Międzynarodowa konferencja na temat strategii bioróżnorodności 2030
Opublikowano: 25.11.2021

8 października 2021 r.  w Warszawie miała miejsce Międzynarodowa Konferencja „Przyszłość modelu ochrony środowiska leśnego w kontekście komunikatu Komisji Europejskiej na temat Strategii bioróżnorodności 2030” zorganizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska,  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz  KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”. Patronat honorowy nad Konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.
 
Zaproszenie na nią przyjęli goście z Brukseli, Estonii, Niemiec i Włoch. Naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, urzędnicy i leśnicy. Główne tezy referatów wygłosili: Franziska Schier - Thünen Institute of International Forestry and Forest Economics, dr inż. Konrad Tomaszewski, dr inż. Marian Krzaklewski - eksperci KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”, prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki - Przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, prof. Jarosław Socha - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydz. Leśnego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Georg Schirmbeck - Przewodniczący Niemieckiej Rady Leśnictwa, Aigar Kallas - Vice- Prezydent European State Forest Association (EUSTAFOR), Jarosław Kuczaj - vice Prezydent, doradca w European Federation for Hunting and Conservation (FACE), Silvia Melegari - Secretary General- European Organization of the Sawmill Industry (EOS), Rafał Gruszczyński - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Tadeusz Majchrowicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), ks. prof. Stanisław Ormanty.

Link do wydarzenia (video):
Międzynarodowa konferencja na temat strategii bioróżnorodności 2030 - Lasy Państwowe.
 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach
Opublikowano: 20.09.2021

W dniach 9 – 11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”.

Podczas  otwarcia sesji zaprezentowano film o czasopiśmie „Sylwan”, który w ubiegłym roku obchodził 200. lecie swojego istnienia. Film pt. "SYLWAN- DUMA POLSKIEGO LEŚNICTWA", można obejrzeć na naszym portalu klikając TUTAJ.

Wygłoszone podczas obu sesji referaty są dostępne w menu "O NAS- KONFERENCJE NAUKOWE", można zapoznać się z nimi TUTAJ.

W menu "O NAS- WNIOSKI ZJAZDÓW KRAJOWYCH" można zapoznać się z uchwałą dot. Wniosków 120 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego z dnia 11 września 2021 roku, znajdziesz je TUTAJ.
 
 Film "Sylwan- duma polskiego leśnictwa"
Opublikowano: 15.09.2021

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego z okazji 200- lecia SYLWANA- organu Polskiego Towarzystwa Leśnego- najstarszego czasopisma leśnego na świecie.
 
Film można obejrzeć klikając TUTAJSesja naukowa z okazji 120 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL
Opublikowano: 11.08.2021

Polskie Towarzystwo Leśne przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach organizuje pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Sesję naukową: "Sylwan- dwa wieku historii leśnego czasopisma naukowego" oraz "Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku".

Sesji towarzyszyć będzie również 120 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wydarzenie to odbędzie się w Katowicach w dniach 9 - 11 września 2021 r.


Główne tezy referatów, które zostaną wygłoszone podczas Sesji naukowej w dniu 09 września 2021 r.:

  1. Dwa wieki działalności leśnego czasopisma naukowego Sylwan- Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
  2. Czasopismo Sylwan i jego rozwój w ostatnim 30- leciu- Prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald
  3. Sylwan w służbie obecnej i przyszłej nauki i praktyki leśnej w Polsce- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
  4. Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na ekosystemy leśne- Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
  5. Rola lasu w obiegu węgla w przyrodzie, perspektywa globalna i regionalna na najbliższe dziesięciolecia- Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
  6. Zmiany produkcyjności lasów i ich konsekwencje dla gospodarki leśnej- Prof. dr hab. Jarosław Socha
  7. Nowe wyzwania dla ochrony lasu w warunkach globalnych zmian w środowisku- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki, Prof. dr hab. Piotr Łakomy
  8. Wyzwania dla hodowli lasu w warunkach dynamicznych zmian klimatu- Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, Mgr inż. Krzysztof Rostek
  9. Wyzwania dla urządzania lasu w warunkach dynamicznych zmian cywilizacyjnych- Prof. dr hab. Roman Jaszczak, Mgr inż. Janusz Bańkowski
  10. Lasy i gospodarka leśna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach- Mgr inż. Damian Siebier


Część terenowa Sesji naukowej (10 września 2021 r.)

Trasa nr 1
"Katowice zielone serce Górnego Śląska"- Nadleśnictwo Katowice
Zabytkowe osiedle robotnicze Nikiszowiec, zwiedzanie Muzeum Śląska i ścieżki "Skond my som? Czyli historia i kultura Górnego Śląska w pigułce", lasy największej aglomeracji przemysłowej Polski (w tym Katowicki Park Leśny), przebudowa drzewostanów (w tym restytucja jodły) szkody górnicze, rekultywacja terenów, Rezerwat "Las Murckowski", Hamerla- trutowisko w Murckach.

Trasa nr 2
"Skarbniki i inne Duchy Kopalni" - Nadleśnictwo Świerklaniec
Szkoła w barokowym Pałacu otoczonym parkiem czyli Technikum Leśne w Brynku, zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach wpisana na listę UNESCO, Zatopiona Kopalnia rud żelaza Bibiela-Pasieki, szkody powstałe wskutek działalności Huty Cynku w Miasteczku Śląskim, piaskownia w leśnictwie Truszczyca.

Trasa nr 3
"Śląskie księżycowe krajobrazy" - Nadleśnictwo Rybnik
Centralne zwałowisko górnicze- największa hałda w Europie, śląskie morze- zalewiska poupadowe ze słonoroślami, Górnicza Sztolnia Ćwiczebna w Wodzisławiu Śląskim, baszta rycerska zwana również Wieżą Romantyczną, grodzisko z VII wieku w leśnictwie Syrynia.

Trasa nr 4
"Cysterskim i Piastowskim Szlakiem" - Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Zespół Klasztorno- Pałacowy w Rudach zwany starym Opactwem Cystersów, odrodzony las po największym w powojennej historii Polski pożarze lasu z 1992 roku, oraz po trąbie powietrznej z lipca 2017 r., Szkółka Kontenerowa w Nędzy, Zamek Piastowski w Raciborzu.

Trasa nr 5
"W krainie pszczyńskiego żubra" - Nadleśnictwo Kobiór
Gospodarstwo Szkółkarskie Królówka, mała retencja nizinna na przykładzie zbiorników Piasek Mały i Piasek Duży wraz z utworzonym obszarem mokradłowym, zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Zbiornik Goczałkowicki i zwiedzanie Uzdrowiska, Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach i Gajówka Osowiec (gospodarka łowiecka).Konferencja "Sustainable forestry and forests – opportunities and constraints under climate change"
Opublikowano: 10.08.2021

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza na międzynarodową konferencję: Sustainable forestry and forests – opportunities and constraints under climate change.

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia związane z wpływem zmian środowiska na skutek obserwowanych zmian klimatycznych na ekosystemy leśne, gospodarkę leśną jak i na otoczenie gospodarcze leśnictwa. Konferencja odbędzie się 7- 8 października 2021 r. w formie hybrydowej (on-line i bezpośrednio na miejscu) w Poznaniu. Oprócz sesji referatowej i posterowej uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w sesji terenowej kończącej konferencję, natomiast w przeddzień konferencji, 6 października, zapraszamy uczestników na warsztaty Effective Scientific Presentation, prowadzone przez jednego z gości.

Serdecznie zapraszamy! Zapisy trwają!

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: https://sparrow.up.poznan.pl/conference2021/home