Seminarium naukowe w Olsztynie
Opublikowano: 25.06.2019

autor: Paweł Artych

6 czerwca 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Olsztyn.
Wśród zaproszonych gości, obecni był m.in.: Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński, pełnomocnik wojewody warmińsko - mazurskiego Jarosław Babalski, przedstawiciel marszałka woj. warmińsko - mazurskiego Jolanta Piotrowska, Dyrektor  Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Olsztynie Włodzimierz Serwiński oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski.

             


Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem srebrnych odznak Polskiego Towarzystwa Leśnego dla zasłużonych członków.  Paweł Artych, Przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie odczytał adres od Janusza Dawidziuka, Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL.

         

Następnie zaprezentowano referaty okolicznościowe. Temat „Drzewa i las w dawnych Prusach w aspekcie kulturowym i gospodarczym” przedstawił dr Cezary Tryk. „Duchowość, a przyroda. Jak odzyskać zachwyt nad pięknem świata” omówił rektor seminarium ks. kanonik dr Hubert Tryk. Na zakończenie  prof. UWM dr hab. Jakub Borkowski poruszył najistotniejsze aspekty związane z tematem „Ochrona przyrody w środowisku Leśnym”.

         
 
Po prelekcjach przyszła pora na wspólne sadzenie drzew w ramach uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Posadzono 5 lip, które pochodziły z nasion poświęconych przez papieża Franciszka podczas ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników do Watykanu. Zanim przystąpiono do sadzenia, Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński  oraz  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusz Orzechowski podpisali certyfikat zawierający informację odnośnie pochodzenia posadzonych drzew.Zmiany osobowe w Komisjach problemowych i funkcjonalnych
Opublikowano: 14.06.2019

W dniu 13 czerwca podczas obrad Zarządu Głównego w Warszawie uchwalono m.in. zmiany osobowe w pełniących funkcje Przewodniczących Komisji, i tak:
 1. Przewodniczącym Komisji Ochrony Lasu został prof. dr hab. Wojciech Grodzki,
 2. Przewodniczącym Komisji Ochrony Przyrody został mgr inż. Iwo Gałecki,
 3. Przewodniczącym Komisji Polityki i Prawa Leśnego  został dr inż. Kazimierz Szabla,
 4. Przewodniczącym Komisji Komunikacji Społecznej został dr inż. Edward Marszałek.Zapraszamy na konferencję "Kulturowa wartość lasu", 23-24 maja 2019
Opublikowano: 03.04.2019

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na organizowaną w dniach 23 - 24 maja 2019 konferencję naukową „Kulturowa wartość lasu”.
 
Organizowana konferencja kontynuuje prace podjęte w ramach Narodowego Programu Leśnego (panel dziedzictwo), gdzie wykazano, że las i gospodarka leśna odgrywały i odgrywają istotną rolę w kształtowaniu kultury i tworzeniu dziedzictwa narodowego.

Do udziału w konferencji zaproszone zostało grono naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucarest, Rumunia, Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Law School Lanzhou University China, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwerstetu Łódzkiego, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także grono znawców kultury inspirowanej lasem.

Wszystkich chętnych do udziału w konferencji zapraszamy do pobrania i przesłania wypełnionej karty zgłoszenia. Koszt uczestnictwa w konferencji to 200,00 złotych, które należy wpłacić na nasze konto podane w karcie zgłoszenia.

Pobierz abstrakty wystąpień konferencyjnych
 Kierunki rozwoju PTL – wyzwania organizacyjne i programowe
Opublikowano: 27.03.2019

W dniach 1-2 marca 2019 r. w gościnnym Dworze Myśliwskim Ustronie LZD Siemianice  odbyło się seminarium Polskiego Towarzystwa Leśnego pt. „Kierunki rozwoju PTL – wyzwania organizacyjne i programowe”.


W programie spotkania znalazły się m. in. następujące punkty:
 
 1. Janusz Dawidziuk  - Wprowadzenie do seminarium. PTL – kontynuacja i rozwój; problemy, dylematy i propozycje.
 1. Jan Łukaszewicz  - Analiza wniosków z posiedzenia Zarządu PTL nt. „Przyszłość i propozycje nowych form działalności PTL” z dnia16-17 marca 2009 roku w LZD Siemianice.
 1. Jerzy Flisykowski - Zagadnienia koordynacji pracy Oddziałów PTL, w tym przedstawienie działalności wybranych Oddziałów przez ich Przewodniczących.
 1. Kazimierz Szabla - Zagadnienia koordynacji pracy Komisji Problemowych i Funkcjonalnych PTL, w tym przedstawienie pracy wybranych Komisji przez ich Przewodniczących.
 1. Sławomir Kmiecik - Rozwój komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej PTL – informatyzacja.
 1. Andrzej Grzywacz  - Sylwan – wyzwania programowe i organizacyjne; obchody 200-lecia czasopisma w 2020 r.
 1. Magdalena Stępińska - Budowa systemu kontaktów Lasów Państwowych ze społeczeństwem z wykorzystaniem mediów społecznościowych - cele, organizacja systemu, problemy, aktualny stan, osiągnięcia i rozwój.
 1. Władysław Chałupka  - Wielkopolski wkład w dzieje PTL.

Uczestnicy seminarium – członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący Oddziałów i Komisji PTL, sformułowali szereg wniosków wyznaczających kierunki działań Towarzystwa na najbliższą przyszłość.

Do pobrania:
Wnioski przyjęte na seminarium pt.:  „Kierunki rozwoju Polskiego Towarzystwa Leśnego – wyzwania organizacyjne i programowe”Ogłoszenia Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
Opublikowano: 08.02.2019

 1. Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku ogłasza konkurs na stanowisko inżynieryjne (biolog, leśnik) w Pracowni Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej - zobacz szczegóły

 1. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku ogłasza nabór na: