Rekrutacja zakończona
Opublikowano: 01.02.2021

Wyniki rekrutacji uczestników projektu finansowanego z funduszy Narodowej Agencji Programu Erasmus + w ramach programu POWER
 
Komisja Rekrutacyjna, powołana dnia 29.12.2020 roku w celu naboru uczestników do projektu: „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych” (nr umowy POWERAE-2020-1-PLO1-KA104-081185), koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Leśne, podaje do wiadomości, co następuje:
  • Do Komisji wpłynęły formularze zgłoszeniowe od 24 osób.
  • Przy kwalifikacji uczestników projektu brano pod uwagę: aktywność organizacyjną w PTL, zaangażowanie w edukację przyrodniczo-leśną oraz znajomość języków obcych. Po przeanalizowaniu nadesłanych formularzy Komisja wykluczyła jedną osobę ze względów formalnych (brak przynależności do PTL), natomiast spośród pozostałych osób 16 zakwalifikowało się bezpośrednio do udziału w projekcie, a 7 umieszczono na liście rezerwowej.


Poniżej podano (w kolejności alfabetycznej) zarówno osoby, które zakwalifikowały się bezpośrednio do udziału w projekcie (w części dotyczącej poszczególnych towarzystw leśnych), jak również osoby z listy rezerwowej (z podaniem krajów preferowanych towarzystw leśnych):
 
Austriackie Towarzystwo Leśne
Kubiak-Szafkowska Agnieszka
Pamfil Włodzimierz
Ziemblicki Mikołaj

Czeskie Towarzystwo Leśne
Chmielewski Wiesław
Rymaszewska Barbara
Sawicki Artur

Islandzkie Towarzystwo Leśne
Brusiło Andrzej
Cieślak Rafał
Dawidziuk Janusz
Dymek Krzysztof

Litewskie Towarzystwo Leśne
Ksepko Marek
Masłowski Marek
Świstak Cezary

Norweskie Towarzystwo Leśne
Delegacz Artur
Lemke Daniel
Zubkowicz Rafał

Lista rezerwowa
Dymek Bartłomiej (Czechy)
Gapiński Kazimierz (Austria)
Leśnik Tadeusz (Austria)
Modrzyński Jerzy (brak preferencji)
Siedlecki Jakub (Islandia, Norwegia, Litwa)
Szymański Paweł (Islandia, Norwegia)
Zachara Tadeusz (Norwegia, Litwa)Komunikat - rekrutacja
Opublikowano: 21.12.2020

Rekrutacja uczestników projektu finansowanego z funduszy Narodowej Agencji Programu Erasmus + w ramach programu POWER

Niniejszy komunikat zapowiedziany został na stronie internetowej PTL w Aktualnościach z dnia 25.11.2020, przedstawiających zarys projektu: „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych”, do udziału w którym będzie się można zgłaszać w dniach od 1 do 15 stycznia 2021 roku.
Przypominamy, że przewidziane są kilkudniowe wizyty naszych delegacji w pięciu krajach. Naszymi partnerami są następujące Towarzystwa: Czeskie Towarzystwo Leśne, Norweskie Towarzystwo Leśne, Towarzystwo Leśne Islandii, Austriackie Towarzystwo Leśne oraz Litewskie Towarzystwo Leśne.

Wstępne terminy wyjazdów będziemy musieli jeszcze negocjować z partnerami zagranicznymi i dostosowywać je do warunków panujących zarówno w naszym kraju, jak i w krajach partnerskich. Na razie wszystkie wyjazdy planowane są na okres od końca maja do połowy września 2021 roku.
W wyjazdach mogą wziąć udział osoby zaangażowane w organizację działalności PTL, zwłaszcza w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej dorosłych. W załączonym formularzu zgłoszeniowym należy podać między innymi:
  • swoje dane kontaktowe
  • komórkę organizacyjną PTL, w której się działa
  • krótki opis swojej aktywności organizacyjnej
  • motywację udziału w projekcie
  • znajomość języków obcych
Zgłoszenia należy przesłać na adres: komisja_wzz@ptl.pl. Zostaną one rozpatrzone w oparciu o załączony regulamin rekrutacji do dnia 30.01.2021 roku, przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL. W razie potrzeby, wstępnie przyjęte osoby poproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.
O wynikach rekrutacji osoby zgłaszające się zostaną poinformowane indywidualnie, a skład delegacji do poszczególnych partnerskich Towarzystw Leśnych zostanie podany na stronach internetowych PTL.
 Zmiana terminu 120 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL
Opublikowano: 15.07.2020

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną 120 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego przełożono decyzją Zarządu Głównego na rok przyszły. Wyżej wymienione wydarzenie odbędzie się w dniach 08 -11 września 2021 r. w Katowicach.
 
Tematyka Sesji naukowej:

    „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”.
    „Sylwan” - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” - z okazji jubileuszu czasopisma, organu Towarzystwa.