Zmarł Prof. dr hab. Eugeniusz Bernadzki
Opublikowano: 18.01.2016

15 stycznia 2016 r. zmarł prof. dr hab. Eugeniusz Bernadzki członek rzeczywisty PAN, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Leśnego, emerytowany pracownik Wydziału Leśnego SGGW, wybitny specjalista z zakresu hodowli lasu.
 


 


Fot. A.Sawicki, żrodło: https://www.ibles.pl/Nagroda imienia Artura Rojszczaka przyznawana wyróżniającym się młodym uczonym
Opublikowano: 14.01.2016

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz jedenasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, naszego tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu.

Istnieje wiele programów nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe. Jednakże, w czasach pościgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy pozycją w indeksie cytowań na rynku literatury naukowej, pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze sponsorów i nieczęsto są nagradzane.

 
 


Nagroda im. Artura Rojszczaka ma za szczególne zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych - wartości, których uosobieniem był nasz Kolega.

Intencje, jakie nam przyświecały podczas ustanawiania Nagrody, kapitalnie odczytał profesor Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu:
Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem - zgodnie z Regulaminem - Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny, ale zaszyty nosem w swoje kajety, uczony. Chodzi więc nie o promowanie „poprawności naukowej”, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc niezawężających swojego pola widzenia „końskimi okularami” własnej dyscypliny. (…) W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje.
 
Pragniemy, aby Nagroda im. Artura Rojszczaka promowała Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz jej osiągnięcia. Ponieważ każdy z nas dostąpił zaszczytnego wyróżnienia, jakim było przyznanie stypendium FNP, chcemy, aby cząstka tego, co otrzymaliśmy, stała się wsparciem tej jedynej w swoim rodzaju instytucji działającej w Polsce.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2016 roku.

Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu: http://www.klub-fnp.pl/

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w upowszechnieniu informacji o konkursie i ustanowionej przez nas Nagrodzie.
Tomasz Klimczuk - opiekun Nagrody
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, tel. (58) 348 6611

Zaproszenie na X Kongres Obywatelski 07 listopada 2015
Opublikowano: 30.10.2015

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy X Kongres Obywatelski, który odbędzie się 7 listopada 2015 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w godz. 11:00–17:45, pod hasłem: „Polska jutra. Możemy być lepsi!” a w szczególności do udziału w sesji tematycznej pt.: „Las - źródło tożsamości, edukator i kreator więzi”


W sesji tej wezmą udział m.in.: Andrzej Grzywacz - Polskie Towarzystwo Leśne, Wydział Leśny SGGW, Anna Pikus-  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Jacek Bożek - Prezes Stowarzyszenia Klub Gaja, Joanna Bagniewska - zoolog, University of Reading, Edward Marszałek - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Magdalena Noszczyk - ZHP.
Dyskusję moderować będzie Piotr Kossobudzki, dziennikarz naukowy, edukator.

Formułując hasło Kongresu chcieliśmy wywołać refleksję i przekonanie, że stać nas - Polaków - na stworzenie jeszcze lepszego społeczeństwa, państwa i gospodarki. A także na to, by oferować Europie i światu idee, produkty i usługi, które są potrzebne i z których możemy być dumni. Możemy być lepsi i chcemy być lepsi – o tym, jak to robić w różnych obszarach życia, będziemy rozmawiać na X Kongresie Obywatelskim.

Wśród mówców Kongresu znajdą się m.in. Mateusz Morawiecki - Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK SA., s. Małgorzata Chmielewska - przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, Rafał Sonik - rajdowiec, przedsiębiorca zwycięzca rajdu Dakar, Olga Malinkiewicz - fizyk, która wniosła znaczący wkład w rozwój ogniw słonecznych na bazie perowskitów, Saule sp. z o.o., Michał Sołowow - biznesmen, kierowca rajdowy, Honorowy Konsul Generalny Rumunii, Jacek Santorski - psycholog biznesu, profesor honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Tomasz Zaboklicki Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA oraz Robert Firmhofer - Dyrektor Centrum Nauki Kopernik.

Wstęp wolny! Wszystkich serdecznie zapraszamy. Więcej na www.kongresobywatelski.pl
Obowiązkowa rejestracja pod adresem: https://rejestracja.ibngr.pl/kongresobywatelski/Warning! fake website of the English edition of "Sylwan"
Opublikowano: 30.10.2015

Dear Readers! At the end of April 2014 „Sylwan” became the object of an electronic attack that aimed at extorting funds from potential authors and readers of the journal. Using our trademark illegally, so-far unknown perpetrators created a fake website of the English edition of “Sylwan”, which in appearance is confusingly similar to the original journal pages. In addition, unsolicited bulk electronic messages mail (spam) are being sent all around the world with an invitation to publish. Therefore, we inform that neither the publisher (Polish Forest Society), nor the editorial board have anything to do with above-described activities


”Sylwan” is a Polish-language journal that does not charge for publication or access to electronic archival materials. The publisher and editors are not responsible for the actions of individuals and institutions that pretend to be “Sylwan” and misuse the heritage, reputability, Journal Citation Reports indexation and tradition of Polish forestry practitioners and researchers.

prof. Andrzej Grzywacz- president Polish Forest Society

prof. Arkadiusz Bruchwald - editor in chief