"Sylwan- dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego" oraz "Wyzwania dla gospodarki leśnej...
Opublikowano: 19.09.2021

Poniżej zamieszczamy referaty wygłoszone na sesji naukowej nt. "Sylwan- dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego" oraz "Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku" która odbyła się w dniu 9 września 2021 w Katowicach z okazji 120 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 1. Dwa wieki działalności leśnego czasopisma naukowego Sylwan- Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 2. Czasopismo Sylwan i jego rozwój w ostatnim 30- leciu- Prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald
 3. Sylwan w służbie obecnej i przyszłej nauki i praktyki leśnej w Polsce- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
 4. Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na ekosystemy leśne- Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
 5. Rola lasu w obiegu węgla w przyrodzie, perspektywa globalna i regionalna na najbliższe dziesięciolecia- Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 6. Zmiany produkcyjności lasów i ich konsekwencje dla gospodarki leśnej- Prof. dr hab. Jarosław Socha
 7. Nowe wyzwania dla ochrony lasu w warunkach globalnych zmian w środowisku- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki, Prof. dr hab. Piotr Łakomy
 8. Wyzwania dla hodowli lasu w warunkach dynamicznych zmian klimatu- Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, Mgr inż. Krzysztof Rostek
 9. Wyzwania dla urządzania lasu w warunkach dynamicznych zmian cywilizacyjnych- Prof. dr hab. Roman Jaszczak, Mgr inż. Janusz Bańkowski
 10. Lasy i gospodarka leśna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach- Mgr inż. Damian Siebier
Powyższe referaty łącznie można pobrać TUTAJ (plik *.zip, 6 MB)Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody
Opublikowano: 27.09.2019

Poniżej zamieszczamy referaty wygłoszone na sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody" która odbyła się w dniu 12 września 2019 w Darłówku z okazji 119 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego:
 
 1. Wielofunkcyjna gospodarka leśna- mit czy rzeczywistość- Prof. dr hab. Jan Holeksa
 2. Polski model leśnictwa wobec nowych wyzwań w szybko zmieniającym się świecie- Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 3. Stan i perspektywy rozwoju sektora leśno- drzewnego - Prof. dr hab. Ewa Ratajczak
 4. Oczekiwania przemysłu drzewnego wobec gospodarki leśnej- Dr inż. Robert J. Motała
 5. Oczekiwania organizacji przyrodniczych wobec gospodarki leśnej- Dr Andrzej Kepel
 6. Szacunek kosztów ochrony przyrody w lasach w stosunku do przyszłych propozycji i oczekiwań Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 7. Propozycja regulacji użytkowania w wielofunkcyjnym gospodarstwie leśnym - Prof. dr hab. Tomasz Borecki
 8. Prognoza rozwoju zasobów drzewnych w lasach polskich oraz potencjalne możliwości ich użytkowania - Dr inż. Stanisław Zajączkowski, Dr inż. Bożydar Neroj
 9. Czemu służy certyfikacja gospodarki leśnej - Mgr inż. Damian Zieliński
 10. Działalność Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku stan i perspektywy wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody - Mgr inż. Andrzej Modrzejewski
Wszystkie powyższe referaty łącznie można pobrać TUTAJ (plik *.zip, 8 MB)