Członkowie Honorowi

Do tradycji Polskiego Towarzystwa Leśnego należy również wyróżnianie szczególnie zasłużonych osobistości poprzez nadawanie im różnych odznaczeń i tytułów.

Do najważniejszych należy godność Członka Honorowego Towarzystwa. Została ona ustanowiona już w 1882 roku, zaś jako pierwszy - z pominięciem uprzywilejowanej podówczas arystokracji - otrzymał ją Henryk Strzelecki - jeden z głównych twórców tej organizacji  i zarazem, prekursorów polskiego leśnictwa i polskiej edukacji leśnej na terenie Galicji, nadleśniczy lasów prywatnych, zarządca lasów miejskich Lwowa, dyrektor Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego, współzałożyciel i główny inicjator Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, autor licznych publikacji z dziedziny leśnictwa.

Od tamtych czasów godnością tą wyróżniono ponad 100 osób.

W 2021 roku Uchwałą Zarządu Głównego przyjęto projekt odznaki Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Leśnego.


OKRES 1882-1918: GALICYJSKIE TOWARZYSTWO LEŚNE

W czasach GTL godność Członka Honorowego tej organizacji nadano łącznie 17 osobom, w większości przedstawicielom arystokracji Galicji, ale również zasłużonym leśnikom, takim jak wymieniony wyżej Henryk Strzelecki.
 
 1. Henryk Strzelecki (1819-1901) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1882.
 2. Włodzimierz Ksawery Tadeusz Dzieduszycki (1825-1899) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1884, hrabia, magnat, jeden z największych posiadaczy ziemskich w Galicji, przyrodnik i kolekcjoner, mecenas nauki i sztuki, założyciel Muzeum Dzieduszyckich, marszałek Galicyjskiego Sejmu Krajowego, dziedziczny członek wiedeńskiej Izby Panów, doktor honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego, Komandor Orderu Francuskiej Legii Honorowej.
 3. Juliusz Franciszek Falkenhayn (1829-1899) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1884, hrabia, austryjacki arystokrata, wojskowy, polityk, długoletni austriacki minister rolnictwa.
 4. Alfred Józef Potocki (1822-1889) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1884, hrabia magnat galicyjski, II ordynat łańcucki, posiadacz ziemski, dyplomata, polityk, poseł na sejm krajowy, marszałek sejmu krajowego, namiestnik Galicji, szambelan dworu cesarskiego, premier i minister rolnictwa Austrii, dziedziczny członek wiedeńskiej Izby Panów, kawaler Orderu Złotego Runa, reformator rolnictwa, słynny hodowca koni.
 5. Artur Władysław Potocki (1850-1890) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1884, hrabia, magnat galicyjski, posiadacz ziemski i przedsiębiorca, polityk, szambelan dworu cesarskiego, członek wiedeńskiej Izby Panów, poseł na sejm galicyjski, pasjonat łowiectwa i hodowli ryb, działacz społeczny, filantrop.
 6. Adam Stanisław Sapieha (1828-1903) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1884, książe, magnat galicyjski, właściciel ziemski, polityk, poseł na sejm krajowy, dziedziczny członek wiedeńskiej Izby Panów, kawaler Orderu Złotego Runa.
 7. Jerzy Konstanty Czartoryski (1828-1912) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1886, książe, magnat galicyjski, właściciel ziemski, polityk, poseł na sejm krajowy, radca tajny dworu cesarskiego, dziedziczny członek wiedeńskiej Izby Panów, działacz społeczny.
 8. Alfred Bedo de Kalnoky (1839-1918) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1886, węgierski leśnik, członek akademii leśniczej w Selmeczu, urzędnik administracji leśnej, radca ministerialny, sekretarz stanu, reformator leśnictwa węgierskiego, redaktor i autor czasopism leśnych.
 9. Władysław Czartoryski (1828-1894) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1888, książe, magnat galicyjski, właściciel ziemski, działacz polityczny na emigracji, emisariusz dyplomatyczny Rządu Narodowego przy rządach Francji, Anglii, Włoch, Szwecji i Turcji, od 1861 roku przywódca ugrupowania Hotel Lambert, Prezes Towarzystwa Historyczno - Literackiego w Paryżu, twórca Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
 10. Krystyan Lippert (1830-1899) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1888, leśnik, ablolwent Akademii Leśnej w Aschaffenburgu, krajowy inspektor lasowy w Salzburgu, radca ministerialny i szef departamentu lasowego w Ministerstwie Rolnictwa Austrii, reformator leśnictwa austriackiego.
 11. Władysław Zygmunt Jan Adam Karol Zamoyski (1853-1924) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1902, hrabia, magnat wielkopolski i galicyjski, właściciel ziemski, wielki społecznik i filantrop, słynny kolekcjoner, fundator Zakładów Kórnickich.
 12. Karol Stefan Habsburg (1860-1933) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1905, arcyksiąże Austrii, członek rodziny panującej, admirał floty Austro-Węgier, właściciel dóbr żywieckich, kawaler Orderu Złotego Runa, w czasie I wojny światowej kandydat na króla Polski.
 13. Władysław Tyniecki (1833-1912) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1905, leśnik, absolwent Akademii Leśnej w Tharandt, profesor-adiunkt Akademii Rolniczej w Dublanach, profesor i dyrektor Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego we Lwowie, autor licznych publikacji z dziedziny leśnictwa.
 14. Adolf Ritter von Guttenberg (1839-1917) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1909, leśnik, absolwent Akademii Leśnej W Schemnitz, pracownik administracji lasów państwowych, asystent w Akademii Leśnej w Maria-brunn, nadleśniczy w Innsbrucku, długoletni profesor i trzykrotny rektor wiedeńskiej Hochschule fur Bodenkultur.
 15. Aleksander Nowicki (1839-1921) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1909, leśnik, nadleśniczy, adiunkt inspekcji Leśnej we Lwowie, komisarz inspekcji leśnej i radca leśnictwa w Krakowie, docent UJ, wykładowca leśnictwa, uczony, redaktor naczelny "Sylwana".
 16. Józef Rivoli (1838-1926) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1909, leśnik, absolwent Akademii Leśnej w Tharandtcie, plenipotent i zarządca dóbr kórnickich, dydaktyk i publicysta leśny, specjalista w dziedzinie urządzania lasów i nadzoru gospodarstw leśnych, uczony, podróżnik, wykładowca i doktor honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego.
 17. Zygmunt Demianowski (1850- 1926) - Członek Honorowy GTL Anno Domini 1913, leśnik, absolwent Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego i wiedeńskiej Hochschule fur Bodenkultur, profesor KSGL w latach 1879-1909, aktywny działacz GTL.


