Wyjazd do Katynia i Kuropat z „Rodziną Katyńską” w dniach 25 - 30 maja 2020 roku
Opublikowano: 27.01.2020

Komisja Współpracy z Zagranicą PTL informuje, że w dniach 25-30 maja 2020 r. organizowany jest przez Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi wyjazd autokarowy do Katynia (Rosja) i Kuropat (Białoruś), w ramach upamiętnienia 80 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 20 rocznicy otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu.
Polskie Towarzystwo Leśne otrzymało zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu. Zamierzamy dołączyć z naszą delegacją (8-10 osób) do miejsc kaźni naszych rodaków, w tym wielu leśników polskich. Na liście katyńskiej jest ich ponad siedmiuset. Szacuje się, że tylko w początkowym okresie wojny zginęło lub zostało zamordowanych na wschodzie ponad trzy tysiące polskich leśników. Udział delegacji Polskiego Towarzystwa Leśnego w tym wyjeździe byłby hołdem, który chcemy oddać naszym pomordowanym Kolegom.

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem proszę o kontakt z Kol. Januszem Witkowskim - Przewodniczącym ZO PTL w Łodzi: tel. 695-589-077, email: janusz.witkowski@lodz.lasy.gov.pl. do dnia 10 lutego 2020 r.

Pobierz program wyjazdu
Prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą PTL
Nagroda imienia Artura Rojszczaka w roku 2020 przyznawana wyróżniającym się młodym uczonym Edycja XV
Opublikowano: 18.01.2020

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz piętnasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu.
 
Istnieje wiele programów nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe. Jednakże, w czasach poścgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy pozycją w indeksie cytowań na rynku literatury naukowej, pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze sponsorów i nieczęsto są nagradzane.
 
Nagroda im. Artura Rojszczaka ma za szczególne zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych - wartości, których uosobieniem był Artur.


Intencje, jakie przyświecały podczas ustanawiania Nagrody, kapitalnie odczytał profesor Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu: Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem - zgodnie z Regulaminem - Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny, ale zaszyty nosem w swoje kajety, uczony. Chodzi więc nie o promowanie „poprawności naukowej”, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc niezawężających swojego pola widzenia „końskimi okularami” własnej dyscypliny. (…) W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje.

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pragnie, aby Nagroda im. Artura Rojszczaka promowała Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz jej osiągnięcia. Ponieważ każdy z nas dostąpił zaszczytnego wyróżnienia, jakim było przyznanie stypendium FNP, chcemy, aby cząstka tego, co otrzymaliśmy, stała się wsparciem tej jedynej w swoim rodzaju instytucji działającej w Polsce.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2020 roku. Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach

Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu: http://www.klub-fnp.pl/

Barbara Kremer — opiekun Nagrody e-mail: NagrodaArtura@ksz-fnp.org
Instytut Paleobiologii PAN, e-mail: kremer@twarda.pan.plW wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko
Opublikowano: 14.10.2019

W wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko, leśnik, naukowiec, trzykrotny minister środowiska, poseł na Sejm RP. O jego śmierci poinformował prezydent Andrzej Duda.

Jan Feliks Szyszko urodził się 19 kwietnia 1944 w Starej Miłośnie, polski leśnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk leśnych (2001) oraz polityk.

W latach 1997 - 1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005 - 2007 minister środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2015–2018 minister środowiska w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.
W 1966 ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na której uzyskał następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych. W 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Zobacz ostatni wywiad z Prof. Janem Szyszko https://www.youtube.com/watch?v=FpI0GOKKHV4


W latach 1993–1994 pełnił funkcję dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Został pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW i kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, współtwórcą i kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Wykłada także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Założył i prowadził prywatną stację naukowo-badawczą dla studentów krajowych i zagranicznych, w której prowadzone są badania nad podnoszeniem zdrowotności lasów i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego. Jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

W działalności naukowej zajmował się dynamiką liczebności populacji regeneracją systemów leśnych. W swoich badaniach jako wskaźniki (bioindykatory) zmian zachodzących w środowisku wykorzystywał chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Carabidae). Był dostarczycielem okazu, na podstawie którego opisano dla nauki jeden z gatunków z rodzaju Trechusa. Posiadał w swojej prywatnej kolekcji ponad 50 tys. egzemplarzy owadów, w tym ponad tysiąc gatunków z rodziny biegaczowatych. Okazy te pochodzą z wielu wypraw i podróży po Europie (m.in. z Turcji, Bułgarii, również z Polski).
Źródło: fot. Ministerstwo Środowiska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_SzyszkoReferaty z sesji naukowej w Darłówku z 12.09.2019 r.
Opublikowano: 08.10.2019

Referaty z sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody" która odbyła się w dniu 12 września 2019 w Darłówku z okazji 119 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego dostępne są do pobrania na naszej stronie w menu O NAS- KONFERENCJE NAUKOWEWydział Leśny Uniwersytetu im. H. Kołłątaja w Krakowie zaprasza na Konferencję
Opublikowano: 25.09.2019


Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zaprasza na Konferencję pt.: Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej.

Wydarzenie to odbędzie się w Krakowie w dniach 25- 26 marca 2020 r. (środa- czwartek)


W przyszłym roku minie sześć lat od ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych”, która miała miejsce w marcu 2014 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Od tamtego czasu nasza wiedza o martwych pniach i innych szczątkach drzew oraz o starych i zamierających drzewach znacznie się powiększyła. Wiemy coraz więcej o tym, jak bardzo są one ważne dla różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Każdego roku w literaturze światowej pojawia się na ich temat kilkaset publikacji. Również polscy naukowcy poświęcili im blisko 100 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych i ponad 130 prac w języku polskim w ciągu ostatnich pięciu latach. Coraz powszechniejsze jest także przekonanie, że same parki narodowe i rezerwaty przyrody nie zapewnią sukcesu w zachowaniu bogactwa przyrodniczego naszych lasów. Dlatego ochronie przyrody coraz lepiej powinno służyć zrównoważone i wielofunkcyjne leśnictwo.

