Nowa funkcjonalność na ptl.pl
Opublikowano: 04.05.2020

Pojawiła się nowa funkcjonalność na naszej stronie. W menu "O NAS" znajdą Państwo "WNIOSKI ZJAZDÓW KRAJOWYCH". Jest to miejsce w którym znajdują się wnioski z dorocznych Zjazdów Delegatów Oddziałów od 2003 roku do chwili obecnej.Sesja naukowa z okazji 120 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL w Katowicach
Opublikowano: 06.03.2020


Uprzejmie informujemy, że w dniach 09 -12 września 2020 r. w Katowicach odbędzie się sesja naukowa (10-11.09.2020 r.)  i  120 Zjazd Delegatów Oddziałów PTL (12.09.2020 r.).

Tematyką Sesji będą :
  1. Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”.
  2. „Sylwan” - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” - z okazji jubileuszu czasopisma, organu Towarzystwa.
 Wyjazd do Katynia i Kuropat z „Rodziną Katyńską” w dniach 25 - 30 maja 2020 roku
Opublikowano: 27.01.2020

Komisja Współpracy z Zagranicą PTL informuje, że w dniach 25-30 maja 2020 r. organizowany jest przez Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi wyjazd autokarowy do Katynia (Rosja) i Kuropat (Białoruś), w ramach upamiętnienia 80 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 20 rocznicy otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu.
Polskie Towarzystwo Leśne otrzymało zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu. Zamierzamy dołączyć z naszą delegacją (8-10 osób) do miejsc kaźni naszych rodaków, w tym wielu leśników polskich. Na liście katyńskiej jest ich ponad siedmiuset. Szacuje się, że tylko w początkowym okresie wojny zginęło lub zostało zamordowanych na wschodzie ponad trzy tysiące polskich leśników. Udział delegacji Polskiego Towarzystwa Leśnego w tym wyjeździe byłby hołdem, który chcemy oddać naszym pomordowanym Kolegom.

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem proszę o kontakt z Kol. Januszem Witkowskim - Przewodniczącym ZO PTL w Łodzi: tel. 695-589-077, email: janusz.witkowski@lodz.lasy.gov.pl. do dnia 10 lutego 2020 r.

Pobierz program wyjazdu
Prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą PTL
Nagroda imienia Artura Rojszczaka w roku 2020 przyznawana wyróżniającym się młodym uczonym Edycja XV
Opublikowano: 18.01.2020

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz piętnasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu.
 
Istnieje wiele programów nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe. Jednakże, w czasach poścgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy pozycją w indeksie cytowań na rynku literatury naukowej, pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze sponsorów i nieczęsto są nagradzane.
 
Nagroda im. Artura Rojszczaka ma za szczególne zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych - wartości, których uosobieniem był Artur.


Intencje, jakie przyświecały podczas ustanawiania Nagrody, kapitalnie odczytał profesor Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu: Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem - zgodnie z Regulaminem - Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny, ale zaszyty nosem w swoje kajety, uczony. Chodzi więc nie o promowanie „poprawności naukowej”, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc niezawężających swojego pola widzenia „końskimi okularami” własnej dyscypliny. (…) W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje.

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pragnie, aby Nagroda im. Artura Rojszczaka promowała Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz jej osiągnięcia. Ponieważ każdy z nas dostąpił zaszczytnego wyróżnienia, jakim było przyznanie stypendium FNP, chcemy, aby cząstka tego, co otrzymaliśmy, stała się wsparciem tej jedynej w swoim rodzaju instytucji działającej w Polsce.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2020 roku. Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach

Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu: http://www.klub-fnp.pl/

Barbara Kremer — opiekun Nagrody e-mail: NagrodaArtura@ksz-fnp.org
Instytut Paleobiologii PAN, e-mail: kremer@twarda.pan.plW wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko
Opublikowano: 14.10.2019

W wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko, leśnik, naukowiec, trzykrotny minister środowiska, poseł na Sejm RP. O jego śmierci poinformował prezydent Andrzej Duda.

Jan Feliks Szyszko urodził się 19 kwietnia 1944 w Starej Miłośnie, polski leśnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk leśnych (2001) oraz polityk.

W latach 1997 - 1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005 - 2007 minister środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2015–2018 minister środowiska w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.
W 1966 ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na której uzyskał następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych. W 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Zobacz ostatni wywiad z Prof. Janem Szyszko https://www.youtube.com/watch?v=FpI0GOKKHV4


W latach 1993–1994 pełnił funkcję dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Został pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW i kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, współtwórcą i kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Wykłada także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Założył i prowadził prywatną stację naukowo-badawczą dla studentów krajowych i zagranicznych, w której prowadzone są badania nad podnoszeniem zdrowotności lasów i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego. Jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

W działalności naukowej zajmował się dynamiką liczebności populacji regeneracją systemów leśnych. W swoich badaniach jako wskaźniki (bioindykatory) zmian zachodzących w środowisku wykorzystywał chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Carabidae). Był dostarczycielem okazu, na podstawie którego opisano dla nauki jeden z gatunków z rodzaju Trechusa. Posiadał w swojej prywatnej kolekcji ponad 50 tys. egzemplarzy owadów, w tym ponad tysiąc gatunków z rodziny biegaczowatych. Okazy te pochodzą z wielu wypraw i podróży po Europie (m.in. z Turcji, Bułgarii, również z Polski).
Źródło: fot. Ministerstwo Środowiska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Szyszko