OKRES 1919-1939: MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO LEŚNE i POLSKIE TOWARZYSTWO LEŚNE

W okresie międzywojennym tytułem Członka Honorowego PTL wyróżniono 7 osób:
 
 1. Stanisław Sokołowski (1865-1942) - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1930, przewodniczący PTL w latach 1931-1933, leśnik, profesor leśnictwa w KSGL i na UJ, jeden z twórców polskiej szoły hodowli lasu, autor pierwszego podręcznika na temat hodowli lasu, założyciel ogrodu Botanicznego w Winnikach pod Lwowem, rzecznik utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego, redaktor naczelny Sylwana w latach 1905-1919, doktor honoris causa SGGW.
 2. Jan Miklaszewski (1874-1944) - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1934, profesor leśnictwa, rektor SGGW, działacz PPS.
 3. Władysław Szafer (1886-1970) - Członek Honorowy Anno Domini 1934 i 1948, wybitny specjaista w dziedzinie botaniki, współtwórca paleobotaniki, pionier polskiej i światowej ochrony przyrody, prof. zw. i Rektor UJ, dyrektor Krakowskiego Ogrodu Botanicznego, doktor honoris causa Uniwersytetów: Karola w Pradze, Jagiellońskiego w Krakowie i im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 4. Józef Paczoski (1864-1942) - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1934, botanik, badacz flory Puszczy Białowiejskiej, twórca teorii pantopizmu,i podstaw fitosocjologii, profesor honorowy UP, doktor honoris causa UP i SGGW.
 5. Otto Nadolski (1880-1941) - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1936, inżynier hydrotechniki, profesor budownictwa, wybitny specjalista w dziedzinie konstrukcji wodnych, długoletni rektor Politechniki Lwowskiej, Komisarz miasta Lwowa, naczelny kierownik przebudowy Państwowych Zakładów Zdrojowych.
 6. Szymon Wierdak (1883-1949) - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1936 i 1948, botanik, profesor zwyczajny na Politechnice Lwowskiej i Uniwersytecie Jagiellońskim, działacz ochrony przyrody i krajoznawstwa, długoletni redaktor naczelny "Sylwana" (w latach 1920-1939 oraz 1947-1948).
 7. Witold Roszkowski (1878-1939) - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1938, przewodniczący PTL w latach 1936-1938, absolwent wiedeńskiej Hohschule fur Bodenkultur, urzędnik leśny, profesor Politechniki Lwowskiej.


OKRES 1946- 2021: POLSKIE NAUKOWE TOWARZYSTWO LEŚNE i POLSKIE TOWARZYSTWO LEŚNE

W latach 1948- 2021 Członkostwo Honorowe Towarzystwa otrzymało łącznie 100 osób, z czego 5 w czasach gdy nosiło ono nazwę Polskiego Naukowego Towarzystwa Leśnego (1948-1956), zaś pozostałe 95 już po powrocie do dawnej nazwy (1957 i >). Są wśród nich zarówno naukowcy i przedstawiciele administracji leśnej, poltycy leśni oraz osoby zasłużone w inny sposób dla rozwoju polskiego leśnictwa i ojczystej przyrody.
 
