IV Konferencja Puszcza Notecka 2022
Opublikowano: 20.01.2022


Polskie Towarzystwo Leśne
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu i Szczecinie
Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

zapraszają na

IV Konferencję
Puszcza Notecka – 2022
Człowiek – Las – Drewno


​Komunikat nr 2
Puszcza Notecka, o powierzchni około 133,4 tys. ha, tworzy największy, zwarty kompleks leśny na Nizinie Wielkopolskiej i jeden z największych w Polsce. Konsekwencją warunków siedliskowych Puszczy jest znaczna przewaga drzewostanów sosnowych (udział ok. 93%). Następstwem klęski strzygoni choinówki w latach 1922-1925, w wyniku której dokonano wyrębu drzewostanów na powierzchni około 75 tys. ha, jest wysoce niekorzystna struktura wiekowa drzewostanów. Wymienione uwarunkowania oraz fakt wchodzenia Puszczy w fazę intensywnego użytkowania wywołują wiele problemów urządzeniowych, hodowlano-ochronnych, ekonomicznych, techniczno-technologicznych oraz coraz ważniejszych społecznych.
Nazwanie tych problemów, zasygnalizowanie sposobów ich rozwiązania przy uwzględnieniu współczesnych uwarunkowań, to cele konferencji.

 
KOMITET NAUKOWY
pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Mańki, czł. koresp. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMITET ORGANIZACYJNY
pod przewodnictwem dr. inż. Andrzeja Brusiło dyrektora RDLP w Pile
 
SEKRETARIAT KONFERENCJI
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, ul. Kalina 10, 64-920 Piła
Monika Gdaniec – monika.gdaniec@pila.lasy.gov.pl
Krzysztof Dymek – krzysztof.dymek@pila.lasy.gov.pl
 
MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel Arche Piła, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 64-920 Piła
 
RAMOWY PROGRAM
18.10.2022 r. 
10:00 - 16:00  Sesja plenarna
19.10.2022 r.
09:00 - 17:00  Sesje terenowe w Nadleśnictwach: Potrzebowice, Wronki, Krucz
20.10.2022 r. 
09:00 - 13:30  Sesja referatowa w panelach: Człowiek, Las, Drewno

Szczegółowy program wszystkich sesji 
Skład osobowy Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego

KOSZTY UCZESTNICTWA
Ppłata konferencyjna wynosi 700 zł i obejmuje:
 • wyżywienie w dniach 18-20.10.2022 r.,
 • udział w uroczystej kolacji  w pierwszym dniu konferencji,
 • transport w trakcie sesji terenowej.
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegu i śniadań.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Arche w Pile - tel. 67 306 72 00.  

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
Udział w konferencji należy zgłosić do dnia 31 maja 2022 r. wypełniając formularz rejestracyjny.

Kwotę pokrywającą koszty uczestnictwa prosimy wpłacać do dnia 31 maja 2022 r. na rachunek bankowy:
 
Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski
PL 42 1020 4027 0000 1202 0400 0147"Sylwan- dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego" oraz "Wyzwania dla gospodarki leśnej...
Opublikowano: 19.09.2021

Poniżej zamieszczamy referaty wygłoszone na sesji naukowej nt. "Sylwan- dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego" oraz "Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku" która odbyła się w dniu 9 września 2021 w Katowicach z okazji 120 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 1. Dwa wieki działalności leśnego czasopisma naukowego Sylwan- Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 2. Czasopismo Sylwan i jego rozwój w ostatnim 30- leciu- Prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald
 3. Sylwan w służbie obecnej i przyszłej nauki i praktyki leśnej w Polsce- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
 4. Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na ekosystemy leśne- Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
 5. Rola lasu w obiegu węgla w przyrodzie, perspektywa globalna i regionalna na najbliższe dziesięciolecia- Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 6. Zmiany produkcyjności lasów i ich konsekwencje dla gospodarki leśnej- Prof. dr hab. Jarosław Socha
 7. Nowe wyzwania dla ochrony lasu w warunkach globalnych zmian w środowisku- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki, Prof. dr hab. Piotr Łakomy
 8. Wyzwania dla hodowli lasu w warunkach dynamicznych zmian klimatu- Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, Mgr inż. Krzysztof Rostek
 9. Wyzwania dla urządzania lasu w warunkach dynamicznych zmian cywilizacyjnych- Prof. dr hab. Roman Jaszczak, Mgr inż. Janusz Bańkowski
 10. Lasy i gospodarka leśna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach- Mgr inż. Damian Siebier
Powyższe referaty łącznie można pobrać TUTAJ (plik *.zip, 6 MB)Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody
Opublikowano: 27.09.2019

