Z TEGO MIEJSCA MOŻESZ PRZEJŚĆ DO SERWISU REDAKCYJNEGO SYLWANA


SYLWAN jest najstarszym w Polsce leśnym czasopismem naukowym
, jednym z pierwszych na świecie. Został założony w 1820 roku w Warszawie. Przyczynił się w znakomity sposób do rozwoju polskiego leśnictwa, służąc postępowi, upowszechnieniu wiedzy leśnej oraz rozwojowi nauki.

 
Z TEGO MIEJSCA MOŻESZ PRZEJŚĆ DO SERWISU REDAKCYJNEGO SYLWANA   Z TEGO MIEJSCA MOŻESZ PRZEJŚĆ DO SERWISU REDAKCYJNEGO SYLWANA    Z TEGO MIEJSCA MOŻESZ PRZEJŚĆ DO SERWISU REDAKCYJNEGO SYLWANA


W historii Sylwana można wyróżnić cztery okresy:

Okres I (1820-1858)
Inspiratorem powstania Sylwana, jako półoficjalnego organu Królewskiego Korpusu Leśnego, był generalny dyrektor lasów Ludwik Plater-Broel. Pierwszymi redaktorami byli Juliusz Karol baron Holte von den Brincken i Hipolit Stefan Franciszek Cielecki, następnie Kazimierz Glinka-Janczewski. W tym czasie w czasopiśmie zamieszczano rozprawy naukowe z zakresu leśnictwa, zarządzenia Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, sprawującej nadzór nad lasami rządowymi, informacje o administracji lasów rządowych Królestwa Polskiego oraz kalendarz leśny. Publikowano prace ze wszystkich gałęzi leśnictwa, zwłaszcza zaś dotyczące metod zagospodarowania lasu, oparte często na poglądach leśników niemieckich (Heinricha Cotty, Georga Ludwiga Hartiga, Friedricha W. L. Pfeila). Po powstaniu listopadowym Sylwan pozbawiony poparcia rządu Królestwa Polskiego zaczął podupadać, ukazywać się nieregularnie i z przerwami.
 
Okres II (1883-1913)
Pismo wznowiono w Galicji jako organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. W tym czasie założenia programowe obejmowały utrzymanie stanu lasu i podniesienie poziomu gospodarki leśnej w Galicji, przedstawianie problemów w sposób naukowy, pogłębianie wiedzy fachowej oraz dbałość o interesy zawodowe leśników. W Sylwanie publikowano artykuły dotyczące przyrodniczych podstaw leśnictwa i hodowli lasu, ekonomiki i polityki leśnej, zagadnień urządzeniowych i dendrometrycznych, ochrony lasu, ochrony przyrody oraz użytkowania i transportu w lesie, a także materiały z historii leśnictwa. Na ogólnopolskim zjeździe leśników w 1907 uznano czasopismo za nieoficjalny organ we wszystkich zaborach.

Okres III (1918-39)
Od roku 1919 Sylwan był organem Małopolskiego Towarzystwa Leśnego, a od 1925 - Polskiego Towarzystwa Leśnego z siedzibą we Lwowie i z zasięgiem na cały kraj. Od roku 1936 Sylwan ukazywał się w dwóch seriach: A - rozprawy naukowe i B - artykuły i sprawy Towarzystwa. Czasopismo kontynuowało zadania wytyczone w poprzednim okresie, reprezentowało interesy leśników i właścicieli lasów prywatnych.

Okres IV (od 1945)
Pierwszy zeszyt po II wojnie światowej ukazał się w Krakowie jako kwartalnik Polskiego Towarzystwa Leśnego. Od 1955 roku Sylwan był wydawany jako miesięcznik Wydziału Nauk Rolniczych PAN i Polskiego Towarzystwa Leśnego, a od 1966 - tylko Polskiego Towarzystwa Leśnego. Ukazuje się przy pomocy finansowej PAN. Obecnie Sylwan w licznych rozprawach i artykułach informuje o wynikach prac badawczych i oraz o problemach nurtujących leśnictwo w kraju i zagranicą.

Informacje opracowane na podstawie "Małej encyklopedii leśnej",Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980

Sylwan jest indeksowany przez:
  1. Science Citation Index Expanded (SciSearch),
  2. Journal Citation Reports/Scence Edition,
  3. CAB International oraz Polish Scientific Journal Contents,
  4. IndexCopernicus Journal Master List.

ISSN Sylwana: 0039-7660


Z TEGO MIEJSCA MOŻESZ PRZEJŚĆ DO SERWISU REDAKCYJNEGO SYLWANA