Nowa strona redakcyjna SYLWANA
Opublikowano: 14.06.2022

Zapraszamy na nową stronę leśnego czasopisma SYLWAN. Nowa strona znajduje się pod adresem https://sylwan-journal.pl, Do systemu redakcyjnego można również przejść z menu głównego naszej strony! Stronę można przeglądać w języku polskim oraz angielskimKomisja współpracy z zagranicą PTL
Opublikowano: 12.03.2022

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Komisji współpracy z zagranicą dzałąjącej przy naszym Towarzystwie. Na stronach Komisji znajduje się wiele aktualnych treści co do zrealizowanych jak i planowanych w najbliższym czasie działań. Podstrona Komisji znajduje się w menu "O NAS- KOMISJE", można do niej również przejść BEZPOŚREDNIO Z TEGO LINKU.IV Konferencja Puszcza Notecka 2022
Opublikowano: 19.01.2022


Polskie Towarzystwo Leśne
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu i Szczecinie
Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

zapraszają na

IV Konferencję
Puszcza Notecka – 2022
Człowiek – Las – Drewno


​Komunikat nr 2
Puszcza Notecka, o powierzchni około 133,4 tys. ha, tworzy największy, zwarty kompleks leśny na Nizinie Wielkopolskiej i jeden z największych w Polsce. Konsekwencją warunków siedliskowych Puszczy jest znaczna przewaga drzewostanów sosnowych (udział ok. 93%). Następstwem klęski strzygoni choinówki w latach 1922-1925, w wyniku której dokonano wyrębu drzewostanów na powierzchni około 75 tys. ha, jest wysoce niekorzystna struktura wiekowa drzewostanów. Wymienione uwarunkowania oraz fakt wchodzenia Puszczy w fazę intensywnego użytkowania wywołują wiele problemów urządzeniowych, hodowlano-ochronnych, ekonomicznych, techniczno-technologicznych oraz coraz ważniejszych społecznych.
Nazwanie tych problemów, zasygnalizowanie sposobów ich rozwiązania przy uwzględnieniu współczesnych uwarunkowań, to cele konferencji.

 
KOMITET NAUKOWY
pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Mańki, czł. koresp. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMITET ORGANIZACYJNY
pod przewodnictwem dr. inż. Andrzeja Brusiło dyrektora RDLP w Pile
 
SEKRETARIAT KONFERENCJI
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, ul. Kalina 10, 64-920 Piła
Monika Gdaniec – monika.gdaniec@pila.lasy.gov.pl
Krzysztof Dymek – krzysztof.dymek@pila.lasy.gov.pl
 
MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel Arche Piła, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 64-920 Piła
 
RAMOWY PROGRAM
18.10.2022 r. 
10:00 - 16:00  Sesja plenarna
19.10.2022 r.
09:00 - 17:00  Sesje terenowe w Nadleśnictwach: Potrzebowice, Wronki, Krucz
20.10.2022 r. 
09:00 - 13:30  Sesja referatowa w panelach: Człowiek, Las, Drewno

Szczegółowy program wszystkich sesji 
Skład osobowy Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego

KOSZTY UCZESTNICTWA
Ppłata konferencyjna wynosi 700 zł i obejmuje:
  • wyżywienie w dniach 18-20.10.2022 r.,
  • udział w uroczystej kolacji  w pierwszym dniu konferencji,
  • transport w trakcie sesji terenowej.
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegu i śniadań.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Arche w Pile - tel. 67 306 72 00.  

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
Udział w konferencji należy zgłosić do dnia 31 maja 2022 r. wypełniając formularz rejestracyjny.

Kwotę pokrywającą koszty uczestnictwa prosimy wpłacać do dnia 31 maja 2022 r. na rachunek bankowy:
 
Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski
PL 42 1020 4027 0000 1202 0400 0147LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „AMOR PLANTARUM NOS UNIT- ŁĄCZY NAS UMIŁOWANIE ROŚLIN"
Opublikowano: 20.12.2021

Serdecznie zapraszamy botaników i innych miłośników roślin do udziału w organizowanej cyklicznie od 1922 r. konferencji naukowej, której motywem przewodnim w roku 2022 jest dewiza Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Amor plantarum nos unit”. LIX Zjazd będzie miał wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na świętowanie jubileuszu stulecia powstania naszego Towarzystwa. 
 
Organizowane wydarzenie stanowi również kulminację obchodów Roku Botaniki, którym Senat RP ogłosił rok 2022 honorując w ten sposób polskich botaników i ich osiągnięcia, a także doceniając cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki.
 
WAŻNE TERMINY:
17 stycznia 2022 r .- planowany początek rejestracji
31 marca 2022 r. - koniec rejestracji wczesnej
30 kwietnia 2022 r.- termin nadsyłania streszczeń i koniec rejestracji późnej

Pobierz szczegółowy komunikat


RAMOWY PROGRAM

26 czerwca 2022 (niedziela)
17.00- 19.00 Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
 
27 czerwca 2022 (poniedziałek)
9.30- 18.00 Posiedzenie Zarządu Głównego PTB i Walne Zgromadzenie Delegatów
 
28 czerwca 2022 (wtorek)
10.00- 15.00 Uroczyste obchody Jubileuszu Stulecia PTB pod hasłem „Łączy nas umiłowanie roślin” w Auli im. Adama Mickiewicza Uniwersytetu Warszawskiego
17.00- 18.00 Odsłonięcie kamienia upamiętniającego założycieli Towarzystwa i otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej w Ogrodzie Botanicznym UW
18.00- ... Wieczór z kolacją w plenerze OB UW
 
29 czerwca 2022 (środa)
9.30- 10.00 Uroczystość otwarcia LIX Zjazdu PTB pod hasłem „Amor plantarum nos unit” w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
10.00- 17.00 Sesje plenarne wykłady zaproszonych prelegentów, gości zagranicznych oraz laureatów nagród PTB
 
30 czerwca- 1 lipca 2022 (czwartek piątek)
8:00- 18:00 Tematyczne sesje referatowe i posterowe w sekcjach: Aerobiologicznej, Briologicznej, Dendrologicznej, Fizjologii i Biochemii, Roślin, Fykologicznej Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Historii Botaniki, Kultur Tkankowych, Lichenologicznej, Mykologicznej Ogrodów Botanicznych i Arboretów, Paleobotanicznej, Pteridologicznej Struktury i Rozwoju Roślin, Taksonomii Roślin Naczyniowych
 
2-3 lipca 2022 (sobota niedziela)
Sesje terenowe
 

PATRONAT HONOROWY
JM Rektor SGGW w Warszawie prof. dr hab. Michał J. Zasada
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel
 
KOMITET HONOROWY
Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych prof. dr hab. I. Hofman
Przewodniczący Komitetu Biologii Organizmalnej PAN prof. dr hab. B. Jackowiak
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. K. Spalik
Dyrektor Instytutu Biologii SGGW prof. dr hab. A. Gniazdowska Piekarska
Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW dr hab. R. Wójcik
Dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych dr hab. D. Wrona, prof. SGGW
Dyrektor Ogrodu Botanicznego UW dr hab. M. Zych, prof. UW
Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie prof. dr hab. A. Nowak
Przewodnicząca Rady M. St. Warszawy E. Malinowska Grupińska
 
KONTAKT
Sekretariat Zjazdu:
 
ORGANIZATORZY LIX ZJAZDU
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski i Ogród Botaniczny UW
PAN
Ogród Botaniczny CZRB w Powsinie
 
 
Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” DNK/SP/512054/2021)Komitety PAN wspólnie o unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030
Opublikowano: 25.11.2021

3 listopada 2021 r. odbyła się debata Komitetów Polskiej Akademii Nauk zorganizowana przez Komitet Nauk Leśnych i Drzewnych PAN, pt. Przyszłość i funkcje lasów w kontekście zmian klimatycznych i ochrony bioróżnorodności”.
Czy ochronę przyrody da się pogodzić z gospodarką leśną? Odpowiedzi na to pytanie szukali biolodzy i leśnicy zrzeszeni w komitetach PAN. Za nami pierwsza debata, która zaowocowała konkretną propozycją. Ma powstać wspólny dokument precyzujący pojęcia zawarte w strategii, a także lista konkretnych postulatów adresowanych do władz.

Uczestnicy debaty podkreślali, że: rolą nauki jest sprowadzenie dyskusji o lasach na grunt merytoryczny, należy unikać emocjonalnych wypowiedzi oraz medialnego żargonu w tekstach naukowych, trzeba ukierunkować badania przyrodnicze na rozwiązywanie ważnych i aktualnych problemów. W spotkaniu wzięli udział członkowie obu komitetów i goście zgromadzeni w Pałacu Staszica, a także ok. 200 osób, które dołączyły zdalnie do wydarzenia.

Nagranie wideo jest dostępne na kanale PAN w serwisie YouTube.

źródło: https://informacje.pan.pl/