Poniżej zamieszczamy referaty wygłoszone na sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody" która odbyła się w dniu 12 września 2019 w Darłówku z okazji 119 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego:
 
 1. Wielofunkcyjna gospodarka leśna- mit czy rzeczywistość- Prof. dr hab. Jan Holeksa
 2. Polski model leśnictwa wobec nowych wyzwań w szybko zmieniającym się świecie- Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 3. Stan i perspektywy rozwoju sektora leśno- drzewnego - Prof. dr hab. Ewa Ratajczak
 4. Oczekiwania przemysłu drzewnego wobec gospodarki leśnej- Dr inż. Robert J. Motała
 5. Oczekiwania organizacji przyrodniczych wobec gospodarki leśnej- Dr Andrzej Kepel
 6. Szacunek kosztów ochrony przyrody w lasach w stosunku do przyszłych propozycji i oczekiwań Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 7. Propozycja regulacji użytkowania w wielofunkcyjnym gospodarstwie leśnym - Prof. dr hab. Tomasz Borecki
 8. Prognoza rozwoju zasobów drzewnych w lasach polskich oraz potencjalne możliwości ich użytkowania - Dr inż. Stanisław Zajączkowski, Dr inż. Bożydar Neroj
 9. Czemu służy certyfikacja gospodarki leśnej - Mgr inż. Damian Zieliński
 10. Działalność Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku stan i perspektywy wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody - Mgr inż. Andrzej Modrzejewski
Wszystkie powyższe referaty łącznie można pobrać TUTAJ (plik *.zip, 8 MB)


 Gospodarka w lasach na gruntach porolnych
Opublikowano: 16.06.2018

Poniżej zamieszczamy referaty wygłoszone na sesji naukowej "Gospodarka w lasach na gruntach porolnych" która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018 w Supraślu z okazji 118 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego:
 
 1. Stan i perspektywy wzrostu lesistości Polski- Mgr inż. Krzysztof Rostek, Dr inż. Michał Magnuszewski
 2. Profilaktyka i ochrona drzewostanów na gruntach porolnych przed chorobami grzybowymi- Prof. dr hab. Zbigniew Sierota, Dr inż. Monika Małecka
 3. Możliwości stosowania inżynierii ekologicznej w restytucji ekosystemów leśnych na gruntach porolnych- Prof. dr hab. Henryk Tracz
 4. Rola urządzania lasu w ograniczaniu szkód w drzewostanach na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Krynki- Mgr inż. Janusz Porowski
 5. Problemy zalesień na gruntach porolnych z perspektywy długookresowego planowania urządzeniowego- Dr inż. Marek Ksepko
 6. Historia zalesień i problemy gospodarowania w drzewostanach na gruntach porolnych na terenie Nadleśnictwa Bielsk- Mgr inż. Jerzy Andrzejuk
 7. Rola i udział brzozy w zalesieniach gruntów porolnych- Dr inż. Jan Łukaszewicz
 8. Opłacalność zakładania drzewostanów na gruntach prywatnych gospodarstw rolnych- Dr inż. Krystyna Kurowska, Dr inż. Hubert Ksyszk
 9. Stan i perspektywy rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku- Mgr inż. Andrzej Józef Nowak
Wszystkie powyższe referaty łącznie można pobrać TUTAJ (plik *.zip, 7 MB)