Zmarł Andrzej Modrzejewski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
Opublikowano: 05.11.2019


Andrzej Modrzejewski z Lasami Państwowymi związany był od blisko czterdziestu lat. Dwukrotnie zarządzał Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku, był też nadleśniczym w Nadleśnictwie Leśny Dwór, Czarne i Okonek.

Urodził się 20.06.1952 r. w Warszawie. W stolicy ukończył SGGW. Stanowisko dyrektora po raz pierwszy piastował w latach 1992-2009, później ponownie od 2015 r.
Od 1980 był członkiem NSZZ Solidarność oraz przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej przy dyrekcji regionalnej w Szczecinku. Działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Był społecznikiem.  

Andrzej Modrzejewski miał też na swoim koncie działalność polityczną. Był szefem powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Z ramienia tej partii zasiadał w Radzie Powiatu Szczecineckiego oraz uzyskał mandat do Rady Miasta Szczecinka w kadencji 2010-2014. W 2010 roku kandydował w wyborach burmistrza Szczecinka. W ostatnich wyborach samorządowych ubiegał się o mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, odznaka „Zasłużony dla województwa słupskiego”, srebrna odznaka SITLiD, srebrna odznaka NOT, brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”, złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”, brązowa i srebrna odznaka LOK.

Odszedł 4 listopada 2019 r. Cześć jego pamięci!

źródło: http://www.szczecinek.lasy.gov.plW wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko
Opublikowano: 14.10.2019

W wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko, leśnik, naukowiec, trzykrotny minister środowiska, poseł na Sejm RP. O jego śmierci poinformował prezydent Andrzej Duda.

Jan Feliks Szyszko urodził się 19 kwietnia 1944 w Starej Miłośnie, polski leśnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk leśnych (2001) oraz polityk.

W latach 1997 - 1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005 - 2007 minister środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2015–2018 minister środowiska w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.
W 1966 ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na której uzyskał następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk leśnych. W 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Zobacz ostatni wywiad z Prof. Janem Szyszko https://www.youtube.com/watch?v=FpI0GOKKHV4


W latach 1993–1994 pełnił funkcję dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Został pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW i kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, współtwórcą i kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Wykłada także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Założył i prowadził prywatną stację naukowo-badawczą dla studentów krajowych i zagranicznych, w której prowadzone są badania nad podnoszeniem zdrowotności lasów i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego. Jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

W działalności naukowej zajmował się dynamiką liczebności populacji regeneracją systemów leśnych. W swoich badaniach jako wskaźniki (bioindykatory) zmian zachodzących w środowisku wykorzystywał chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Carabidae). Był dostarczycielem okazu, na podstawie którego opisano dla nauki jeden z gatunków z rodzaju Trechusa. Posiadał w swojej prywatnej kolekcji ponad 50 tys. egzemplarzy owadów, w tym ponad tysiąc gatunków z rodziny biegaczowatych. Okazy te pochodzą z wielu wypraw i podróży po Europie (m.in. z Turcji, Bułgarii, również z Polski).
Źródło: fot. Ministerstwo Środowiska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_SzyszkoReferaty z sesji naukowej w Darłówku z 12.09.2019 r.
Opublikowano: 08.10.2019

Referaty z sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody" która odbyła się w dniu 12 września 2019 w Darłówku z okazji 119 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego dostępne są do pobrania na naszej stronie w menu O NAS- KONFERENCJE NAUKOWEWydział Leśny Uniwersytetu im. H. Kołłątaja w Krakowie zaprasza na Konferencję
Opublikowano: 25.09.2019


Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zaprasza na Konferencję pt.: Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej.

Wydarzenie to odbędzie się w Krakowie w dniach 25- 26 marca 2020 r. (środa- czwartek)


W przyszłym roku minie sześć lat od ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych”, która miała miejsce w marcu 2014 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Od tamtego czasu nasza wiedza o martwych pniach i innych szczątkach drzew oraz o starych i zamierających drzewach znacznie się powiększyła. Wiemy coraz więcej o tym, jak bardzo są one ważne dla różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Każdego roku w literaturze światowej pojawia się na ich temat kilkaset publikacji. Również polscy naukowcy poświęcili im blisko 100 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych i ponad 130 prac w języku polskim w ciągu ostatnich pięciu latach. Coraz powszechniejsze jest także przekonanie, że same parki narodowe i rezerwaty przyrody nie zapewnią sukcesu w zachowaniu bogactwa przyrodniczego naszych lasów. Dlatego ochronie przyrody coraz lepiej powinno służyć zrównoważone i wielofunkcyjne leśnictwo.

