Warning! fake website of the English edition of "Sylwan"
Opublikowano: 30.10.2015

Dear Readers! At the end of April 2014 „Sylwan” became the object of an electronic attack that aimed at extorting funds from potential authors and readers of the journal. Using our trademark illegally, so-far unknown perpetrators created a fake website of the English edition of “Sylwan”, which in appearance is confusingly similar to the original journal pages. In addition, unsolicited bulk electronic messages mail (spam) are being sent all around the world with an invitation to publish. Therefore, we inform that neither the publisher (Polish Forest Society), nor the editorial board have anything to do with above-described activities


”Sylwan” is a Polish-language journal that does not charge for publication or access to electronic archival materials. The publisher and editors are not responsible for the actions of individuals and institutions that pretend to be “Sylwan” and misuse the heritage, reputability, Journal Citation Reports indexation and tradition of Polish forestry practitioners and researchers.

prof. Andrzej Grzywacz- president Polish Forest Society

prof. Arkadiusz Bruchwald - editor in chiefUwaga! fałszywa witryna internetowa anglojęzycznej wersji czasopisma "Sylwan"
Opublikowano: 30.10.2015

Drodz internauci!

Pod koniec kwietnia 2014 roku "Sylwan" stał się obiektem ataku elektronicznego mającego na celu wyłudzanie środków finansowych od potencjalnych autorów i czytelników czasopisma. Nieznani sprawcy, nielegalnie wykorzystując nasz znak firmowy, stworzyli fałszywą witrynę internetową angielskojęzycznej edycji "Sylwana", która jest łudząco podobna do oryginalnej strony czasopisma. Dodatkowo po całym świecie rozsyłana jest niechciana poczta elektroniczna (spam) z zaproszeniem do publikowania artykułów na łamach "Sylwana". W związku z powyższym informujemy, że ani wydawca (Polskie Towarzystwo Leśne) ani redakcja nie mają nic wspólnego z opisanymi wyżej działania"Sylwan" jest czasopismem polskojęzycznym i za publikację oraz dostęp do elektronicznych materiałów archiwalnych nie są pobierane opłaty. Wydawca oraz redakcja nie odpowiadają za działania osób i instytucji podszywających się pod "Sylwana" i wykorzystujących wieloletni dorobek, renomę, wpis na tzw. "listę filadelfijską" oraz tradycję polskich leśników praktyków i naukowców.

prof. Andrzej Grzywacz - przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego
prof. Arkadiusz Bruchwald - redaktor naczelny