Stanowisko PTL w sprawie nowelizacji Ustawy o lasach i Ustawy o ochronie przyrody
Opublikowano: 13.07.2018

Poniżej do pobrania uwagi Komisji Prawa i Polityki Leśnej Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie  zaproponowanych przez posłów Nowoczesnej dwóch projektów zmian: Ustawy o lasach i Ustawy ochronie przyrody przesłane przez PTL do Departamentu Leśnictwa  Ministerstwa Środowiska w dniu 16 maja 2018.

PobierzSpotkanie Europejskiej Sieci Leśnej (European Forest Network) w Polsce
Opublikowano: 05.06.2018

European Forest Network (EFN) jest nieformalną organizacją zrzeszającą europejskie towarzystwa, których statutowym celem jest dbałość o lasy oraz rozwój leśnictwa. Do tego grona należy także Polskie Towarzystwo Leśne. Członkowie EFN spotykają się cyklicznie, ale za każdym razem w innym kraju. W ubiegłym roku spotkanie odbywało się w Ratyzbonie w Niemczech i tam pozytywnie odniesiono się do propozycji prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza, aby kolejne spotkanie odbyło się w Polsce, w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zarząd Główny PTL zobligował Oddział Wielkopolski do podjęcia prac organizacyjnych oraz przygotowanie zarówno spotkania, jak i opublikowanie broszury na temat EFN.  

         


Spotkanie EFN zorganizował prof. D.J Gwiazdowicz (członek prezydium ZG PTL) przy współpracy z prof. J. Modrzyńskim (przewodniczącym Komisji Współpracy z Zagranicą ZG PTL). Odbyło się ono w dniach 24-27 maja 2018 roku, a przybyli na nie przedstawiciele towarzystw leśnych z Islandii, Litwy, Szkocji i Szwecji, natomiast Polskę reprezentowali obaj organizatorzy. 

Program spotkania obejmował wycieczkę do Nadleśnictwa Antonin oraz Syców, a także zwiedzanie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Jednak istotą spotkania była dyskusja panelowa nad wybranymi problemami leśnictwa w Europie oraz przyszłością i kierunkami rozwoju EFN. Poruszano problemy klęsk żywiołowych, gatunków obcych w środowisku leśnym oraz oczekiwań prywatnych właścicieli lasu. Zastanawiano się również nad wzmożeniem aktywności EFN, m. in. poprzez organizowanie cyklicznych seminariów lub konferencji.

              

Efektem spotkania jest także broszura, zredagowana przez prof. D.J Gwiazdowicza zawierająca informacje na temat dziewięciu europejskich towarzystw leśnych. Została ona wydana w atrakcyjnej szacie graficznej i  zyskała duże uznanie uczestników.

         

Kolejne spotkanie EFN odbędzie się w 2020 roku w Islandii.118 Walne Zebranie Delegatów Oddziałów PTL w Supraślu
Opublikowano: 04.05.2018

W dniach 13-16 czerwca 2018 w Supraślu odbędzie się 118 Walne Zebranie Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Jak co roku  temu wydarzeniu towarzyszyć będzie Konferencja. W bieżącym roku tematem Konferencji jest  "Gospodarka w lasach na gruntach porolnych".

Organizatorami tego wydarzenia są: Zarząd Główny PTL, Oddział PTL w Białymstoku oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.
 Statut Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 13.03.2018


W zakładce "O nas" znajdą Państwo aktualny Statut naszego towarzystwa. Statut ten został uchwalony na 116 Zjeździe Delegatów PTL w Cetniewie w dniu 09 września 2016 r. Można go pobrać również TUTAJ.Znowelizowany komentarz do Ustawy o ochronie przyrody
Opublikowano: 11.03.2018

Obecne piąte wydanie ukazuje się po dwóch latach od poprzedniego. Ustawa o ochronie przyrody była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Zmiany te dotknęły przede wszystkim rozdziału 4 „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”, który był zmieniany kolejno ustawami z 16 grudnia 2016 r., 11 maja 2017 r. oraz 22 czerwca 2017 r.

Nowelizacje dotyczyły również kilku przepisów o parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a także niezwykle ważnych przepisów art. 118-118b znowelizowanych nowym Prawem wodnym z 20 lipca 2017 r. Komentarz uwzględnia także najnowszą zmianę dokonaną ustawą z dnia 24 listopada 2017 r., o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.
Książkę znajdziesz TUTAJ.