Powodzenie w tym ważnym i trudnym dziele zależy jednak nie tylko od leśników. Dla osiągnięcia sukcesu konieczna jest współpraca gospodarzy lasów ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami: przede wszystkim z przyrodnikami – biologami i reprezentantami nauk leśnych oraz członkami organizacji ekologicznych, a także pracownikami administracji ochrony przyrody, dyrekcji parków narodowych i parków krajobrazowych. Uważamy, że wszystkim przyświeca ten sam cel, którym jest ochrona przyrody polskich lasów, a dla jego realizacji konieczne jest współdziałanie wymienionych środowisk.

Dlatego zapraszamy wszystkie wymienione społeczności do zaprezentowania rezultatów własnych badań, przedstawienia swoich poglądów i poddania ich pod dyskusję w ramach Konferencji pt. Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej.


Prosimy o przygotowanie referatów lub plakatów nawiązujących między innymi do następujących zagadnień:
 1. Aktualny stan zasobów starych, zamierających i martwych drzew oraz jego zmiany w lasach gospodarczych i na obszarach wyłączonych z użytkowania;
 2. Znaczenie ilości, jakości i rozmieszczenia starych, zamierających i martwych drzew dla różnych grup organizmów;
 3. Lasy zagospodarowane i wyłączone z użytkowania – znaczenie ich wzajemnego usytuowania dla kształtowania zasobów starych, zamierających i martwych drzew;
 4. Przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne uwarunkowania w kształtowaniu zasobów starych, zamierających i martwych drzew – ich ilości, jakości i rozmieszczenia – w ramach prowadzenia gospodarki leśnej.

Efekt końcowy:
 1. Jeszcze przed Konferencją planowane jest wydanie specjalnego zeszytu czasopisma Fragmenta Floristica et Geobotanica, w którym po uzyskaniu pozytywnych recenzji zamieszczone zostaną, w postaci artykułów naukowych, materiały zaprezentowane w czasie Konferencji jako referaty lub plakaty.
 2. Zgłoszone prezentacje będą kwalifikowane do udziału w sesjach referatowych lub plakatowych przez Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych streszczeń. Ostateczne decyzje o wynikach ewaluacji wystąpień zostaną przekazane autorom do dnia 15 listopada 2019 roku.
 3. Streszczenie, przygotowane zgodnie z załączonymi wskazówkami, należy zamieścić w formularzu zgłoszenia na Konferencję.
 4. Strona internetowa Konferencji: https://www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020/

Ważne terminy:
 • 9 września 2019 r. – Otwarcie rejestracji (prosimy wypełnić formularz dostępny na stronie Konferencji
 • 9 września 2019 r. – Otwarcie przyjmowania opłat konferencyjnych
 • 8 listopada 2019 r. – Koniec I terminu rejestracji
 • 8 listopada 2019 r. – Ostateczny termin przesłania streszczeń (formularz na stronie Konferencji
 • 15 listopada 2019 r. – Przekazanie decyzji o zakwalifikowaniu streszczeń
 • 30 listopada 2019 r. – Koniec I terminu realizacji opłaty konferencyjnej
 • 29 lutego 2020 r. – Koniec II terminu rejestracji
 • 20 stycznia 2020 r. – Ostateczny termin nadsyłania prac do specjalnego zeszytu Fragmenta Floristica et Geobotanica
 • 15 marca 2020 r. – Koniec II terminu realizacji opłaty konferencyjnej

Koszty Uczestnictwa:
 • I termin: 450 zł (doktoranci 350 zł)
 • II termin: 600 zł (doktoranci 500 zł)
 • Uroczysta kolacja (25 marca 2020 r.): 80 zł
 • Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, publikacji i cateringu. Noclegi uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Komitet Naukowy Konferencji:
 1. prof. dr hab. Jan Holeksa (UAM Poznań)- Przewodniczący- Członek
 2. prof. dr hab. Jerzy Gutowski (IBL Białowieża)- Członek
 3. prof. dr hab. Jacek Hilszczański (IBL Sękocin)- Członek
 4. prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz (UW Białowieża)- Członek
 5. prof. dr hab. Piotr Łakomy (UP Poznań)- Członek
 6. prof. dr hab. Stanisław Miścicki (SGGW Warszawa)- Członek
 7. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (IBL Sękocin)- Członek
 8. prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (UR Kraków)- Członek

