Zaproszenie na X Kongres Obywatelski 07 listopada 2015
Opublikowano: 30.10.2015

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy X Kongres Obywatelski, który odbędzie się 7 listopada 2015 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w godz. 11:00–17:45, pod hasłem: „Polska jutra. Możemy być lepsi!” a w szczególności do udziału w sesji tematycznej pt.: „Las - źródło tożsamości, edukator i kreator więzi”


W sesji tej wezmą udział m.in.: Andrzej Grzywacz - Polskie Towarzystwo Leśne, Wydział Leśny SGGW, Anna Pikus-  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Jacek Bożek - Prezes Stowarzyszenia Klub Gaja, Joanna Bagniewska - zoolog, University of Reading, Edward Marszałek - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Magdalena Noszczyk - ZHP.
Dyskusję moderować będzie Piotr Kossobudzki, dziennikarz naukowy, edukator.

Formułując hasło Kongresu chcieliśmy wywołać refleksję i przekonanie, że stać nas - Polaków - na stworzenie jeszcze lepszego społeczeństwa, państwa i gospodarki. A także na to, by oferować Europie i światu idee, produkty i usługi, które są potrzebne i z których możemy być dumni. Możemy być lepsi i chcemy być lepsi – o tym, jak to robić w różnych obszarach życia, będziemy rozmawiać na X Kongresie Obywatelskim.

Wśród mówców Kongresu znajdą się m.in. Mateusz Morawiecki - Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK SA., s. Małgorzata Chmielewska - przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, Rafał Sonik - rajdowiec, przedsiębiorca zwycięzca rajdu Dakar, Olga Malinkiewicz - fizyk, która wniosła znaczący wkład w rozwój ogniw słonecznych na bazie perowskitów, Saule sp. z o.o., Michał Sołowow - biznesmen, kierowca rajdowy, Honorowy Konsul Generalny Rumunii, Jacek Santorski - psycholog biznesu, profesor honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Tomasz Zaboklicki Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA oraz Robert Firmhofer - Dyrektor Centrum Nauki Kopernik.

Wstęp wolny! Wszystkich serdecznie zapraszamy. Więcej na www.kongresobywatelski.pl
Obowiązkowa rejestracja pod adresem: https://rejestracja.ibngr.pl/kongresobywatelski/Warning! fake website of the English edition of "Sylwan"
Opublikowano: 30.10.2015

Dear Readers! At the end of April 2014 „Sylwan” became the object of an electronic attack that aimed at extorting funds from potential authors and readers of the journal. Using our trademark illegally, so-far unknown perpetrators created a fake website of the English edition of “Sylwan”, which in appearance is confusingly similar to the original journal pages. In addition, unsolicited bulk electronic messages mail (spam) are being sent all around the world with an invitation to publish. Therefore, we inform that neither the publisher (Polish Forest Society), nor the editorial board have anything to do with above-described activities


”Sylwan” is a Polish-language journal that does not charge for publication or access to electronic archival materials. The publisher and editors are not responsible for the actions of individuals and institutions that pretend to be “Sylwan” and misuse the heritage, reputability, Journal Citation Reports indexation and tradition of Polish forestry practitioners and researchers.

prof. Andrzej Grzywacz- president Polish Forest Society

prof. Arkadiusz Bruchwald - editor in chiefUwaga! fałszywa witryna internetowa anglojęzycznej wersji czasopisma "Sylwan"
Opublikowano: 30.10.2015

Drodz internauci!

Pod koniec kwietnia 2014 roku "Sylwan" stał się obiektem ataku elektronicznego mającego na celu wyłudzanie środków finansowych od potencjalnych autorów i czytelników czasopisma. Nieznani sprawcy, nielegalnie wykorzystując nasz znak firmowy, stworzyli fałszywą witrynę internetową angielskojęzycznej edycji "Sylwana", która jest łudząco podobna do oryginalnej strony czasopisma. Dodatkowo po całym świecie rozsyłana jest niechciana poczta elektroniczna (spam) z zaproszeniem do publikowania artykułów na łamach "Sylwana". W związku z powyższym informujemy, że ani wydawca (Polskie Towarzystwo Leśne) ani redakcja nie mają nic wspólnego z opisanymi wyżej działania"Sylwan" jest czasopismem polskojęzycznym i za publikację oraz dostęp do elektronicznych materiałów archiwalnych nie są pobierane opłaty. Wydawca oraz redakcja nie odpowiadają za działania osób i instytucji podszywających się pod "Sylwana" i wykorzystujących wieloletni dorobek, renomę, wpis na tzw. "listę filadelfijską" oraz tradycję polskich leśników praktyków i naukowców.

prof. Andrzej Grzywacz - przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego
prof. Arkadiusz Bruchwald - redaktor naczelny