 1. Aleksander Kozikowski - Członek Honorowy PNTL Anno Domini 1948
 2. Wacław Rogiński - Członek Honorowy PNTL Anno Domini 1948
 3. Franciszek Grychowski - Członek Honorowy PNTL Anno Domini 1948
 4. Bogumił Julian Witold Rafalski - Członek Honorowy PNTL Anno Domini 1949
 5. Kazimierz Zygmunt Suchecki - Członek Honorowy PNTL Anno Domini 1949
 6. Franciszek Krzysik - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1957
 7. Jerzy Grochowski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1957
 8. Marian Nunberg - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1957
 9. Tadeusz Włoczewski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1957
 10. Franciszek Bolesław Kucharek - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1958
 11. Stefan Frankiewicz - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1959
 12. Stanisław Adamowicz - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1960
 13. Witold Jakutowicz - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1960
 14. Władysław Łuszczki - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1965
 15. Konstanty Marian Mścisław Stecki - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1966
 16. Edward Chodzicki - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1967
 17. Roman Gesing - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1970
 18. Stanisław Tyszkiewicz - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1970
 19. Wacław Krajski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1972
 20. Franciszek Szkiłłądź - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1972
 21. Antoni Żabko- Potopowicz - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1948
 22. Jan Milewski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1973
 23. Teodor Zieliński - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1973
 24. Józef Gomółka - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1974
 25. Eugeiusz Ilmużyński - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1974
 26. Ludwik Kulig - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1974
 27. Stanisław Smólski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1974
 28. Karol Korzeniowski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1978
 29. Stanisław Fiołek - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1979
 30. Henryk Ostrowski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1979
 31. Eugeniusz Krysztofik - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1980
 32. Jan Panfil - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1980
 33. Tadeusz Perkitny - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1980
 34. Florian Budniak - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1981
 35. Bolesław Zabielski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1981
 36. Marian Czuraj - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1982
 37. Witold Koehler - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1982
 38. Stanisław Barański - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1983
 39. Wiesław Grochowski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1983
 40. Bolesław Gonet - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1986
 41. Zygmunt Karpiński - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1986
 42. Bohdan Kiełczewski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1986
 43. Zbigniew Marian Władysław Schnaider - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1986
 44. Kazimierz Heymanowski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1987
 45. Antoni Wierzbicki  - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1987
 46. Zbigniew Nocznicki - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1987
 47. Tadeusz Chodnik - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1988
 48. Tadeusz Partyka - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1988
 49. Stefan Ruśkiewicz - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1990
 50. Andrzej Szujecki - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1991
 51. Stefan Graniczny - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1993
 52. Eugeniusz Bernadzki - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1993
 53. Józef Broda - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1994
 54. Jerzy Fabijanowski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1994
 55. Adam Tadeusz Urbański - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1994
 56. Ryszard Zaręba - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1994
 57. Wawrzyniec Mierzejewski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1995
 58. Kazimierz Urbański - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1995
 59. Stanisław Szymański - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1996
 60. Stanisław Czopor - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1997
 61. Marian Kubiak - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1997
 62. Edward Więcko - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1997
 63. Stefan Arbatowski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1998
 64. Kazimierz Mąkosa - Członek Honorowy PTL Anno Domini 1998
 65. Andrzej Gorzelak - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2000
 66. Konrad Magnuski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2000
 67. Zygmunt Pawłowski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2000
 68. Władydsław Ścibisz - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2000
 69. Edward Badyla - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2003
 70. Tadeusz Marszałek - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2003
 71. Jan Dominik - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2004
 72. Zygmunt Trociński  - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2004
 73. Jacek Bolesław Michalski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2005
 74. Zdzisław Andrzej Kotuła  - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2006
 75. Henryk Pargieła  - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2006
 76. Andrzej Klocek - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2007
 77. Jerzy Wiśniewski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2007
 78. Maciej Giertych - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2008
 79. Antoni Kukiełka - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2009
 80. Andrzej Grzywacz - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2010
 81. Alojzy Kowalkowski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2011
 82. Jerzy Kazimierz Pątkowski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2012
 83. Jan Stanisław Ceitel - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2012
 84. Arkadiusz Bruchwald - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2013
 85. Włodzimierz Grus - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2013
 86. Jan Głaz - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2014
 87. Leszek Lubczyński  - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2014
 88. Władysław Chałupka  - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2016
 89. Bogdan Gieburowski  - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2016
 90. Kazimierz Szabla  - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2016
 91. Adam Szempliński - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2016
 92. Zygmunt Cichocki  - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2017
 93. Jerzy Flisykowski  - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2017
 94. Stanisław Zajączkowski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2017
 95. Stanisław Kułak - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2018
 96. Jan Szramka - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2018
 97. Józef Barszcz - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2019
 98. Władysław Barzdajn - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2019
 99. Stanisław Dobrowolski - Członek Honorowy PTL Anno Domini 2019
 100. Zyta Bałazy- Członek Honorowy PTL Anno Domini 2021
 101. ks. Wiktor Ojżyński- Członek Honorowy PTL Anno Domini 2022
 102. Jerzy Modrzyński- Członek Honorowy PTL Anno Domini 2022