Powodzenie w tym ważnym i trudnym dziele zależy jednak nie tylko od leśników. Dla osiągnięcia sukcesu konieczna jest współpraca gospodarzy lasów ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami: przede wszystkim z przyrodnikami – biologami i reprezentantami nauk leśnych oraz członkami organizacji ekologicznych, a także pracownikami administracji ochrony przyrody, dyrekcji parków narodowych i parków krajobrazowych. Uważamy, że wszystkim przyświeca ten sam cel, którym jest ochrona przyrody polskich lasów, a dla jego realizacji konieczne jest współdziałanie wymienionych środowisk.

Dlatego zapraszamy wszystkie wymienione społeczności do zaprezentowania rezultatów własnych badań, przedstawienia swoich poglądów i poddania ich pod dyskusję w ramach Konferencji pt. Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej.


Prosimy o przygotowanie referatów lub plakatów nawiązujących między innymi do następujących zagadnień:
 1. Aktualny stan zasobów starych, zamierających i martwych drzew oraz jego zmiany w lasach gospodarczych i na obszarach wyłączonych z użytkowania;
 2. Znaczenie ilości, jakości i rozmieszczenia starych, zamierających i martwych drzew dla różnych grup organizmów;
 3. Lasy zagospodarowane i wyłączone z użytkowania – znaczenie ich wzajemnego usytuowania dla kształtowania zasobów starych, zamierających i martwych drzew;
 4. Przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne uwarunkowania w kształtowaniu zasobów starych, zamierających i martwych drzew – ich ilości, jakości i rozmieszczenia – w ramach prowadzenia gospodarki leśnej.

Efekt końcowy:
 1. Jeszcze przed Konferencją planowane jest wydanie specjalnego zeszytu czasopisma Fragmenta Floristica et Geobotanica, w którym po uzyskaniu pozytywnych recenzji zamieszczone zostaną, w postaci artykułów naukowych, materiały zaprezentowane w czasie Konferencji jako referaty lub plakaty.
 2. Zgłoszone prezentacje będą kwalifikowane do udziału w sesjach referatowych lub plakatowych przez Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych streszczeń. Ostateczne decyzje o wynikach ewaluacji wystąpień zostaną przekazane autorom do dnia 15 listopada 2019 roku.
 3. Streszczenie, przygotowane zgodnie z załączonymi wskazówkami, należy zamieścić w formularzu zgłoszenia na Konferencję.
 4. Strona internetowa Konferencji: https://www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020/

Ważne terminy:
 • 9 września 2019 r. – Otwarcie rejestracji (prosimy wypełnić formularz dostępny na stronie Konferencji
 • 9 września 2019 r. – Otwarcie przyjmowania opłat konferencyjnych
 • 8 listopada 2019 r. – Koniec I terminu rejestracji
 • 8 listopada 2019 r. – Ostateczny termin przesłania streszczeń (formularz na stronie Konferencji
 • 15 listopada 2019 r. – Przekazanie decyzji o zakwalifikowaniu streszczeń
 • 30 listopada 2019 r. – Koniec I terminu realizacji opłaty konferencyjnej
 • 29 lutego 2020 r. – Koniec II terminu rejestracji
 • 20 stycznia 2020 r. – Ostateczny termin nadsyłania prac do specjalnego zeszytu Fragmenta Floristica et Geobotanica
 • 15 marca 2020 r. – Koniec II terminu realizacji opłaty konferencyjnej

Koszty Uczestnictwa:
 • I termin: 450 zł (doktoranci 350 zł)
 • II termin: 600 zł (doktoranci 500 zł)
 • Uroczysta kolacja (25 marca 2020 r.): 80 zł
 • Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, publikacji i cateringu. Noclegi uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Komitet Naukowy Konferencji:
 1. prof. dr hab. Jan Holeksa (UAM Poznań)- Przewodniczący- Członek
 2. prof. dr hab. Jerzy Gutowski (IBL Białowieża)- Członek
 3. prof. dr hab. Jacek Hilszczański (IBL Sękocin)- Członek
 4. prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz (UW Białowieża)- Członek
 5. prof. dr hab. Piotr Łakomy (UP Poznań)- Członek
 6. prof. dr hab. Stanisław Miścicki (SGGW Warszawa)- Członek
 7. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (IBL Sękocin)- Członek
 8. prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (UR Kraków)- Członek

Komitet Organizacyjny Konferencji:
 1. dr hab. inż. Anna Gazda (UR Kraków)- Przewodniczący
 2. dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska (IB PAN Kraków)- Sekretarz
 3. dr hab. inż. Jan Bodziarczyk (UR Kraków)- Członek
 4. mgr Magdalena Ciupińska (UAM Poznań)- Członek
 5. mgr inż. Łukasz Piechnik (IB PAN Kraków)- Członek
 6. dr hab. inż. Janusz Szewczyk (UR Kraków)- Członek
 7. dr hab. inż. Tomasz Zielonka (UP Kraków)- Członek
 8. dr hab. Magdalena Żywiec (IB PAN Kraków)- Członek

Organizatorzy Konferencji:
 1. Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 3. Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 4. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych