Sprawozdanie Komisji Współpracy z Zagranicą PTL
Opublikowano: 27.11.2018

W treści artykułu zapraszamy do zapoznania się z działalnością w 2018 roku Komisji Współpracy z Zagranicą...

Spotkanie Europejskiej Sieci Leśnej 2018 w Polsce

Spotkanie przedstawicieli towarzystw leśnych, należących do Europejskiej Sieci Leśnej (European Forest Network, EFN) odbyło się w dniach 24-27 maja 2018 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele towarzystw leśnych z:  Islandii, Litwy, Szkocji, Szwecji oraz Polski. Organizatorami spotkania byli profesorowie Wydziału Leśnego UPP: Dariusz J. Gwiazdowicz (członek prezydium Zarządu Głównego PTL) oraz prof.  Jerzy Modrzyński (przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą PTL). Z okazji tego spotkania Polskie Towarzystwo Leśne wydało broszurę „European Forest Network”, zredagowaną przez prof. D. J. Gwiazdowicza, zawierającą informacje o historii i działalności dziewięciu towarzystw leśnych, należących do EFN.

Główny celem EFN jest wymiana informacji o lasach, leśnictwie i polityce leśnej w Europie. Na dorocznych spotkaniach prezentowane i dyskutowane są aktualne zagadnienia, dotyczące uczestniczących w nich towarzystw leśnych oraz leśnictwa, zarówno z perspektywy krajowej, jak i ogólnoeuropejskiej.

         

Program tegorocznego spotkania obejmował wycieczki do Nadleśnictw Antonin i Syców, jak też zwiedzanie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (patrz zdjęcia). Istotą spotkania była jednak dyskusja panelowa nad problemami leśnictwa w Europie oraz przyszłością i kierunkami rozwoju Europejskiej Sieci Leśnej.

         

Uczestnicy spotkania ocenili je jako bardzo kreatywne i wnoszące nowe treści do aktywności EFN. Ponadto goście z wielkim uznaniem wypowiedzieli się na temat OKL w Gołuchowie, doceniając zarówno bogactwo jego zasobów muzealnych, jak i szeroką gamę jego aktywności. Kolejne spotkanie EFN ma odbyć się w Islandii w 2020 roku.

Opis foto:
 1. Uczestnicy spotkania podczas spceru po rezerwacie w Nadleśnictwie Antonin, fot. M. Duszyński
 2. Ten owad w Islandii i na Litwie nie jest znany, fot. B. Ek
 3. Zwiedzanie Arboretum w Sycowie,  fot. B. Ek
 4. W labortorium rozmnażania wegetatywnego w  Arboretum w Sycowie,  fot. B. Ek
 5. Zwiedzanie zabytków Gołuchowa,  fot. B. Ek
 6. Nieustraszone Litwinki - Muzeum w Gołuchowie, fot. D. J. Gwiazdowicz
Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Modrzyński


Leśnicy z Austriackiego Towarzystwa Leśnego w północnej Polsce

W dniach 28.05 – 03.06.2018 leśnicy z Austriackiego Towarzystwa Leśnego (35 osbó) podróżowali po północnej Polsce. Wśród uczestników był  Prezydent Austriackiego Towarzystwa Leśnego - Johannes Wohlmacher von Stift Schlägl. Organizatorem wycieczki ze strony austriackiej był pan Walter Wolf (który udostępnił też załączone zdjęcia). Ze strony polskiej pobyt gości koordynowali: Mikołaj Ziemblicki i Jerzy Modrzyński, a współorganizatorami byli m. in. Tomasz Kaliszewski, Andrzej Antczak i Marek Ksepko, wspomagani przez miejscowych nadleśniczych oraz dyrektorów RDLP.

Wizyta rozpoczęła się na terenie RDLP w Gdańsku. W Nadleśnictwie Choczewo leśnicy austriaccy mieli okazję zapoznać się z zagospodarowaniem turystycznym drzewostanów nadmorskich. Odwiedzili także Słowiński Park Narodowy. Ponadto zwiedzali zabytki i osobliwości Trójmiasta, zwłaszcza Gdańska.

    

Kolejnym etapem podróży była RDLP w Olsztynie. W Nadleśnictwie Młynary głównym punktem zwiedzania były słynne lipowe drzewostany nasienne. Następnie leśnicy austriaccy odwiedzili Nadleśnictwo Miłomłyn, gdzie mieli okazję podziwiać nie mniej słynne drzewostany sosny taborskiej. Ponadto nasi goście zwiedzali Olsztyn, Świętą Lipkę i Wilczy Szaniec.

    
         
Po dotarciu na tereny zarządzane przez RDLP w Białymstoku, nasi goście odwiedzili najpierw Nadleśnictwo Pisz, gdzie mieli możliwość  przekonać się, jak wielką pracę włożono w zagospodarowanie drzewostanów Puszczy Piskiej, zniszczonych przez huragan w 2002 roku. Zwiedzili również ochronny las referencyjny „Szast”.

Kolejną atrakcją na trasie wycieczki był Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży. Naturalnie, nie mogło obyć się bez zwiedzania Białowieskiego Parku Narodowego. Goście zapoznali się także z gospodarczymi lasami puszczańskich Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka. Pod koniec podróży nasi goście zwiedzali Warszawę, po czym udali się w drogę powrotną do Austrii.

Z bezpośrednich rozmów i korespondencji wiemy, że wizyta naszych gości w Polsce spełniła ich oczekiwania. Zapewniają oni, że dobrze będą wspominać nasze lasy, przyrodę, serdeczne spotkania z polskimi leśnikami, jak też cały nasz kraj, który przemierzyli z południa na północ i z północy na południe. Przy okazji, jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przyjęcie naszych austriackich gości.

Opis foto:
 1. Białowieża - grupa leśników z Austrii  w środku klęczy przewodnik  inż. nadz. Andrzej Antczak
 2. Andrzej Antczak opowiada o Białowieskim Parku Narodowym z parasolką p. Walter Wolf-organizator przyjazdu
 3. Nadl. Choczewo z lewej p. Johannes Wohlmacher-prezydent Austriackiego Towarzystwa Leśnego
 4. W Nadleśnictwie Młynary_lipowy d-stan nasienny
Mikołaj Ziemblicki, Jerzy Modrzyński
  

Leśnicy niemieccy w Taborzu

Mikołaj Ziemblicki (organizator) i Jerzy Modrzyński (koordynator) przygotowali dla dwudziestopięcioosobowej  grupy leśników i sympatyków leśnictwa z Niemiec (podróżujących do Kaliningradu) zwiedzanie Rezerwatu Sosny Taborskiej w dniu 30 czerwca 2018 roku, korzystając z uprzejmości miejscowych leśniczych: Mariusza Marciniaka – leśniczego Leśnictwa Sarni Dół i Patryka Kowalskiego – leśniczego Leśnictwa Tabórz oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Miłomłyn - Wiesława Stachowicza, który odpowiadał też korespondencyjnie na pytania uczestników wycieczki. Jedno z pytań brzmiało: „ Co sprawia, że sosny te są takie potężne? Przypuszczamy, że oprócz cech genetycznych muszą tu wchodzić w grę jeszcze jakieś inne czynniki.”

         

Pan Nadleśniczy tak odpowiedział:  „Problem ten, to temat-rzeka i dotyka on samej istoty prowadzenia drzewostanów sosnowych na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn. Oczywiście część cech jakościowych sosen taborskich zawarta jest w genach. Sosna ta znana była z bardzo dobrej jakości, w związku z czym zręby od wieków odnawiano sposobem naturalnym lub siewem z użyciem nasion lokalnego pochodzenia. Bardzo istotnym czynnikiem są też optymalne warunki wzrostowe: średnia wielkość opadów wynosząca około 600 mm i bardzo żyzne gleby, powstałe na glinach zwałowych zlodowacenia bałtyckiego. Sam rezerwat rośnie na siedlisku  LMśw. Trzecim czynnikiem jest sposób prowadzenia drzewostanów, czyli podsadzanie ich bukiem w wieku około 40 lat. Opad ścioły liściastej zapobiega wyjaławianiu gleb, a równocześnie rosnące w drugim piętrze buki stymulują wzrost sosny na wysokość. Wszystkie te czynniki razem sprawiają, że sosny te są takie potężne.”

Inicjator odwiedzenia rezerwatu , Hanno Müller-Bothen, napisał w odpowiedzi: „Zaproponowałem ten przystanek, ponieważ znałem te imponujące sosny z wycieczki odbytej w 2006 roku, w ramach corocznej wymiany między Niemieckim i Polskim Towarzystwem Leśnym … Serdeczne dziękuję za odpowiedź na nasze pytania dotyczące sosny taborskiej. Jestem przekonany, że kolejne niemieckie grupy wycieczkowe uznają, że warto uznać to miejsce za godne odwiedzenia.”

Opis foto:
 1. Mariusz Marciniak, z lewej, i Patryk Kowalski, w rozmowie z Hanno Müllerem-Bothenem, z prawej
 2. Czy to gleba decyduje o tym..
 3. ... że te sosny są takie potężne
Jerzy Modrzyński

 
Wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym w 2018 roku

Jak co roku, zrealizowana była wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym. Wymianę ze strony polskiej koordynował Jerzy Modrzyński, a głównym organizatorem był Tomasz Kaliszewski, wspierany przez przewodniczących Oddziału PTL w Gdańsku oraz nadleśniczych i dyrektora RDLP w Gdańsku. Ze strony niemieckiej koordynatorem i organizatorem wymiany był Matthias Völker, wspierany przez Marcusa Kühlinga i Axela Gerlacha. Tegoroczna wymiana była w 50% finansowana z dotacji uzyskanej przez Tomasza Kaliszewskiego z Fundacji Współpracy Polsko–Niemieckiej.
        
Polska grupa (9 osób) wybrała się do Szlezwiku-Holsztyna oraz Dolnej Saksonii w dniach 13-18.05.2018. Program wizyty obejmował m. in.: ogólne i rekreacyjnie zagospodarowanie lasów miasta Lubeka, muzeum hanzeatyckie w Lubece, zagospodarowanie lasów prywatnych, zwiedzanie Ratzeburga, gospodarowanie lasami bukowymi, zagospodarowanie lasów na poligonie wojskowym w okolicach Lüneburga oraz zagospodarowanie lasów wielkiej własności prywatnej w Gartow.

           
       
    

Opis foto:
 1. Leśnicy z RDLP w Gdańsku przed pałacem Gartow, wraz z właścicielem Friedrichem von Bernstorff i jego małżonką oraz zarządcą ich lasów (po lewej)
 2. Prezentacja prywatnego leśnictwa Gartow
 3. Zagospodarowanie prywatnego lasu  w Gut Gudow
 4. Dawna granica NRD i RFN z tablicą ku czci zastrzelonych podczas przekraczania granicy
 5. Prezentacja gospodarki leśnej na poligonie wojskowym, Lüneburger Heide

Grupa leśników niemieckich (6 osób)  przebywała na terenie RDLP w Gdańsku w dniach 3-8.06.2018. W programie znalazły się m. in.: gospodarka leśna w pasie nadmorskim (Nadleśnictwo Choczewo), Słowiński Park Narodowy, gospodarowanie drzewostanami dębowymi i zwiedzanie arboretum (Nadleśnictwo Wejherowo), gospodarka leśna w lasach podmiejskich, leśny ogród botaniczny Marszewo, Rezerwat Jar Raduni (Nadleśnictwa Gdańsk i Kolbudy), zwiedzanie Gdańska, tereny po klęsce huraganu (Nadleśnictwo Lipusz), Arboretum w Wirtach i powierzchnie doświadczalne Schwappacha (Nadleśnictwo Kaliska).

    

   


Opis foto:
 1. Leśnicy niemieccy słuchają objaśnień Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo, Sebastiana Wejera
 2. Zalesienia na wydmach, Nadleśnictwo Choczewo
 3. Dyskusja na odnawianym zrębie,Nadleśnictwo Choczewo
 4. Grupa leśników niemieckich w Rezerwacie Jar Raduni, Nadleśnictwo Babi Dół

Nasza grupa zaprezentowała się w Szlezwiku-Holsztynie i Dolnej Saksonii z jak najlepszej strony, będąc jednocześnie pod wrażeniem staranności przygotowania programu przez kolegów niemieckich.

Z kolei przyjęcie grupy niemieckiej przez Oddział PTL i RDLP w Gdańsku przeszło oczekiwania naszych gości. Dawali oni wyraz temu już podczas pobytu w Polsce, a po powrocie do Niemiec swój podziw dla naszych lasów oraz fachowości i gościnności ich gospodarzy potwierdzają w korespondencji.

Jerzy Modrzyński, Tomasz Kaliszewski Dr inż. Janusz Dawidziuk Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 07.08.2018

Dr inż. Janusz Dawidziuk ma 63 lata. Jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dyplom w 1979 r.), na której ukończył również Stacjonarne Studia Doktoranckie (1984 r.).

Karierę zawodową w leśnictwie rozpoczął w 1979 r. od stanowiska stażysty i taksatora w białostockim oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Po ukończeniu studiów doktorskich, w 1984 r. został nadleśniczym terenowym w Nadleśnictwie Supraśl na terenie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku. W latach 1986-1987 był zastępcą nadleśniczego, a w latach 1987-1991 nadleśniczym Nadleśnictwa Browsk w  Puszczy Białowieskiej.
 
W 1991 r. powołany został na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a w 1993 r. na stanowisko Dyrektora Generalnego, które pełnił przez kolejne cztery lata.

Od 1998 r. pracował w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, początkowo jako starszy inspektor, a następnie, od roku 1999, Dyrektor Oddziału Biura w Warszawie.


W 2001 r. ponownie objął stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, które piastował do grudnia 2005 r. Po odwołaniu z funkcji Dyrektora Generalnego wrócił do pracy w BULiGL jako Zastępca Dyrektora, a w kwietniu  2008 roku, w wyniku procedury konkursowej, objął stanowisko Dyrektora BULiGL, które pełni do chwili obecnej.
 
Poza pracą związaną bezpośrednio z leśnictwem, udzielał się społecznie w licznych instytucjach o charakterze doradczym. Był m.in. członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska (1996-1999), Państwowej Rady Ochrony Przyrody (1996-1999), Rady Leśnictwa (1995-1998), (2002-2005), Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (1996-1999), (2002-2007). Członek PTL, SITLiD, PZŁ, ROLP, TPL, Akademii Inżynierskiej, Komitetu Nauk Leśnych i Drzewnych PAN.
 
Jest autorem licznych publikacji w branżowej i naukowej prasie leśnej, wykładał również na wydziałach leśnych SGGW i Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

Zainteresowania: teoria zarządzania, ekonomia, urządzanie lasu, historia.Nowelizacja Statutu Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 26.07.2018

W menu: O NAS-STATUT zaktualizowano plik Statutu PTL z możliwością pobrania. Zmiana Statutu została uchwalona na 118 Zjeździe Delegatów Oddziałów, który odbył się w dniu 16 czerwca 2018 w Supraślu.

Wprowadzono odznakę członka honorowego i godność Honorowego Przewodniczącego Zarządu Głównego. Członkowi Towarzystwa, który przez okres minimum dwóch kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL, może być nadany tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu Głównego.  Godność tę nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Honorowy Przewodniczący Zarządu Głównego ma wszystkie prawa członka honorowego.

Jako dowód najwyższego uznania za osobiste dokonania w kierowaniu Towarzystwem, 118 Zjazd Delegatów nadał Panu Profesorowi dr hab. Andrzejowi Grzywaczowi godność Honorowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego.Stanowisko PTL w sprawie nowelizacji Ustawy o lasach i Ustawy o ochronie przyrody
Opublikowano: 13.07.2018

Poniżej do pobrania uwagi Komisji Prawa i Polityki Leśnej Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie  zaproponowanych przez posłów Nowoczesnej dwóch projektów zmian: Ustawy o lasach i Ustawy ochronie przyrody przesłane przez PTL do Departamentu Leśnictwa  Ministerstwa Środowiska w dniu 16 maja 2018.

PobierzWnioski ze 118 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Supraślu
Opublikowano: 02.07.2018

Obradujący w dniu 16 czerwca 2018 roku w Supraślu 118 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego,  po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na Sesji naukowej nt. "Gospodarka w lasach na gruntach porolnych", głosów w dyskusji oraz przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych przez Delegatów Zjazdu sformułował następujące wnioski:


