122 Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego - Wałbrzych 07-09.09.2023
Opublikowano: 18.07.2023

Polskie Towarzystwo Leśne przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu organizuje Sesję naukową: "Wielofunkcyjna gospodarka leśna dla realizacji współczesnych potrzeb ochrony środowiska i oczekiwań społecznych"
 
Sesji towarzyszyć będzie również 122 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wydarzenie to odbędzie się w Wałbrzychu w dniach 07 - 09 września 2023 r.


Główne tezy referatów, które zostaną wygłoszone podczas Sesji naukowej w dniu 07 września 2023 r.:

  1. Obecne i przewidywane zagrożenia dla trwałości lasów w Polsce. Prof. dr hab. Jarosław Socha
  2. Problemy integracyjnej  i segregacyjnej ochrony leśnej różnorodności biologicznej na tle propozycji UE a także gospodarcze, społeczne i przyrodnicze ich skutki. Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki
  3. Oczekiwania społeczne a także prawne i organizacyjne propozycje zmian w leśnictwie zgłaszane przez ruchy ekologiczne. Mgr inż. Paweł Pawlaczyk
  4. Kierunki zmian w zasadach hodowli lasu odpowiedzią na zmieniające się warunki społeczno-środowiskowe. Prof. dr hab. Stanisław Drozdowski, Mgr inż. Piotr Kacprzak
  5. Wyzwania ochrony lasu wobec współczesnych potrzeb i uwarunkowań  gospodarki leśnej w świetle znowelizowanej Instrukcji Ochrony Lasu. Prof. dr  hab. Wojciech Grodzki, Mgr inż. Aldona Perlińska,Prof. dr hab. Iwona Skrzecz
  6. Urządzanie lasu narzędziem do realizacji współczesnych i  prognozowanych wyzwań, oczekiwań społecznych i realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Mgr inż. Janusz Bańkowski, Prof. dr hab. Roman Jaszczak, Mgr inż. Katarzyna Łapińska,  dr inż. Michał Orzechowski
  7. Czy proponowane przez UE i oczekiwane przez NGO zmiany w leśnictwie mogą zagrozić polskiej gospodarce? Dr Małgorzata Wnorowska
  8. Lasy i leśnictwo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we  Wrocławiu. Mgr inż. Tadeusz Łozowski, dr inż. Patrycja Opalińska, mgr inż. Agnieszka Nawrot.

Dyskusja panelowa:
Na ile propozycje zmian w zasadach i instrukcjach regulujących gospodarkę  leśną odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom społecznym ?

Częsć terenowa sesji odbędzie się w dniu 08.09.2023:         
     
Trasa nr 1
Nadleśnictwo  Jugów: „Między niebem a ziemią a nawet pod ziemią”
Przejazd najpiękniejszą kolejową trasą (z wiaduktami i tunelami) na Dolnym Śląsku. Śląska Jerozolima- Wambierzyce. Podziemna trasa turystyczna "Dawna Kopalnia Nowa Ruda". Drzewostany  świerkowe Gór Sowich - odbudowa lasu po klęskach huraganów i suszy.
                           
Trasa nr  2
Nadleśnictwo Miękinia: „Nad Odrą w stolicy Dolnego Śląska – mieście spotkań, stu mostów i krasnali”.

Śródmiejski Węzeł Wodny - Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersystetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uliczki i mosty starego miasta - Ostrów Tumski. Wyspa Piasek - 12 wysp Wrocławia i jej atrakcje. Miasto z perspektywy rzeki - rejs statkiem po Odrze. Hydropolis - centrum wiedzy o wodzie.

Trasa nr 3
Nadleśnictwo  Wałbrzych: „Perła Śląska - Zamek Książ”

Rezerwat przyrody "Przełomy pod Książem" - szlak przyrodniczo- edukacyjny "Ścieżka Hochbergów". Tajemnice największego zamku na Dolnym Śląsku- Książ. Schronisko Andrzejówka. Najwyższy szczyt Gór Kamiennych- Waligóra.
                            
Trasa nr 4
Nadleśnictwo Jawor: „Od Piastów do współczesności – dzieje lasów i ziemi jaworskiej”

Wąwóz Myśliborski. Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Bazaltowa Góra - drzewostany dębowe pochodzenia ziarnowego i odroślowego. Wieża widokowa Siedmicka Polana - obiekt edukacyjny nadleśnictwa. KL Gross-Rosen w Rogoźnicy - niemiecki obóz pracy. Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze - obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zamek Bolków średniowieczny piastowski zamek książąt świdnicko- jaworskich,

Trasa nr 5
Nadleśnictwo  Świdnica: „Wczoraj i dzisiaj Świdnica zachwyca”

Stacja Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Świdnica. Pokazowa Jaskinia Nietoperzy. Świdnica - uliczki starego miasta, Rynek z Wieżą Ratuszową. Ewangelicki Kościół Pokoju - największa drewniana świątynia barokowa w Europie - obiekt wpisany na listę światowego dziedzicta UNESCO. Zbiornik Bystrzycki z zaporą wodną. Rezerwat Góra Choina i Zamek Grodno.Józef Rivoli - niezwykła, barwna postać, a prawie zupełnie nieznana! - audycja w Radio Pozań
Opublikowano: 06.04.2023

Znakomity leśnik, jeden z trzech pierwszych doktorów honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego obok Marii Skłodowskiej-Curie i Romana Dmowskiego (rok 1923). Świetny organizator, społecznik, popularyzator świadomej gospodarki leśnej.

