"Wielofunkcyjna gospodarka leśna dla realizacji współczesnych potrzeb ochrony środowiska..."
Opublikowano: 12.09.2023

Poniżej zamieszczamy referaty wygłoszone na sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna dla realizacji współczesnych potrzeb ochrony środowiska i oczekiwań społecznych" która odbyła się w dniu 07 września 2023 w Wałbrzychu z okazji 122 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego:
 
 1. Obecne i przewidywane zagrożenia dla trwałości lasów w Polsce. Prof. dr hab. Jarosław Socha
 2. Problemy integracyjnej i segregacyjnej ochrony leśnej różnorodności biologicznej na tle propozycji UE a także gospodarcze, społeczne i przyrodnicze ich skutki. Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki
 3. Oczekiwania społeczne a także prawne i organizacyjne propozycje zmian w leśnictwie zgłaszane przez ruchy ekologiczne. Mgr inż. Paweł Pawlaczyk
 4. Proponowane kierunki zmian w zasadach hodowli lasu odpowiedzią na zmieniające się warunki społeczno-środowiskowe. Prof. dr hab. Stanisław Drozdowski, Mgr inż. Piotr Kacprzak
 5. Wyzwania ochrony lasu wobec współczesnych potrzeb i uwarunkowań  gospodarki leśnej w świetle znowelizowanej Instrukcji Ochrony Lasu. Prof. dr  hab. Wojciech Grodzki, Mgr inż. Aldona Perlińska, Prof. dr hab. Iwona Skrzecz
 6. Urządzanie lasu narzędziem do realizacji współczesnych i  prognozowanych wyzwań, oczekiwań społecznych i realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Mgr inż. Janusz Bańkowski, Prof. dr hab. Roman Jaszczak, Mgr inż. Katarzyna Łapińska,  dr inż. Michał Orzechowski
 7. Czy proponowane przez UE i oczekiwane przez NGO zmiany w leśnictwie mogą zagrozić polskiej gospodarce? Dr Małgorzata Wnorowska
 8. Lasy i leśnictwo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we  Wrocławiu. Mgr inż. Tadeusz Łozowski, dr inż. Patrycja Opalińska, mgr inż. Agnieszka Nawrot.
Wszystkie powyższe referaty łącznie można pobrać TUTAJ (plik *.zip, 6 MB)
 "Leśnictwo przyszłości"
Opublikowano: 02.10.2022

Poniżej zamieszczamy referaty wygłoszone na sesji naukowej "Leśnictwo przyszłości" która odbyła się w dniu 08 września 2022 w Starych Jabłonkach z okazji 121 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1. Początkowy, galicyjski okres funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Leśnego na tle jego 140- letniej działalności w latach 1882-2022 - prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 2. Perspektywy polskiego leśnictwa w kontekście "Zielonego Ładu Unii Europejskiej" - prof. dr hab. Tomasz Zawiła- Niedźwiecki, dr inż. Piotr Borkowski
 3. Prognozowane problemy z utrzymaniem trwałości lasów wobec postępujących zmian klimatycznych - prof. dr hab. Andrzej Jagodziński
 4. Drewno światowym surowcem strategicznym i warunkiem rozwoju cywilizacyjnego - prof. dr hab. Ewa Ratajczak
 5. Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec nowych wyzwań i oczekiwań społecznych - prof. dr hab. Jan Holeksa, prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 6. Nowa koncepcja planowania w leśnictwie drogą rozwoju leśnictwa przyszłości i dialogu społecznego - prof. dr hab. Roman Jaszczak, mgr inż. Janusz Bańkowski
 7. Potrzeby i możliwości rozwoju ochrony przyrody w lasach - dziś i jutro- prof. dr hab. Jan Holeksa, prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 8. Aktualne trendy w leśnym szkolnictwie wyższym - przygotowanie kadr dla leśnictwa przyszłości - prof. dr hab. Piotr Łakomy, prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski, prof. dr hab. Marta Aleksandrowicz- Trzcińska
 9. Potrzeby nowego dialogu społecznego oraz metody i treści kształcenia w edukacji leśnej społeczeństwa w kontekście rozbieżnych oczekiwań różnych grup społecznych - dr inż. Magdalena Frączek
 10. Lasy i leśnictwo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie - mgr inż. Adam Roczniak
Powyższe referaty łącznie można pobrać TUTAJ (plik *.zip, 4,8 MB)


Serdecznie zachęcamy również do obejrzenia filmu zrealizowanego z okazji 121- Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego i towarzyszącej temu wydarzeniu sesji naukowej "Leśnictwo przyszości"
 
Film można obejrzeć klikając TUTAJ"Sylwan- dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego" oraz "Wyzwania dla gospodarki leśnej...
Opublikowano: 19.09.2021