Komitet Organizacyjny Konferencji:
 1. dr hab. inż. Anna Gazda (UR Kraków)- Przewodniczący
 2. dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska (IB PAN Kraków)- Sekretarz
 3. dr hab. inż. Jan Bodziarczyk (UR Kraków)- Członek
 4. mgr Magdalena Ciupińska (UAM Poznań)- Członek
 5. mgr inż. Łukasz Piechnik (IB PAN Kraków)- Członek
 6. dr hab. inż. Janusz Szewczyk (UR Kraków)- Członek
 7. dr hab. inż. Tomasz Zielonka (UP Kraków)- Członek
 8. dr hab. Magdalena Żywiec (IB PAN Kraków)- Członek

Organizatorzy Konferencji:
 1. Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 3. Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 4. Dyrekcja Generalna Lasów PaństwowychWnioski ze 119 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego w Darłówku
Opublikowano: 20.09.2019


Uchwała Nr 1/09/2019 119 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego z dnia 14 września 2019 roku.

Obradujący w dniu 14 września 2019 roku w Darłówku 119 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na sesji naukowej pt. „Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody” i wypowiedzi na sesji terenowej oraz głosów w dyskusji i przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych przez Uczestników Zjazdu stwierdza, że:


 1. Funkcjonujący od blisko 30 lat w polskich lasach państwowych model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej dobrze służy zarówno ochronie przyrody w środowisku leśnym jak i zaspokajaniu w sposób zrównoważony wielostronnych potrzeb człowieka. Świadczy o tym m.in. wysoki poziom bioróżnorodności leśnego  środowiska przyrodniczego zachowany przy  bezpiecznym środowiskowo poziomie pozyskania drewna. Prowadzeniu tego modelu sprzyja obecna struktura zarządzania polskimi lasami.
 
 1. Wielkoobszarowość gospodarstwa leśnego zarządzanego przez Lasy Państwowe pozwala na prowadzenie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, w tym na hierarchizację poszczególnych funkcji lasu, godzenie funkcji ochronnych z gospodarczymi i społecznymi, a także jej doskonalenie w oparciu o stale poszerzaną wiedzę i badania naukowe. Stała się ona także narzędziem wielkoprzestrzennej ochrony przyrody i krajobrazu.
 
 1. Przyjęta w Ustawie o lasach zasada samofinansowania polskich lasów państwowych pozwala na zoptymalizowanie decyzji gospodarczych, przyjmując jako priorytet zachowanie trwałości i ciągłości ich istnienia oraz skuteczną ochronę bioróżnorodności. Sugerowane w niektórych środowiskach oddzielenie gospodarki leśnej od ochrony przyrody nie znajduje racjonalnego uzasadnienia i byłoby ze szkodą dla samej przyrody.
 
 1. Lasy Państwowe w sposób zamierzony i odpowiedzialny ponoszą znaczne koszty związane z ochroną przyrody. Są to świadczenia, na które składają się bezpośrednie wydatki na ten cel, jak i inne związane z ograniczeniem lub wprost z rezygnacją z funkcji gospodarczych lasu na rzecz funkcji ochronnych i społecznych. Szacuje się, że łączna wartość tych świadczeń przekracza rocznie kwotę 1 mld złotych. Suma ta potwierdza wagę ochrony przyrody w modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej realizowanym przez Lasy Państwowe.
 
 1. Od wielu lat dostrzega się brak w polityce Państwa kompleksowej i spójnej wizji tworzenia i docelowej wielkości sieci obszarów chronionych (konserwatorskich form ochrony przyrody). Brak takiej wizji prowadzi do wielu konfliktów i nie służy samej przyrodzie. Pilną zatem potrzebą jest  wypracowanie w tym zakresie odpowiedniej polityki państwa i wytyczenie perspektywy jej wdrożenia, uwzględniającej proporcje pomiędzy potrzebami ochrony przyrody a rozwojem gospodarczym.
 
 1. Ważną i naglącą kwestią jest  uregulowanie relacji prawa ochrony przyrody do prawa regulującego zasady prowadzenia  gospodarki leśnej, pod względem jednoznacznego określenia odpowiedzialności i źródeł finansowania oraz monitorowania i kontroli przypisanych  Generalnej i Regionalnym Dyrekcjom Ochrony Środowiska. Oddzielenie kompetencji decyzyjnych nie dysponujących możliwościami finansowania od kompetencji wykonawczych w ochronie przyrody na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe nie służy dobrze samej przyrodzie.
 
 1. Ochrona przyrody w polskich lasach państwowych, będąca integralną częścią wielofunkcyjnej gospodarki leśnej nie dociera dostatecznie do świadomości społeczeństwa, a same Lasy Państwowe są coraz częściej uznawane za organizację dążącą do maksymalizacji zysku. Rodzi to potrzebę wypracowania nowej, skutecznej strategii edukacji leśnej społeczeństwa. Ważnym jej elementem powinien stać się dialog i współpraca z pozarządowymi organizacjami przyrodniczymi oparte na merytorycznej argumentacji i służąca przełamywaniu wzajemnych stereotypów i uprzedzeń.
 
