Referaty z sesji naukowej "Leśnictwo przyszłości"
Opublikowano: 02.10.2022

W menu O NAS- Konferencje naukowe zamieściliśmy referaty z sesji naukowej "Leśnictwo przyszłości", która odbyła się w dniu 08 września 2022 w Starych Jabłonkach. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. Można tam przejść również bezpośrednio z tego linku.121 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 07.08.2022

Polskie Towarzystwo Leśne organizuje na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie sesję naukową "Leśnictwo Przyszłości". Sesja towarzyszy 121 Zjazdowi Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wydarzenia te odbędą się w dniach 8 - 10 września 2022 r. w Starych Jabłonkach.

Podczas sesji wygłoszone zostaną następujące referaty:
 1. Początkowy, galicyjski okres funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Leśnego na tle jego 140- letniej działalności w latach 1882-2022 - prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 2. Perspektywy polskiego leśnictwa w kontekście "Zielonego Ładu Unii Europejskiej" - prof. dr hab. Tomasz Zawiła- Niedźwiecki, dr inż. Piotr Borkowski
 3. Prognozowane problemy z utrzymaniem trwałości lasów wobec postępujących zmian klimatycznych - prof. dr hab. Andrzej Jagodziński
 4. Drewno światowym surowcem strategicznym i warunkiem rozwoju cywilizacyjnego - prof. dr hab. Ewa Ratajczak
 5. Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec nowych wyzwań i oczekiwań społecznych - prof. dr hab. Jan Holeksa, prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 6. Nowa koncepcja planowania w leśnictwie drogą rozwoju leśnictwa przyszłości i dialogu społecznego  - prof. dr hab. Roman Jaszczak, mgr inż. Janusz Bańkowski
 7. Potrzeby i możliwości rozwoju ochrony przyrody w lasach - dziś i jutro - prof. dr hab. Jan Holeksa, prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 8. Aktualne trendy w leśnym szkolnictwie wyższym - przygotowanie kadr dla leśnictwa przyszłości - prof. dr hab. Piotr Łakomy, prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski, prof. dr hab. Marta Aleksandrowicz- Trzcińska
 9. Potrzeby nowego dialogu społecznego oraz metody i treści kształcenia w edukacji leśnej społeczeństwa w kontekście rozbieżnych oczekiwań różnych grup społecznych - dr inż. Magdalena Frączek
 10. Lasy i leśnictwo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie - mgr inż. Adam Roczniak

Integralną częścią zjazdu są sesje terenowe. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Olsztynie planuje przygotowanie 5 tras mających ukazać walory przyrodnicze i kulturowe regionu:
 1. Opowieść o sośnie taborskiej i flis szlakiem trzech pochylni (teren Nadleśnictwa Miłomłyn)
 2. Historia wiekowych chat i jeden z siedmiu nowych cudów Polski (teren Nadleśnictwa Olsztynek)
 3. Oblicza Warmii (teren Nadleśnictwa Kudypy)
 4. Wilczy Szaniec (teren Nadleśnictwa Srokowo)
 5. Śladami Juranda i mazurskiego Smętka (teren Nadleśnictwa Spychowo)Konferencja „Aktualne problemy ochrony lasu - 2022”
Opublikowano: 13.07.2022

Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Komisja Ochrony Lasu Polskiego Towarzystwa Leśnego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w kolejnej edycji konferencji pt.: „AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY LASU – 2022", która odbędzie się w dniach 24-27 października 2022 r. w Hotelu Park Inn by Radisson Katowice. Konferencja jest skierowana do pracowników nauki, Lasów Państwowych, parków narodowych, regionalnych dyrekcji Ochrony Środowiska, szkół oraz wszystkich osób, którym zagadnienia z zakresu ochrony lasu przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi są bliskie.

Więcej informacji w poszczególnych zakładkach strony www konferencji https://www.ibles.pl/web/konfochr/konferencja .Mija 140 lat od założenia Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 30.06.2022

Polskie Towarzystwo Leśne jest kontynuatorem tradycji Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego założonego we Lwowie dokładnie 140 lat temu. Tworzyli go właściciele dóbr ziemskich, zacni leśnicy, wykładowcy lwowskich uczelni.  Wielu z nich spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim. Ich groby w ostatnich latach odnawiane były dzięki inicjatywom płynącym z naszego kraju, a lista spoczywających tu wciąż jest uzupełniana. Obecnie liczy 33 nazwiska.