 1. 118 Zjazd PTL pragnie podkreślić wielki wkład pokoleń  leśników i Lasów Państwowych w zwiększanie lesistości Polski poprzez dokonanie od roku 1945  zalesień gruntów porolnych na powierzchni ponad 1,5 mln ha. Proces zwiększenia lesistości w całym okresie powojennym do obecnego poziomu 29,5% należy uznać za jeden z najistotniejszych programów kształtowania i ochrony środowiska oraz ochrony przyrody w Polsce.
 1. Zwracamy uwagę na problem dynamicznie nasilającego się procesu utraty stabilności drzewostanów powstałych na gruntach porolnych w wielu regionach  kraju. Za pilne i konieczne uważa się dokonanie inwentaryzacji i oceny stanu zjawiska, wypracowanie w oparciu o najnowszą wiedzę i doświadczenie, nowych, spójnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i prawnych i wpisanie ich do Instrukcji urządzania lasu, Zasad hodowli lasu i Instrukcji ochrony lasu, w celu zoptymalizowania gospodarowania drzewostanami na gruntach porolnych.
 1. Należy dążyć do zwiększania roli inżynierii ekologicznej przy zakładaniu upraw leśnych na gruntach porolnych oraz w przebudowie i restytucji istniejących, w szczególności  niestabilnych drzewostanów na gruntach porolnych.
 1. Obowiązujące w obecnej perspektywie budżetowej zasady wsparcia zalesień zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwłaszcza na tle kształtowania się rynkowych cen gruntów rolnych i poziomu dopłat do produkcji rolniczej, powodują nieopłacalność ekonomiczną zalesień nawet na marginalnych, prywatnych gruntach rolnych. Należy dążyć do zmodyfikowania tych zasad aby rolnicy mogli odgrywać znaczniejszą rolę w procesie zalesień naszego kraju i w realizacji polityki ekologicznej państwa. Istotnym elementem tych zasad powinna być ekonomiczna opłacalność przekwalifikowania na lasy gruntów, na których las powstał w wyniku naturalnych procesów i spełnia ustawowe i przyrodnicze warunki powierzchni leśnej.
 1. Z niepokojem przyjmujemy uchwalenie Ustawy o krajowym zasobie nieruchomości i wpisanie tysięcy hektarów zarządzanych przez Lasy Państwowe (zarówno lasów jak i innych kategorii gruntów) do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Lasy w granicach miast stanowią szczególnie ważną, naturalną ochronę środowiska aglomeracji. Zmiany organizacyjne w zarządzaniu tym obszarem podyktowane innymi niż ochrona środowiska celami, odczytujemy jako  niebezpieczne i grożące przerwaniem ciągłości wypełniania przez nie wielorakich funkcji ekologicznych.  
 1. Polskie Towarzystwo Leśne powinno rozważyć powołanie internetowego forum dyskusyjnego ogniskującego wymianę poglądów służących aktywnemu włączaniu się leśników w opiniowanie programów rozwojowych i zmian prawnych w polskim leśnictwie oraz pomocnych w przygotowaniu podstaw do wizji przyszłości polskich lasów, tak aby służyły lepszemu i pełniejszemu spełnianiu potrzeb i oczekiwań społecznych.
 1. W ostatnich latach, na niespotykaną dotąd skalę, nastąpiła ostra krytyka działalności leśników i zarządców lasów Skarbu Państwa – PGL Lasy Państwowe. Z analizy informacji medialnych, licznych publikacji oraz wypowiedzi niektórych organizacji pozarządowych wynika, że działalność leśników i pracowników Lasów Państwowych oparta na podstawach prawnych i naukowych, na zgromadzonej wiedzy i praktycznym doświadczeniu, nie spotyka się z pozytywnym odbiorem części społeczeństwa. Spór o metody ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, ma w szczególności miejsce w Puszczy Białowieskiej i związany jest z wielkopowierzchniowym zamieraniem drzewostanów świerkowych w skutek gradacji kornika drukarza. Krytycy działań leśników i modelu zrównoważonego leśnictwa oraz czynnej ochrony różnorodności biologicznej, pomawiają leśników o chęci maksymalizacji zysków ze sprzedaży produkowanego drewna. Uczestnicy 118 Zjazdu PTL zobowiązują wszystkich członków i struktury Towarzystwa do wzmożonych, różnorodnych i skuteczniejszych działań informacyjnych o roli lasów i ich funkcjach gospodarczych, społecznych i ochronnych oraz apelują do Ministerstwa Środowiska, Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych o znaczniejszy niż dotąd wysiłek informacyjny i promocyjny.
 1. Uczestnicy Zjazdu składają podziękowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Oddziałowi PTL w Białymstoku, organizatorom 118 Zjazdu oraz towarzyszącej mu konferencji naukowej i wyjazdów terenowych za doskonałe przygotowanie tak części statutowej, jak i naukowo - poznawczej Zjazdu.
 
Za Komisję Wniosków
Przewodniczący Komisji: Sławomir Kmiecik
 
Supraśl, 16 czerwca 2018 r.