 1. Przemysł drzewny stanowiąc istotną część gospodarki narodowej jest stymulatorem rozwoju gospodarczego kraju. Jego istnienie i rozwój uzależnione są od bazy surowcowej polskich lasów, w których prowadzona  wielofunkcyjna gospodarka leśna stara się wypełniać i bilansować wszystkie funkcje lasu. Należy oczekiwać bardziej aktywnej i ścisłej współpracy przemysłu drzewnego z Lasami Państwowymi w zakresie akceptacji społecznej dla zgodnej z potrzebami ochrony przyrody, możliwej intensyfikacji produkcyjnych funkcji lasu. Zwraca się uwagę, na zwiększające się możliwości użytkowania w lasach innych własności, w związku z dynamicznym procesem rozwoju tych zasobów w najbliższych dekadach.
 
 1. Według przedstawianych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej prognoz, tendencja wzrostu zasobów drzewnych w polskich lasach zostanie w najbliższej przyszłości utrzymana. Mimo tego prognozowane jest pogłębianie się deficytu surowca drzewnego na rynku. W konsekwencji następować będzie wzrost presji na Lasy Państwowe w celu zwiększenia jego podaży. Z drugiej strony następować będzie presja społeczna na wzmożenie funkcji ochronnych i społecznych lasu. Rozwiązanie tych sprzeczności wymagać będzie opracowania stosownej polityki państwa, która określi i wyważy relacje pomiędzy potrzebami w tym zakresie. Takim dokumentem powinien stać się Narodowy Program Leśny.
 
 1. Funkcje pełnione przez lasy ulegają ciągłemu przewartościowaniu. Głównym zadaniem gospodarki leśnej staje się zachowanie bogactwa przyrodniczego oraz stabilności drzewostanów zwłaszcza w okresie postępujących zmian klimatycznych. Niemniej ważnym zadaniem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jest zaopatrzenie przemysłu drzewnego w odnawialny surowiec - drewno w długiej perspektywie. Przedstawiona na konferencji „Propozycja Regulacji Użytkowania Rębnego w Wielofunkcyjnym Gospodarstwie Leśnym” stać się może narzędziem bardziej racjonalnego użytkowania zasobów drzewnych z zachowaniem pozostałych funkcji lasu.
 
 1. Przyjęte w Polsce normy prawne w zakresie gospodarki leśnej w pełni zabezpieczają  lasy przed nadmierną eksploatacją i wymuszają harmonijną realizację  środowiskowych, społecznych i produkcyjnych funkcji lasu. W tej sytuacji certyfikacja gospodarki leśnej służy przede wszystkim interesom przemysłu drzewnego i stanowi swoisty „serwitut” na jego rzecz. Należy oczekiwać od przemysłu drzewnego znacznie większego zaangażowania się w proces certyfikacji, a w szczególności w ustanawianie standardów certyfikowanej gospodarki leśnej, które narzucają ograniczenia w możliwościach użytkowania lasu, często w niespójności  z polskim prawem.
 
 1. Zdaniem uczestników Zjazdu w polskim leśnictwie, które przyjmuje jako zasadę ochronę zasobów przyrodniczych w każdej jego części „leśnictwo plantacyjne” nie powinno być obecnie realizowane. Proponowane przez pozarządowe organizacje ekologiczne rekompensowanie ograniczeń w użytkowaniu plantacjami, związane z wyłączaniem dalszych obszarów z użytkowania,  nie znajduje uzasadnienia w warunkach przyrodniczych Polski. Zasadność tych propozycji nie wynika z dotychczasowych doświadczeń i nie służy ochronie przyrody. Zdecydowanie powinien wzrastać stopień zadrzewień w Polsce.
 
 1. Dynamiczne zmiany klimatu wymagają od leśników w najbliższej przyszłości zdecydowanie większego ingerowania w ekosystemy leśne i umiejętności wyprzedzania prognozowanych procesów. Rodzi to potrzebę dalszego poznania i doskonalenia kadr w leśnictwie przy ściślejszej współpracy z ośrodkami naukowymi i organizacjami przyrodniczymi.
 
 1. Uczestnicy Zjazdu składają podziękowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i Oddziałowi PTL w Szczecinku, organizatorom 119 Zjazdu oraz towarzyszącej mu konferencji naukowej i wyjazdów terenowych za doskonałe przygotowanie tak części statutowej, jak i naukowo - poznawczej Zjazdu.