specjalnego zeszytu czasopisma Fragmenta Floristica et Geobotanica, w którym po uzyskaniu pozytywnych recenzji zamieszczone zostaną, w postaci artykułów naukowych, materiały zaprezentowane w czasie Konferencji jako referaty lub plakaty.
 2. Zgłoszone prezentacje będą kwalifikowane do udziału w sesjach referatowych lub plakatowych przez Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych streszczeń. Ostateczne decyzje o wynikach ewaluacji wystąpień zostaną przekazane autorom do dnia 15 listopada 2019 roku.
 3. Streszczenie, przygotowane zgodnie z załączonymi wskazówkami, należy zamieścić w formularzu zgłoszenia na Konferencję.
 4. Strona internetowa Konferencji: https://www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020/

Ważne terminy:
 • 9 września 2019 r. – Otwarcie rejestracji (prosimy wypełnić formularz dostępny na stronie Konferencji
 • 9 września 2019 r. – Otwarcie przyjmowania opłat konferencyjnych
 • 8 listopada 2019 r. – Koniec I terminu rejestracji
 • 8 listopada 2019 r. – Ostateczny termin przesłania streszczeń (formularz na stronie Konferencji
 • 15 listopada 2019 r. – Przekazanie decyzji o zakwalifikowaniu streszczeń
 • 30 listopada 2019 r. – Koniec I terminu realizacji opłaty konferencyjnej
 • 29 lutego 2020 r. – Koniec II terminu rejestracji
 • 20 stycznia 2020 r. – Ostateczny termin nadsyłania prac do specjalnego zeszytu Fragmenta Floristica et Geobotanica
 • 15 marca 2020 r. – Koniec II terminu realizacji opłaty konferencyjnej

Koszty Uczestnictwa:
 • I termin: 450 zł (doktoranci 350 zł)
 • II termin: 600 zł (doktoranci 500 zł)
 • Uroczysta kolacja (25 marca 2020 r.): 80 zł
 • Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, publikacji i cateringu. Noclegi uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Komitet Naukowy Konferencji:
 1. prof. dr hab. Jan Holeksa (UAM Poznań)- Przewodniczący- Członek
 2. prof. dr hab. Jerzy Gutowski (IBL Białowieża)- Członek
 3. prof. dr hab. Jacek Hilszczański (IBL Sękocin)- Członek
 4. prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz (UW Białowieża)- Członek
 5. prof. dr hab. Piotr Łakomy (UP Poznań)- Członek
 6. prof. dr hab. Stanisław Miścicki (SGGW Warszawa)- Członek
 7. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (IBL Sękocin)- Członek
 8. prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (UR Kraków)- Członek

Komitet Organizacyjny Konferencji:
 1. dr hab. inż. Anna Gazda (UR Kraków)- Przewodniczący
 2. dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska (IB PAN Kraków)- Sekretarz
 3. dr hab. inż. Jan Bodziarczyk (UR Kraków)- Członek
 4. mgr Magdalena Ciupińska (UAM Poznań)- Członek
 5. mgr inż. Łukasz Piechnik (IB PAN Kraków)- Członek
 6. dr hab. inż. Janusz Szewczyk (UR Kraków)- Członek
 7. dr hab. inż. Tomasz Zielonka (UP Kraków)- Członek
 8. dr hab. Magdalena Żywiec (IB PAN Kraków)- Członek

Organizatorzy Konferencji:
 1. Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 3. Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 4. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych119 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 22.08.2019

Z okazji 119 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego Zarząd Główny PTL przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku organizuje sesję naukową na temat "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody"

Wydarzenie to odbędzie się w dniach 12-14 września 2019 roku w Darłówku

Podczas sesji naukowej w dniu 12 września 2019 (czwartek) wygłoszone zostaną następujące referaty:
 1. Wielofunkcyjna gospodarka leśna- mit czy rzeczywistość - Prof. dr hab. Jan Holeksa
 2. Polski model leśnictwa wobec nowych wyzwań w szybko zmieniającym się świecie - Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 3. Stan i perspektywy rozwoju sektora leśno- drzewnego - Prof. dr hab. Ewa Ratajczak
 4. Oczekiwania przemysłu drzewnego wobec gospodarki leśnej - Dr inż. Robert J. Motała
 5. Oczekiwania organizacji przyrodniczych wobec gospodarki leśnej - Dr Andrzej Kepel
 6. Szacunek kosztów ochrony przyrody w lasach w stosunku do przyszłych propozycji i oczekiwań  Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 7. Propozycje regulacji użytkowania w wielofunkcyjnym gospodarstwie leśnym - Prof. dr hab. Tomasz Borecki
 8. Prognoza rozwoju zasobów drzewnych w lasach polskich oraz potencjalne możliwości ich użytkowania - Dr inż. Stanisław Zajączkowski, Dr inż. Bożydar Neroj
 9. Czemu służy certyfikacja gospodarki leśnej - Mgr inż. Damian Zieliński
 10. Działalność Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku stan i perspektywy wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody - mgr inż. Andrzej Modrzejewski