W roku 2002 staraniem działaczy Polskiego Towarzystwa Leśnego odrestaurowany został nagrobek Henryka Strzeleckiego, założyciela i wieloletniego wiceprezesa Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Wśród leśników to postać znana, o wielokrotnie przypominanej biografii. Niewielu jednak wie, że Strzelecki był organizatorem pierwszej szkoły dla leśniczych. Założył ją w 1857 roku w Hołubli koło Przemyśla, w czasie, gdy pełnił funkcję dyrektora w lasach sapieżyńskich w Krasiczynie. W ciągu kilku lat działalności wykształciła ona kilkudziesięciu leśniczych, którzy znaleźli pracę głównie na terenie obecnego Podkarpacia. Szkoła zakończyła swą działalność, gdy Henryk Strzelecki w 1864 roku przeniósł się do Lwowa, gdzie objął kierownictwo lasów miejskich. Tam też pracował na polu edukacji leśników – zorganizował kursy dla leśniczych, które cieszyły się sporym powodzeniem. W 1874 roku doprowadził do utworzenia Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego. Był też faktycznym twórcą Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Po jego śmierci leśnicy wznieśli na Cmentarzu Łyczakowskim okazały pomnik nagrobny z motywami leśnymi, rzeźbionymi przez słynnego rzeźbiarza Henryka Periera.


Do niedawna zaniedbany pozostawał grób Emila Hołowkiewicza w kwaterze nr 57 Cmentarza Łyczakowskiego. To sztandarowa postać z okresu tworzenia się Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, człowiek, który wniósł ogromny wkład w dzieło szkolnictwa leśnego, redagowania podręczników zawodowych i „Sylwana”. W 1875 roku powołano go na stanowisko c.k. komisarza inspekcji leśnej, co dało mu możność nieskrępowanego poznawania niemal całej Galicji. W ciągu kolejnych 11 lat zwiedził wszystkie regiony „Kraju”, jak nazywano wówczas tereny polskie pozostające pod zaborem austriackim i nabył podziwu godną wiedzę o jego lasach. Wyniki swych obserwacji spisywał i w postaci artykułów publikował głównie w „Sylwanie”, którego był jednym z najaktywniejszych współpracowników w czasach, gdy pismo ukazywało się we Lwowie. Obliczono kiedyś, że przez kilka lat on sam dostarczał aż trzecią część tekstów do kolejnych numerów.
Jego nagrobny pomnik (również autorstwa H. Periera) liczy sobie już ponad 120 lat i znać na nim upływ czasu. W 2009 roku został on oczyszczony z roślinności przez działaczy Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a następnie doczekał się gruntownej renowacji i konserwacji, której koszty pokrył Oddział Krośnieński SITLiD przy udziale finansowym Zarządu Głównego PTL.
Zaledwie kilkanaście metrów od niego zobaczyć można przyniszczony zębem czasu grobowiec rodziny Hirschów, na którym widnieje tablica nagrobna Piotra Hirscha (1845-1923), „radcy dworu i dyrektora lasów”.

 

Ten zapomniany dziś leśnik znajdował się wśród założycieli GTL i działał w Towarzystwie aż do śmierci. Winniśmy pamiętać, że był on pierwszym kierownikiem powstałej w 1883 roku w Bolechowie Niższej ck. Szkoły Lasowej, przekształconej kilka lat późnej na Szkołę Leśniczych. Spadkobiercą jej tradycji jest dziś Technikum Leśne w Lesku.
W ostatnich latach, dzięki poszukiwaniom prowadzonym przez Edwarda Orłowskiego, leśnika  z Komańczy, udało się zidentyfikować kolejne groby, kryjące szczątki lwowskich leśników sprzed lat. Lista ich urosła już do 33 nazwisk. Warto ją przeanalizować, by w razie wyjazdu do Lwowa móc schylić czoło nad grobami naszych poprzedników.

Tekst i zdjęcia: Edward MarszałekNowa strona redakcyjna SYLWANA
Opublikowano: 14.06.2022

Zapraszamy na nową stronę leśnego czasopisma SYLWAN. Nowa strona znajduje się pod adresem https://sylwan-journal.pl, Do systemu redakcyjnego można również przejść z menu głównego naszej strony! Stronę można przeglądać w języku polskim oraz angielskim