Parę słów o nas

Decyzję o wskrzeszeniu Komisji Współpracy z Zagranicą (jako jednej z komisji funkcjonalnych) Zarząd Główny PTL podjął dnia 21.06.2017, powierzając tę misję prof. dr. hab. Jerzemu Modrzyńskiemu. Pierwsze spotkanie nowej Komisji odbyło się 24.11.2017 w Warszawie.
 
Skład Komisji Współpracy z Zagranicą PTL

 1. Jerzy Modrzyński       - przewodniczący Komisji
 2. Artur Delegacz      - Oddział w Warszawie
 3. Bartłomiej Peret      - Oddział w Krośnie
 4. Daniel Lemke          - Oddział w Szczecinku
 5. Dariusz Gwiazdowicz  - Oddział Wielkopolski
 6. Edward Koszałka      - Oddział w Zielonej Górze
 7. Janusz Witkowski      - Oddział w Łodzi
 8. Marek Ksepko      - Oddział w Białymstoku
 9. Mikołaj Ziemblicki      - Oddział w Toruniu
 10. Paweł Gzyl          - Oddział w Szczecinie
 11. Rafał Cieślak          - Oddział Nadnotecki
 12. Stanisław Małek      - Oddział w Krakowie
 13. Tomasz Kaliszewski      - Oddział w Gdańsku
 14. Wiesław Chmielewski  - Oddział we Wrocławiu

Kontakt z Komisją, przez jej przewodniczącego:

prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Wydział Leśny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 E, 60-625 Poznań
e-mail: jerzymod@up.poznan.pl        tel.: +4861 8487739, kom.: 605 118 325


Ogólne kierunki i zasady działania Komisji

A. Ogólne kierunki działania:

 1. Wymiana doświadczeń zawodowych z leśnikami z krajów ościennych.
 2. Poznawanie leśnictwa, lasów i przyrody w Europie i na świecie.
 3. Uczestniczenie w leśnych gremiach międzynarodowych, takich jak Europejska Sieć Towarzystw Leśnych (European Forestry Network) czy Pro Silva.
 4. Podejmowanie wspólnych akcji międzynarodowych, dotyczących m. in prawodawstwa leśnego, dewastacji lasów czy stanu środowiska naturalnego.
 5. Odkrywanie i pielęgnowanie śladów polskiego leśnictwa za granicą (we współpracy z Komisją Dziedzictwa i Historii Leśnictwa PTL).

B. Komunikowanie się:

 1. Przewodniczący i członkowie Komisji kontaktują się ze sobą drogą mailową i telefoniczną oraz przy okazji osobistych spotkań i zebrań.
 2. Z członkami PTL Komisja komunikuje się m. in. poprzez stronę internetową Towarzystwa (zakładka: Komisja Współpracy z Zagranicą) oraz przewodniczących Oddziałów PTL. Członkowie PTL mogą się też kontaktować bezpośrednio z przewodniczącym Komisji oraz członkami Komisji, reprezentującymi ich Oddziały PTL.

C. Finansowanie działalności:

 1. Spotkania Komisji i wyjazdy organizacyjne członków Komisji są finansowane ze środków Zarządu Głównego PTL, macierzystych Oddziałów PTL oraz (w miarę możliwości) z indywidualnych środków członków Komisji.
 2. Akcje zbiorowe (opieka nad grobami, seminaria itp.) są finansowane ze środków Zarządu Głównego PTL, środków Oddziałów PTL oraz (w miarę możliwości) indywidualnych środków członków Komisji i uczestników akcji.
 3. Grupowe wyjazdy zagraniczne i przyjmowanie grup zagranicznych finansowane jest z indywidualnych środków uczestników wyjazdu oraz pozyskanych środków (np. z fundacji współpracy zagranicznej) i dofinansowania z Oddziałów PTL i Zarządu Głównego PTL.

Plany na najbliższy czas

 1. Spotkanie Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych. W dniach 24-27.05.2018 planowane jest spotkanie Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych (European Forestry Network) – w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Głównym organizatorami tego wydarzenia są: Dariusz Gwiazdowicz i Jerzy Modrzyński, którzy w ubiegłym roku uczestniczyli z ramienia PTL w podobnym spotkaniu w Niemczech (Regensburg).
 2. Przyjazd leśników z Austrii. W dniach 28.05-3.06.2018 będziemy gościć w północnej Polsce (RDLP: Gdańsk, Olsztyn i Białystok) grupę około 35 osób z Austriackiego Towarzystwa Leśnego. Koordynacji tego przedsięwzięcia podjął się Mikołaj Ziemblicki, a współorganizatorami są: Tomasz Kaliszewski, i Marek Ksepko.
 3. Wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym. Jak co roku, planowana jest wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym, w której mają wziąć udział grupy dziewięcioosobowe. Polska grupa jedzie do Szlezwiku-Holsztyna oraz Dolnej Saksonii w dniach 13-19.05.2018, a Oddział PTL w Gdańsku będzie przyjmował leśników z Niemiec w dniach 3-10.06.2018. Koordynuje Jerzy Modrzyński, a głównymi organizatorami są: Tomasz Kaliszewski i Jan Szramka.

Komunikaty

Wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym w 2018 roku.
W tegorocznej wymianie z Niemieckim Towarzystwem Leśnym biorą udział grupy dziewięcioosobowe. Polska grupa jedzie do Szlezwiku-Holsztyna oraz Dolnej Saksonii w dniach 13-19.05.2018, a Oddział PTL w Gdańsku będzie przyjmował leśników z Niemiec w dniach 3-10.06.2018. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymianie prosimy o skontaktowanie się z Tomaszem Kaliszewskim (tomasz.kaliszewski@gdansk.lasy.gov.pl).