W dniu 13 września 2019 (piątek) w części terenowe Sesji uczestnicy będą mieć do wyboru 5 tras:

 1. Trasa 1- Nadleśnictwo Ustka i Słowiński Park Narodowy
  Ochrona walorów przyrodniczych Słowińskiego Parku Narodowego zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego i przedstawienie realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Leśnego, przejście przez Wydmę Czołpińską, obserwacje przyrodnicze  z wieży widokowej w Klukach, zwiedzanie skansenu Muzeum Wsi Słowińskiej i Doliny Charlotty.
   
 2. Trasa 2- Nadleśnictwo Niedźwiady i Osusznica od Krzyżaków w Człuchowie d zamku w Bytowie
  Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Człuchowie. pamiątkowa aleja i wspomnienia zdarzeń z 1920 r. nazywanych potocznie wojną palikową. Zwiedzanie zakładu produkcji galanterii ogrodowej i jedynego czynnego traku wodnego Hamer-Młyn. Buczyna pomorska w Rezerwacie Bukowa Góra z cmentarzem leśników niemieckich. Zamek krzyżacki w  Bytowie
 1. Trasa 3- Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Szczecinek i Czarne Człuchowskie
  Prezentacja rezerwatu Diabelskie Pustacie, Wrzosowiska Kłomińskie. Historia niemieckiego obozu jenieckiego dla oficerów Oflag II D Gross Born. Zwiedzanie zakładu materiałów drewnopochodnych Kronospan Szczecinek. Rezerwat Cisy w Czarnem i realizacja programu ochrony i restytucji cisa pospolitego
 1. Trasa 4- Nadleśnictwo Sławno i „Kraina w kratę”
  Prezentacja szkółki leśnej, plantacji nasiennej olszy czarnej, wyłączonych drzewostanów nasiennych daglezji i świerka sitkajskiego. Swołowo stolica „Krainy w kratę”, zwiedzanie skansenu Muzeum Kultury Ludowej Pomorza. Galeria rybacka w Jezierzanach. Latarnia morska w Jarosławcu i drzewostan z  wiciokrzewem pomorskim
 1. Trasa 5- Nadleśnictwo Warcino i Polanów
  Trasa prowadzi przez malownicze tereny LKP Lasy Środkowopomorskie. Zwiedzanie ekologicznej kotłowni na zrębki i elektrowni wodnej z 1908 roku. Ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych. Prezentacja odnowień naturalnych, zwiedzanie zabytkowego kościoła szachulcowego z 1698 roku. Wizyta w franciszkańskiej pustelni- Święta Góra Polanowska.

Informacja dla uczestników Sesji i 119 Zjazdu PTL
 1. Punkt informacyjny czynny w Hotelu "Jan" w Darłówku, ul. Słowiańska 24, od dnia 11 września 2019 r. od godz. 15.00 do dnia 14 września 2019 r. do godz. 13.00, tel. +48 94 314 28 27.
 2. Noclegi i wyżywienie w Hotelu "Jan" w Darłówku ul. Słowiańska 24.
 3. Obrady Sesji Naukowej i 119 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL odbywać się będą w sali konferencyjnej Hotelu "Jan" w Darłówku, ul. Słowiańska 24.
 4. Informacji na temat organizacji Sesji i Zjazdu do dnia 10 września 2019 r. do godz. 12.00 udzielają: Kol. Anna Stachowiak tel. +48 94 372 63 45, e-mail: anna.stachowiak@szczecinek.lasy.gov.pl oraz Kol. Elżbieta Murat tel. +48 94 372 63 41, tel. kom. +48 668 317 911, e-mail: elzbieta.murat@szczecinek.lasy.gov.plFunpage Polskiego Towarzystwa Leśnego na Facebook'u
Opublikowano: 13.08.2019

Od miesiąca sierpnia znajdzecie nas również na Facebook'u. Link do Funpage Polskiego Towarzystwa Leśnego znajdziecie w głównym menu na stronach Zarządu Głównego dostępnych pod adresem ptl.pl oraz- już niebawem- na stronach wszystkich Oddziałów naszego towarzystwa dostępnych w sieci internet! Zapraszamy!