Poniżej zamieszczamy referaty wygłoszone na sesji naukowej nt. "Sylwan- dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego" oraz "Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku" która odbyła się w dniu 9 września 2021 w Katowicach z okazji 120 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 1. Dwa wieki działalności leśnego czasopisma naukowego Sylwan- Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 2. Czasopismo Sylwan i jego rozwój w ostatnim 30- leciu- Prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald
 3. Sylwan w służbie obecnej i przyszłej nauki i praktyki leśnej w Polsce- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
 4. Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na ekosystemy leśne- Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
 5. Rola lasu w obiegu węgla w przyrodzie, perspektywa globalna i regionalna na najbliższe dziesięciolecia- Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 6. Zmiany produkcyjności lasów i ich konsekwencje dla gospodarki leśnej- Prof. dr hab. Jarosław Socha
 7. Nowe wyzwania dla ochrony lasu w warunkach globalnych zmian w środowisku- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki, Prof. dr hab. Piotr Łakomy
 8. Wyzwania dla hodowli lasu w warunkach dynamicznych zmian klimatu- Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, Mgr inż. Krzysztof Rostek
 9. Wyzwania dla urządzania lasu w warunkach dynamicznych zmian cywilizacyjnych- Prof. dr hab. Roman Jaszczak, Mgr inż. Janusz Bańkowski
 10. Lasy i gospodarka leśna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach- Mgr inż. Damian Siebier
Powyższe referaty łącznie można pobrać TUTAJ (plik *.zip, 6 MB)


Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego z okazji 200- lecia SYLWANA- organu Polskiego Towarzystwa Leśnego- najstarszego czasopisma leśnego na świecie.
 
Film można obejrzeć klikając TUTAJ"Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody"
Opublikowano: 27.09.2019

Poniżej zamieszczamy referaty wygłoszone na sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody" która odbyła się w dniu 12 września 2019 w Darłówku z okazji 119 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego:
 
 1. Wielofunkcyjna gospodarka leśna- mit czy rzeczywistość- Prof. dr hab. Jan Holeksa
 2. Polski model leśnictwa wobec nowych wyzwań w szybko zmieniającym się świecie- Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 3. Stan i perspektywy rozwoju sektora leśno- drzewnego - Prof. dr hab. Ewa Ratajczak
 4. Oczekiwania przemysłu drzewnego wobec gospodarki leśnej- Dr inż. Robert J. Motała
 5. Oczekiwania organizacji przyrodniczych wobec gospodarki leśnej- Dr Andrzej Kepel
 6. Szacunek kosztów ochrony przyrody w lasach w stosunku do przyszłych propozycji i oczekiwań Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 7. Propozycja regulacji użytkowania w wielofunkcyjnym gospodarstwie leśnym - Prof. dr hab. Tomasz Borecki
 8. Prognoza rozwoju zasobów drzewnych w lasach polskich oraz potencjalne możliwości ich użytkowania - Dr inż. Stanisław Zajączkowski, Dr inż. Bożydar Neroj
 9. Czemu służy certyfikacja gospodarki leśnej - Mgr inż. Damian Zieliński
 10. Działalność Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku stan i perspektywy wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody - Mgr inż. Andrzej Modrzejewski
Wszystkie powyższe referaty łącznie można pobrać TUTAJ (plik *.zip, 8 MB)


 "Gospodarka w lasach na gruntach porolnych"
Opublikowano: 16.06.2018

Poniżej zamieszczamy referaty wygłoszone na sesji naukowej "Gospodarka w lasach na gruntach porolnych" która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018 w Supraślu z okazji 118 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego:
 
 1. Stan i perspektywy wzrostu lesistości Polski- Mgr inż. Krzysztof Rostek, Dr inż. Michał Magnuszewski
 2. Profilaktyka i ochrona drzewostanów na gruntach porolnych przed chorobami grzybowymi- Prof. dr hab. Zbigniew Sierota, Dr inż. Monika Małecka
 3. Możliwości stosowania inżynierii ekologicznej w restytucji ekosystemów leśnych na gruntach porolnych- Prof. dr hab. Henryk Tracz
 4. Rola urządzania lasu w ograniczaniu szkód w drzewostanach na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Krynki- Mgr inż. Janusz Porowski
 5. Problemy zalesień na gruntach porolnych z perspektywy długookresowego planowania urządzeniowego- Dr inż. Marek Ksepko
 6. Historia zalesień i problemy gospodarowania w drzewostanach na gruntach porolnych na terenie Nadleśnictwa Bielsk- Mgr inż. Jerzy Andrzejuk
 7. Rola i udział brzozy w zalesieniach gruntów porolnych- Dr inż. Jan Łukaszewicz
 8. Opłacalność zakładania drzewostanów na gruntach prywatnych gospodarstw rolnych- Dr inż. Krystyna Kurowska, Dr inż. Hubert Ksyszk
 9. Stan i perspektywy rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku- Mgr inż. Andrzej Józef Nowak
Wszystkie powyższe referaty łącznie można pobrać TUTAJ (plik *.zip, 7 MB)