Zygmunt Pawłowski (niemal) równolatek Lasów Państwowych
Opublikowano: 03.03.2016


Rozmowa z Panem mgr inż. Zygmuntem Pawłowskim, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Leśnego, byłym długoletnim przewodniczącym Oddziału Ciechanowsko-Ostrołęckiego.


Dzieciństwo spędził blisko lasu w powiecie makowskim. Marzył, by zostać leśniczym i udało mu się to marzenie spełnić. Przez 37 lat zarządzał Nadleśnictwem Pułtusk. Wcześniej pracował m.in. w Nadleśnictwie Ciechanów. Przez wiele lat przewodniczył oddziałowi ciechanowsko- ostrołeckiemu Polskiego Towarzystwa Leśnego. Zygmunt Pawłowski z Pułtuska, były nadleśniczy i radny, społecznik skończył 90 lat. Jest o rok młodszy niż PGL LP...

Cały artykuł znajdziesz tutaj

 


Źródło: Tygodnik ciechanowski, nr 5 z dnia 02 lutego 2016

Zmarł Prof. dr hab. Eugeniusz Bernadzki
Opublikowano: 18.01.2016

15 stycznia 2016 r. zmarł prof. dr hab. Eugeniusz Bernadzki członek rzeczywisty PAN, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Leśnego, emerytowany pracownik Wydziału Leśnego SGGW, wybitny specjalista z zakresu hodowli lasu.
 


 


Fot. A.Sawicki, żrodło: https://www.ibles.pl/Nagroda imienia Artura Rojszczaka przyznawana wyróżniającym się młodym uczonym
Opublikowano: 14.01.2016

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz jedenasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, naszego tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu.

Istnieje wiele programów nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe. Jednakże, w czasach pościgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy pozycją w indeksie cytowań na rynku literatury naukowej, pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze sponsorów i nieczęsto są nagradzane.

 
 


Nagroda im. Artura Rojszczaka ma za szczególne zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych - wartości, których uosobieniem był nasz Kolega.

Intencje, jakie nam przyświecały podczas ustanawiania Nagrody, kapitalnie odczytał profesor Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu:
Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem - zgodnie z Regulaminem - Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny, ale zaszyty nosem w swoje kajety, uczony. Chodzi więc nie o promowanie „poprawności naukowej”, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc niezawężających swojego pola widzenia „końskimi okularami” własnej dyscypliny. (…) W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje.
 
Pragniemy, aby Nagroda im. Artura Rojszczaka promowała Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz jej osiągnięcia. Ponieważ każdy z nas dostąpił zaszczytnego wyróżnienia, jakim było przyznanie stypendium FNP, chcemy, aby cząstka tego, co otrzymaliśmy, stała się wsparciem tej jedynej w swoim rodzaju instytucji działającej w Polsce.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2016 roku.

Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu: http://www.klub-fnp.pl/

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w upowszechnieniu informacji o konkursie i ustanowionej przez nas Nagrodzie.
Tomasz Klimczuk - opiekun Nagrody
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, tel. (58) 348 6611