W tym roku jest patronem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Choć nazwisko jest włoskie, Rivoli urodził się w Wielkopolsce, podobnie jak jego ojciec i dziadek. Prof. Dariusz Gwiazdowicz z UP wiele lat poświęcił badaniom jego życia i działalności i ma nadzieję, że wreszcie ta postać zaistnieje w świadomości nie tylko Wielkopolan!

Całą audycję znajdziesz pod adresem:

https://radiopoznan.fm/informacje/kultura/jozef-rivoli-niezwykla-barwna-postac-a-prawie-zupelnie-nieznanaInstytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w seminarium naukowym
Opublikowano: 05.04.2023

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w seminarium naukowym pt. „Biologia rozmnażania i genetyka drzew leśnych a współczesne wyzwania szkółkarstwa i nasiennictwa leśnego”.

Proponowana tematyka jest pochodną naszych licznych doświadczeń naukowo-badawczych i praktycznych, a także potrzeb wskazywanych przez leśników-praktyków, z którymi nasi pracownicy mają styczność prowadząc badania na terenie Lasów Państwowych. Zespół zaangażowany w przygotowanie seminarium składa się z pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w przedmiotowym zakresie, publikując ich wyniki w najlepszych czasopismach na świecie.

W ramach seminarium wygłoszone zostaną wykłady poszerzone o aspekty praktyczne, przy czym zajęcia praktyczne odbędą się w laboratoriach zakładów naukowych Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Proponujemy cztery terminy takich seminariów, w każdym terminie zakładamy udział maksymalnie 40 osób, co umożliwi podział na cztery mniejsze grupy w przypadku zajęć praktycznych.

W organizację seminarium, poza Instytutem Dendrologii PAN, włączą się również Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Seminarium odbędzie się w czterech terminach: 15-17 maja, 22-24 maja, 29-31 maja,  5-7 czerwca.

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia, w tym program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na https://www.idpan.poznan.pl/„Wielofunkcyjne leśnictwo gwarantem bioróżnorodności”
Opublikowano: 21.01.2023

W dniu 19 stycznia 2023 r. w Berlinie, w ramach Międzynarodowego Zielonego Tygodnia (20-29  stycznia 2023) odbyło się sympozjum UE pt. „Wielofunkcyjne leśnictwo gwarantem bioróżnorodności”. Sympozjum zorganizowała Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR), której przewodniczy Georg Schrimbeck, przy udziale PEFC.


DFWR - Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej reprezentuje wszystkie podmioty zaangażowane w leśnictwo i lasy w Republice Federalnej Niemiec i jest zaangażowana w interesy i troski zrównoważonego leśnictwa. Organizacje członkowskie DFWR reprezentują lasy prywatne, państwowe i korporacyjne z około dwoma milionami prywatnych i publicznych właścicieli lasów, stowarzyszeniami zawodowymi związanymi z leśnictwem, leśnictwem i leśnictwem Instytucje badawcze i inne organizacje zaangażowane w ochronę i promocję lasów i leśnictwa.


Do udziału w dyskusji zaproszono: Svena-Erika Hammara Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów (CEPF), minister Marię Patek z austriackiego Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Regionów i Gospodarki Wodnej, prof. Tomasza Zawiła-Niedźwieckiego z Polskiego Towarzystwa Leśnego, Kai’a Lintunena z Fińskiego Stowarzyszenia Leśnictwa, Maję Drča z biura PEFC przy UE oraz Rudolfa Rosenstattera z Austriackiego Stowarzyszenia Leśnego.

Podsumowując wystąpienia prelegentów, rzecznik prasowy DFWR stwierdził, że minister Maria Patek podkreśliła, iż skutki "Zielonego Ładu" nie uwzględniają pozytywnej roli zrównoważonego leśnictwa i że w bardzo krótkim czasie otrzymali dużą liczbę regulacji.

Sven-Erik Hammar sygnalizował, że zasada pomocniczości musi być rozpatrywana w całej Unii Europejskiej, a zatem na tle różnych warunków krajowych. Pozytywnie podkreślił silną spójność UE, która stała się widoczna w ostatnich miesiącach.

Vice Prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki krytycznie ustosunkował się do ignorowania przez "Zielony Ład" pozytywnych aspektów zrównoważonego leśnictwa oraz wskazywał na możliwe negatywne skutki wprowadzenia niektórych rozwiązań proponowanych przez UE zarówno w aspekcie przyrodniczym, jak i ekonomicznym.

Z punktu widzenia bogatej w lasy Finlandii, Kai Lintunen podkreślał możliwości wykorzystania drewna do transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, na przykład w sektorze budowlanym. Maja Drča natomiast opowiedziała o funkcjonowaniu uznanego systemu certyfikacji zrównoważonego wykorzystania drewna, a także przedstawiła starania PEFC o uznanie przez Komisję jej roli i potencjału w kontekście planowanego unijnego systemu certyfikacji lasów.


Zdjęcia: DFWR

    

Uczestnicy debaty (od lewej): Rudolf Rosenstatter, Sven-Erik Hammar, min. Maria Patek, Georg Schrimbeck, Maja Drča, Axel Heider, Kai Lintunen, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.
 IV Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae”
Opublikowano: 16.11.2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, którą Polskie Towarzystwo Leśne objęło Patronatem Honorowym.

Wydarzenie to odbędzie się 9 grudnia 2022 roku w formie stacjonarnej w Lublinie i zdalnej. Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych to cieszące się uznaniem wydarzenie naukowe i doskonała okazja do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a także szansa do nawiązania nowych kontaktów w branży, czego efektem może być owocna współpraca.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: https://konferencja-przyrodnicza.pl/.